Program duchovního růstu je zakódován v Písmu

Je třeba, abychom od Pána přijali Jeho program duchovního růstu, který vede ke zralosti. V podstatě je zakódován v Písmu, jen je třeba jej odmaskovat a uvést do života – vtělit to konkrétní slovo, aby se stalo životem! A to může učinit jen Duch Svatý, který je autorem Písma svatého. Duch svatý také uskutečnil vtělení Božího Slova v Marii, a tím i Kristovo lidství, člověčenství.

Jakým pokladem je pro nás Panna Maria! Opravdu jen ti, kdo ji přijali, jsou ochotni přijmout Ducha Svatého nejen přechodně k „jednorázovému použití“ jako Samson svévolník, ale takoví jsou schopni v pokoře a v poslušnosti znovu povstávat a začínat znovu sloužit pravému Bohu.

 

Stáhnout: Program duchovního růstu je zakódován v Písmu

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.“

Ř 5,18 (12. 8 – 26. 8. 2018)