Mons. L. Hučko nezákonným vlastníkem nakradeného majetku

14. ledna 2018

Biskupům Římskokatolické církve v Čechách a na Moravě

 

          Věc: Mons. L. Hučko nezákonným vlastníkem nakradeného majetku

V roce 2003 byl do řeckokatolické církve kard. M. Vlkem prosunut na místo biskupa I. Ljavince nový biskup, L. Hučko. Okamžitě, během několika dní, L. Hučko ukradl všechen nemovitý majetek Delegatuře sv. Prokopa řádu sv. Basila Velkého (představeným řehole byl o. Metoděj R. Špiřík Th.D., OSBM). Byla to Hučkova pomsta za to, že řeckokatoličtí věřící z morálních a věroučných příčin protestovali proti jeho jmenování za biskupa.

Hučko bez vědomí řeholních představených a v příkrém rozporu s církevním právem zrušil před státem registraci baziliánské řehole a její majetek si přivlastnil nezákoným přepsáním na Apoštolský exarchát. Část majetku, malý dům na Praze 5, v němž bydleli studenti teologie, a byt na Praze 3, darovala baziliánům Dr. Kalina Šutková. Druhou část majetku, dům na Sázavě, kde byl řeholní noviciát, si baziliáni vlastnoručně přebudovali ze stodoly.

Ani stížnost generálního představeného D. Ljachoviče OSBM z Říma ani osobní napomenutí L. Hučka apoštolským nunciem J. Enderem nepohnula Hučka k tomu, aby vrátil majetek, který si nakradl. Jedinou reakcí bylo odvolání nuncia J. Endera z Česka, o což se postaral především kard. M. Vlk.

Paní Dr. Kalina Šutková proti krádeži majetku spáchané L.Hučkem protestovala dopisem Sv. Otci a žalobou do Roty Romana. Avšak místo vrácení majetku, L. Hučko cynicky pověřil dvě osoby z exarchátu, s nimiž přišla i právnička Dr. Civínová (řeholnice) z pražského arcibiskupství, a na paní Kalinu Šutkovou vyvinuli psychologický nátlak. Donutili ji, aby podepsala prohlášení, že majetek – malý domek v Praze 5, Přímá 35, a byt v Praze 3, Pospíšilova 1281/3, věnuje Apoštolskému exarchátu, což prakticky znamená L. Hučkovi.

Když si paní Šutková na druhý den přečetla, co vlastně podepsala, šla k notářce a učinila prohlášení, že nesouhlasí s tím, co pod psychologickým nátlakem a pomocí podvodu a lži podepsala. (viz příloha: Přísežné prohlášení z 4. 4. 2006)

V únoru 2008 L. Hučko vylomil zámek ve dveřích domku Přímá 35 a domek okupoval. 1. 7. 2009 L. Hučko dokonal i krádež domu – kláštera na Sázavě, a brzy na to ho prodal osobě zabývající se byznysem.

Dne 7. 10. 2017 se biskup Hučko konečně dočkal – přišla vytoužená smrt paní Dr. Kaliny Šutkové. Už nemůže protestovat a vyžadovat navrácení svého majetku. L. Hučko teď už může bez odporu ignorovat její vůli s darovaným majetkem! Realitou ale zůstává: majetek není užíván ve shodě s úmyslem dárce – byl ukraden!

Je nepochopitelné, že v době, kdy církev dostala od státu miliardové restituce, Mons. L. Hučko chamtivě okradl starou vdovu a prosté mnichy. Dodnes je otázkou, zda restituce byly vůči českým občanům čestné a spravedlivé. A je otázkou, zda jsou duchovním přínosem pro upřímné katolíky a jejich víru v Boha. Rovněž zůstává otázka, jestli je církevní zloděj L. Hučko ochoten aspoň teď vrátit – restituovat – ukradený majetek.

Pro tyto nepromlčitelné zločiny je třeba, aby byl L. Hučko jako zloděj, který se vysmívá církevnímu právu a morálním principům a jako ten, kdo cynicky zastrašoval a podvedl starou vdovu, odvolán z úřadu biskupa.

 

          + Metoděj OSBMr

          bývalý představený Delegatury sv. Prokopa řádu sv. Bazila Velkého

 

          Lazecká 34

          735 64 Havířov – Dolní Suchá

 

Kopie: Politickým stranám ČR

Příloha: Přísežné prohlášení z 4. 4. 2006

 

 

Příloha:

 

2x kulaté razítko:

JUDr. Ludmila Jedličková, notářka, Praha

KOPIE

Přísežné prohlášení.

 

Já, níže podepsaná Kalina Šutková, rod. č. 255128/957, bytem Praha 3, Pospíšilova 1281/3, čestně prohlašuji, že se zcela distancuji od obsahu přísežného prohlášení ze dne 3. dubna 2006, ve kterém se tvrdí, že mým úmyslem nebylo darovat byt na Žižkově – Praha 3 a dům na Smíchově – Praha 5 (darovací smlouvy ze dne 24. října 2001 a 7. ledna 2003) Delegatuře sv. Prokopa Řádu sv. Bazila Velkého.

Dne 3. dubna 2006 mě navštívili P. Milan Hanuš – generální vikář apoštolského exarchátu (24. červenec 1963), P. Kornel Baláž (14. září 1952) a Dr. Civínová, právnička (1. březen 1951) a pod psychologickým nátlakem mě donutili podepsat napřed připravenou listinu s výše uvedeným obsahem.

Čestně prohlašuji, že mým úmyslem, jako i úmyslem mého zesnulého manžela bylo, aby obě nemovitosti byly darovány Delegatuře sv. Prokopa Řádu sv. Bazila Velkého.

Znovu čestně prohlašuji, že mým úmyslem je, aby můj dům na Smíchově byl darován / vrácen bývalým členům Delegatury sv. Prokopa, P. Cyrilovi Jiřímu Špiříkovi, P. Metodějovi Richardovi Špiříkovi a P. Markianovi Vasilovi Hiťukovi a aby můj synovec Jiří Borščík spolu s manželkou Annou a jejich dítětem mohli byt na Žižkově užívat bezplatně tak dlouho, jak si to budou přát.

 

V Praze 4. dubna 2006

Šutková Kalina

 

Svědkové:

Hanna Borščíková

19. červenec 1969

nečitelný podpis

 

Michailina Lukeniv

(nar. 3.prosince 1925)

nečitelný podpis

 

Stáhnout: Mons. L. Hučko nezákonným vlastníkem nakradeného majetku (14. 1. 2018)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)