Křesťanská Theokracie kontra NWO

28. 3. 2017

Je třeba vědět, že současná křesťanská hierarchie s Františkem z Vatikánu i s patriarchy Kirillem z Moskvy a také Bartolomějem zradila podstatu křesťanství a dopadla na ni Boží anathema (Gal 1,8-9) – vyloučení za hereze, které ničí podstatu křesťanství.

Po skončení 2. světové války americký prezident Truman řekl: Systém demokracie zklamal. Nemáme ale zatím nic lepšího.“ Současná pseudodemokracie vytváří podmínky pro nástup totalitní globalizační vlády NWO s programem genocidy planety na zlatou miliardu. Ředitel CIA Allan Dulles v roce 1945 řekl: „Válka končí, vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno, co máme, veškeré zlato, celou materiální moc, na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobivé změnám. Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak? Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky, například i v samotném Rusku. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragedii záhuby tohoto nejvzdorovitějšího národa na zemi.“

Plánovaný holocaust lidstva na tzv. zlatou miliardu zveřejnili zednáři Římského klubu. Zednáři NWO tvoří jednotu. Jsou jak v Americe, tak v Rusku, ve Francii, v Anglii, ve Vatikánu… Demokracii dovedou mistrovsky zneužít ke svým plánům morální degradace s cílem autogenocidy národů.

Duchovním fundamentem k současné satanizaci národů byl II. vatikánský koncil se svými herezemi o úctě k pohanům a jejich démonům a o ztotožnění pravého Boha s krvežíznivým bůžkem z Mekky. Vatikánský dokument, popírající podstatu křesťanství, je vrcholem lži a herezí. Bez něho by současná globalizace nemohla existovat. Dnes, po 50 letech, vidíme katastrofální ovoce. A Krétský sněm (2016) měl za cíl už jen přijmout tento otrávený program k sebezničení i pravoslavné církve.

Pokud čteme Štrasburské memorandum, nejen křesťan, ale i člověk nevěřící je v šoku nad touto sebezničující stupidností! Rovněž za ním stojí církevní zednáři. Jejich hlavní metodou je lhát, lhát a lhát!

Architekti NWO zapomínají, že tento vesmír i naši Zem, zrníčko v nekonečném vesmíru, stvořil Bůh a že to vše udržuje při existenci a v podivuhodném řádu. Náš život zde na zemi je jen krátká pouť – zkouška. Po smrti bude věčnost – nebe nebo peklo. Naším věčným domovem je nebe. Je ale nebezpečí, že ho můžeme ztratit, pokud se staneme otroky lži, zla a satana! Architekti NWO, de facto satanisti, neslouží lidstvu ani Bohu. Systémy profesionální lži rozvíjejí v člověku ložisko zla – dědičný hřích, ubíjejí pravdu, svědomí a rozum a připravují jedincům i lidstvu věčné peklo!

Dnes známe dvě falešné theokracie: je to satanismus NWO a nastolení práva šaría spojeného s džihádem – terorismem. Obě tyto pseudotheokracie vedou do pekla. Pravdivou Theokracií je Kristokracie! Musí být založena na spravedlivých zákonech, na Božích a Kristových přikázáních, které dobro nazývají dobrem, zlo zlem, spravedlnost spravedlností a nespravedlnost nespravedlností. Do určité míry tomu tak bylo v Evropě i v Rusku za vlády monarchie.

Dnes prosazují architekti NWO devastaci národů prostřednictvím genderové ideologie. Chlapec už nesmí tvrdit, že je chlapcem, a děvče, že je děvčetem. Tato demagogie vede k životní schizofrenii.

Program zednářů vyjádřil Dulles slovy: Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit základy národní morálky. Zesměšníme je, a najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit za vyvrhele společnosti.“ Tyto jasně formulované zločiny manipulační psychologové oblékli do kabátů pozitivních pojmů. Tento program je dnes realizován nadnárodními agenty NWO i v Rusku.

Musí být vytýčen jasný obrodný program a vtělen do zákonodárství! Architekti NWO dokázali protilidské principy, psychologicky zformulované jako pozitivum, mistrovsky vtělovat do nadnárodních rekomendací a rezolucí. Tím spíše je nutné pravdivé, spravedlivé a osvědčené principy zakotvit zpět do zákonů.

Největší přikázání zní: „Miluj Boha celým srdcem a bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,40) V jeho plnění spočívá pravá důstojnost člověka. Zde je zakořeněna naše transcendence, tedy zaměření mimo čas k poslednímu cíli, k věčnosti. Člověk si musí přiznat svůj hřích a přijmout Ježíše Krista, který zemřel na kříži i za tebe a tvé hříchy. Jako pravý Bůh a pravý člověk za tebe spravedlivě zaplatil. Následuje vnitřní, životní boj za věrnost Bohu proti zlu a lži.

Základní buňkou národa je rodina. Demoralizace mladé generace a silné devastační vlivy dnes způsobily abnormální tlak na rodinu s cílem její likvidace. Mladí lidé proto musí být na zodpovědný rodinný život připravováni. To zabrání životním ztroskotáním.

Systém školství musí být sestaven tak, aby poučoval, připravoval pro zdravé manželství a vychovával k zodpovědnosti. Všechny rozvratné systémy, ať je to dekadentní hudba, demoralizační programy, musí být paralyzovány, protože ničí lidskou psychiku a svádějí na falešnou cestu.

Rusko čeká velký úkol – duchovní obroda národa, postavená na evangelijních principech a morálních hodnotách!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

 

 

Stáhnout:  Křesťanská Theokracie kontra NWO (28.3.2017)

 

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)