K projevu Trumpa z 30. 1. 2018

5. 2. 2018

Ve svém projevu 30. ledna 2018 prezident Trump jasně vyhranil svůj postoj návratu k základům amerického národa, to je ke křesťanským hodnotám. Řekl: „Společně znovu objevujeme americkou cestu. My v Americe víme, že víra a rodina, nikoli vláda a byrokracie, jsou centrem života Američanů. Naším heslem je ‚In God we trust‘ – ‚Věříme v Boha‘.“

Bylo povzbudivé, že po těchto slovech předseda Sněmovny reprezentantů Kongresu USA, který seděl za zády Trumpa, Paul Ryan, zvedl pravou ruku i oči k nebi a hlasitě řekl: „Amen!“

Americký komentátor dodává: Už toho bylo dost, že jsme se styděli a klopili zrak, když se někdo zmínil, že naši zemi založili křesťané. Západní hodnoty, to už nesmí být jakási tolerantnost, kde se toleruje amorálnost a zločiny proti lidstvu, kde je do centra postaven nějaký gender nadčlověk a kde se už nerespektuje realita ani se nerozlišuje dobro od zla a kde pravda je systematicky likvidována.

V předvečer Kristova narození je třeba, abychom jeden druhému přáli k narození Spasitele a ne k nějakému abstraktnímu svátku. Na Velikonoce je třeba přát si požehnané prožití svátků Kristova vzkříšení a ne vymyšleného svátku jara a kuřat.

Komentátor zdůraznil: Na Trumpovi leží zvláštní misie – obrátit těžkou loď od beznadějné tolerantnosti, náboženského liberalismu a demokratické bezbožnosti směrem, který vytýčili naši otcové, zakladatelé naší země. Je to směr „In God we trust“ – „Věříme v Boha“.

Co má projev amerického prezidenta říci nám Čechům?

Tak jako praví Američané, tak i my v Česku bojujeme proti globalizaci NWO, která s sebou nese holocaust lidstva. Je třeba rozlišovat americký národ a nadnárodní elity, které tolik desetiletí zneužívaly americkou vládu ke svým cílům.

Jak v USA, tak v ČR je nyní veden boj pravdy proti lži, života proti smrti. Kéž tento jubilejní rok 2018 bude rokem vítězství pravdy nad lží a života nad smrtí!

 

Byzantský katolický patriarchát

 

Stáhnout: K projevu Trumpa z 30.1.2018 (5.2.2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)