………………………Vlajka pro Tibet a dalajlámu?……………………

Nikdy!

Jsem křesťan a občan České republiky!

POZOR!

Informace pro toho, kdo neví, co ve skutečnosti znamená vyvěsit od 8. 3. do 10. 3. 2018 tibetskou vlajku

na podporu dalajlámy.

Jaký cíl má akce „vlajka pro Tibet a dalajlámu“ a kdo ji propaguje?

Cílem je:

1) Lstivě zapojit lidi do vzpoury proti demokraticky zvolenému prezidentu ČR v den jeho inaugurace. Neziskovky a elity v ČR usilují o krach české ekonomiky, a tím i o přerušení obchodních vztahů s Čínou. Prezident rozvíjí obchodní vztahy s Čínou k dobru ČR!

2) Svolat na český národ duchovní prokletí.

Akci skrytě organizuje člen „Rady moudrých“, odpadlý katolík Tomáš Halík, a ti, kteří v ČR prosazují NWO a zničení křesťanské kultury a víry.

Z duchovního hlediska křesťanská víra a Písmo svaté jednoznačně svědčí o tom, že tibetský lamaismus je ve své podstatě satanismus a služba démonům. Tzv. dalajláma se pokládá za převtěleného bůžka (Avalókitéšvaru). Křesťan se úctou k dalajlámovi rouhá pravému Trojjedinému Bohu, Otci, Synu a Duchu svatému, Stvořiteli nebe a země. V duchovní oblasti pak platí zákon, že každý, kdo vyvěsí tibetskou vlajku na podporu dalajlámy, podřizuje se dalajlámově temné duchovní vládě, tzv. negativním energiím (démonům). Tím se stává modlářem a přechází na něho prokletí. (srov. 2J 1,7-11 a 1Kor 10,20)

Katolíci namítají: Jan Pavel II. i František I. se s dalajlámou objímali.

Odpověď: To není u obou pravda.

Jednání Jana Pavla II. bylo gestem apostaze a výsměchem apoštolům a milionům mučedníků. Podle Písma svatého, Gal 1,8-9, a podle věroučné buly Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“ tím na sebe stáhl nejtěžší trest.

Naproti tomu František, přestože propaguje synkretismus s pohanstvím a herezemi se vyloučil z církve, návštěvu dalajlámy ve Vatikánu kategoricky odmítl! Dalajláma o ni v roce 2014 i 2016 žádal. František jeho návštěvu odmítl z důvodu, aby se nenarušily vztahy Vatikánu k Číně. V žádném případě 8. ani 10. března nebude ve Vatikánu vyvěšena tibetská vlajka! O tom jistě Halík, který stále horlivě zve dalajlámu do Česka, pomlčí.

Sjednocení Tibetu s Čínou před téměř 70 lety je z politických důvodů lživě interpretováno.

Ve skutečnosti chudobní Tibeťané čínskou armádu vítali, neboť je vysvobodila z tyranie a otroctví! Lámové měli Tibeťany za otroky a vládli nad jejich životem a smrtí. Za sebemenší prohřešek byli prostí Tibeťané krutě mrzačeni.

Propagace dalajlámy a lamaismu je cílevědomá. Světové elity ji používají k prosazení NWO s cílem zamoření křesťanských území pohanským satanismem.

 

          Biskupové-sekretáři

          Byzantského katolického patriarchátu

 

4. 2. 2018

 

Stáhnout: VLAJKA PRO TIBET A DALAJLÁMU? (4. 2. 2018)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“

Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]