Vatikán, pokání, Letnice

27.5.2017

Katolíci, modleme se před Letnicemi, aby Duch svatý v den Letnic (4. 6. 2017) zavanul a slepý a odpadlický Vatikán prohlédnul! Kéž nastane vzkříšení katolické církve skrze pravdivé pokání!

Islamizaci Evropy otevřely dveře už hereze II. vatikánského koncilu (1965) tvrzením, že máme stejného Boha s muslimy. Je pravdou, že je jen jeden Bůh, ale islám tohoto pravého a jediného Boha neuznává! Islám uznává krvežíznivého Alláha, nejvyššího z 360 pohanských bůžků Mekky. Důkazem toho, že křesťané a muslimové nemají stejného Boha, jsou nepřetržité teroristické útoky na křesťany a rituální odřezávání hlav za víru v křesťanského Boha. Rovněž včera došlo k masovému atentátu na křesťany v Egyptě (28 mrtvých, z toho 2 děti, 22 zraněných).

Vatikán musí vyznat, že herezí je rovněž hlásání tzv. úcty k pohanským kultům, a tím de facto k jejich démonům. Tato hereze proti 1. přikázání zlikvidovala pravdivou misii a dále pokračuje v autogenocidě křesťanství. Bez odsouzení herezí II. Vaticana (Nostra aetate) Duch pravdy nikdy nebude mít ve Vatikánu místo a proces sebezničení bude pokračovat.

Jaké je řešení? Pokání, to je odsouzení herezí II. Vaticana.

Duch svatý o Letnicích mine Vatikán, pokud bude dále odmítat pokání, a tím i Pravdu a Život!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Kopie:

Katolickým biskupům a kardinálům Evropy a Severní a Jižní Ameriky

Státnímu sekretariátu Vatikánu

Masmédiím

 

Stáhnout: Vatikán, pokání, Letnice (27.5.2017)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“

Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)