K devadesátinám emeritního papeže Benedikta XVI.

4.4.2017

Emeritní papež

Benedikt XVI.

Nutnost zveřejnění neplatnosti II. Vaticana a rovněž beatifikace Jana Pavla II.

Vaše Eminence,

protože se blíží Vaše 90. narozeniny, jsme povinni Vám znovu připomenout katastrofální situaci v církvi i to, co pro ni i pro svou duši ještě můžete udělat.

Vy jste byl přímým účastníkem (peritem) II. vatikánského koncilu.

Jaké ale byly duchovní kořeny II. Vaticana? Koncil prosadil Jan XXIII. pod heslem „aggiornamento“. Jan XXIII. (Angelo Roncalli) byl jako profesor v semináři v Bergamu v roce 1911 usvědčen z hereze modernismu. Benedikt XV. Roncalliho rehabilitoval, takže se dostal do Společnosti pro šíření víry a zároveň učil v římském semináři. Pius XI. pak Roncalliho jako heretika izoloval tím, že ho poslal jako apoštolského vizitátora do Bulharska a Turecka. Tam byl od roku 1925 do roku 1944. Pak ho k všeobecnému překvapení, zřejmě pod tlakem zednářů, Pius XII. určil za apoštolského nuncia v Paříži. Zde vešel do úzkého přátelství s předním zednářem E. Herriotem, starostou Lyonu, a předsedou Národního shromáždění. Toto přátelství se zednáři mu otevřelo cestu k další kariéře. Před konkláve nikdo s Roncallim nepočítal, on sám se ale později prozradil: „Byl jsem si jist, že z konkláve vyjdu jako papež.“ Vzápětí nečekaně svolal II. vatikánský koncil a moderování předal liberálním teologům. Tím se postaral o vzkříšení ducha herezí modernismu odsouzeného sv. Piem X. Pavel VI. potvrdil koncil i s herezemi synkretismu obsaženými v deklaraci Nostra aetate. Byla tak vyhlášena úcta k pohanským kultům, de facto i k jejich démonům. Tím nastal konec pravdivé misie a otevření církve antimisii buddhismu, hinduismu a islámu. Katolická církev i křesťanští politici začali propagovat pohanský multikulturalismus.

Jan Pavel II. mlčením k herezím nechal tohoto ducha II. Vaticana s neomodernismem a synkretismem proniknout do všech seminářů. Sám se dopustil apostatického gesta v Assisi (1986, 2002). Je proto jasné, že podle učení církve dle Gal 1,8-9 i věroučné buly Pavla IV. jsou tito tři papeži jako heretici vyloučeni z církve. Boží anathema dopadla i na ty, kdo vyhlásili jejich beatifikaci či kanonizaci.

Byzantský katolický patriarchát zveřejnil v autoritě apoštolské a prorocké jejich exkomunikaci. Rovněž zveřejnil, že II. vatikánský koncil je heretický, tedy neplatný a nezávazný. Obnova církve bez pravdivé diagnózy, tedy bez pokání, je nemožná!

II. Vaticanum má na svědomí koperníkovský převrat v politice. Přirozené zákony byly zaměněny za politickou prioritu prosazování homosexualismu, transsexualismu a de facto došlo k systematickému likvidování všech morálních principů a křesťanství. To souvisí s kradením dětí tzv. juvenilní justicí i jejich adopcí homosexuály, pedofily, a prodejem na orgány. Pod aggiornamento spadá i legalizace narkotik a prosazování eutanázie i pro zdravé lidi a děti.

Rovněž bez II. Vaticana by ani Římský klub zednářů nemohl vyhlásit holocaust lidstva na tzv. „zlatou miliardu“.

Co v této situaci můžete udělat?

V Božím světle dejte svou minulost pod Kristův kříž, abyste došel věčné spásy a nebyl zavržen. Zároveň je nutné, abyste nějakým způsobem dal najevo, že Vámi vyhlášená beatifikace Jana Pavla II. nesplňovala podmínky, byla unáhlená, vynucená a ergo – je neplatná!

Co se týče II. Vaticana, přiznejte, že nejen ovoce, ale i kořen byl otrávený! Tedy II. Vatikánský koncil je neplatný a je hlavní překážkou pravdivé obnovy církve!

Christos Voskres! Voistinu Voskres!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

 

Kopie:

Státnímu sekretariátu Vatikán

Biskupským úřadům katolické i pravoslavné církve

Hlavám států Evropy, Severní a Jižní Ameriky

Masmédiím

 

Stáhnout: K devadesátinám emeritního papeže Benedikta XVI. (4.4.2017)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“

Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)