Tajemství z Fatimy po 100 letech – 1. část: Apostaze v církvi (+ video)

13.10.2017

Letos je 100 let od zjevení z Fatimy. Co mu předcházelo a co následovalo?

V 18. století vzniklo osvícenství. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o apostazi v církvi.

Sv. Pius X. vydal encykliku a antimodernistickou přísahu. Část biskupů, kněží i teologů, kteří byli modernisty, tato opatření vědomě nepřijala.

Po smrti Pia X. bylo prvním úspěchem zednářů prosazení na papežský stolec Benedikta XV. (G. della Chiesa, 1914-1922). Ten dával v církvi prostor pro rozvoj modernismu. V roce 1917 se několikrát zjevila Bohorodička dětem v portugalské Fatimě. Šlo o výzvu k pokání. Po Benediktu nastoupil papež Pius XI. (1922-1939) a po něm Pius XII. (1939-1958), pak Jan XXIII. (A.G.Roncalli, 1958-1963).

Roncalli byl už v roce 1911 usvědčen z modernismu. Benedikt XV. ho ale prosadil do Kongregace pro misie a za učitele v římském semináři. V roce 1925 poslal Pius XI. docenta Roncalliho jako apoštolského vizitátora do Bulharska a pak do Turecka, aby tím uchránil studenty od herezí. V roce 1958 díky těm, s nimiž měl jednotu ducha, se stal papežem.

V roce 1960 odstranil alarmující hlas pokání, daný ve třetím tajemství z Fatimy. Kardinál Bea upozornil papeže i kardinály: „Tajemství se týká apostaze v církvi“. Když Bea vyšel z porady, řekl: „Právě jsme zabili miliardu lidí, protože Jan XXIII. se rozhodl zakázat zveřejnění tajemství a odmítl zasvěcení Ruska Kristu a Bohorodičce.“ Místo toho, aby Jan XXIII. otevřel dveře duchu pokání, započal v roce 1962 druhý vatikánský koncil. Na něm otevřel dveře modernistům a dal jim plnou vládu. Prostřednictvím koncilu uskutečnil svou dávnou touhu prosadit modernistické hereze – aggiornamento, jako antievangelium (Gal 1,8-9) do celé církve.

Na II. Vatikánu Jan XXIII. určil tzv. pracovní prezídium, složené většinou z modernistů. Ti úskočně prosazovali svůj i jeho program.

Ovocem II. Vaticana byl heretický dokument „Nostra aetate“ (1965), Babylon v Assisi (1986) a ve světě gender schizofrenie, multikulturalismus a islamizace Evropy. Dnes už jsou oficiálně popírány objektivní pravdy i objektivní hodnoty! Toto je ovoce aggiornamenta – modernismu v církvi a ve světě.

Úřad papežství byl zločinně zneužit k prosazení procesu autogenocidy církve.

Jan XXIII. i Pavel VI. jako papežové prosadili hereze. Proto i II. vatikánský koncil byl a je neplatný a tito papežové musí být jako heretici posmrtně vyloučeni z církve! Dopustili se daleko většího zločinu než papež Honorius, který byl z církve posmrtně vyloučen (srov. bula Pavla IV., „Cum Ex Apostolatus Officio“). To je první krok k pravdivému pokání z apostaze v církvi!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Tajemství z Fatimy po 100 letech 1. část: Apostaze v církvi (13.10.2017)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‘nebude nikdo ospravedlněn’.“

Gal 2,16 (14. 1. 2018– 28. 1. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]