Poláci kontra islamizace (+ video)

21.10.2017

V kritickém momentu v bitvě u Vídně roku 1683 zasáhl polský král se svým vojskem a Evropa byla zachráněna od vlády půlměsíce!V současné islamizaci se Poláci obrátili s prosbou o pomoc k Bohu modlitbou růžence. Vláda následně odmítla půjčku MMF a islamizační kvótu! V téže chvíli však arcibiskup Wojciech Polak hrubou lží zneužil svou pastýřskou autoritu a postavil se proti autoritě Boha! Vyhrožoval vyloučením každému knězi, který chrání víru a svůj národ. Trest, kterým hrozí, ať dopadne na něho. On ať je vyloučen!

Pokud se odvolává na apostatu Františka, faktem je, že František Bergoglio dle Gal 1,8-9 a věroučné buly Pavla IV. byl a je neplatným papežem!

Poláci, zůstaňte věrni Kristu a národu!

 

Za Byzantský katolický patriarchát

+ Timotej, sekretář

 

Stáhnout: Poláci kontra islamizace (21.10.2017)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“

Gal 3,26-27 (17. 6 – 1. 7. 2018)