Vědmy a okultisté proti Trumpovi – Odpověď!

25.2.2017

Zpravodajský web WND oznámil, že vědmy, okultisté i představitelé jiných magických skupin se rozhodli spojit v boji proti prezidentovi USA D. Trumpovi. V rituálech chtějí pokračovat tak dlouho, dokud – jak se vyjádřili – prezidenta neodstraní z úřadu. V podstatě jde o výzvu k organizovanému zločinu! Tato psychologická kampaň a démonické duchovno je spojeno s černou magií, tedy se satanismem. Satanismus a černá magie používají zločinné prostředky, k nimž patří i travičství a manipulace svými klienty jako nástroji těžkých zločinů. Tím, že se tito služebníci temnoty postavili proti prezidentovi, dali najevo, komu slouží oni a komu slouží prezident. Prezident prosazuje celospolečenské i morální dobro pro celý národ. Vědmy a mágové naopak celému národu škodí! Za své zločiny by měli být adekvátně trestáni státními zákony. Pokud jsou masmédia jejich hlásnými troubami, mají spoluúčast na zločinu a měla by být rovněž adekvátně trestána vysokými pokutami či zákazem činnosti. Jestli tyto spravedlivé zákony v USA doposud nejsou, je třeba, aby byly proti těmto zákulisním zločincům ustanoveny.

Jaké je ovoce činnosti věštkyň?

Vědma rozeštvává přátele, sousedy, rozbíjí rodinné vztahy. Sugestivně ovládne osobu, která za ní přijde, a oklame ji. Vsugeruje jí, že příčinou jejího neštěstí je někdo z nejbližších. Pokud dotyčný uvěří, na smrt bude nenávidět nevinného člověka a mstít se mu. Vědma iniciuje zločiny.

Příklad ze současnosti: Otec se synem šli k věštkyni. Ovocem bylo, že otec spáchal sebevraždu, jako oběť, aby syna uchránil od neštěstí, které mu vědma lživě navěštila. Syn dal následně vědmu k soudu, ale nic se jí nestalo.

Jiný příklad: Mladý lékař, otec tří dětí, potkal svého kolegu. Z rozhovoru vyšlo najevo, že byl před nedávnem u vědmy, a ta určila konkrétní den, kdy na jeho rodinu přijde velké neštěstí. Psychicky tlak nevydržel a šel se oběsit. Kolega mu vzal tašku s provazem, zločinnou lež vědmy mu vyvrátil, a tím mu zachránil život.

Připomínáme, že především představitelé katolické církve zanedbali nutnou osvětu v této oblasti. Jejich povinností bylo pravdivě varovat, že Boží zákon tuto věšteckou a magickou činnost kategoricky zakazuje a ukázat na zhoubné ovoce. Každý člověk by měl vědět, že setkáním s vědmou se dobrovolně dává pod vládu nejen psychologické manipulace, ale i démonických sil. Tím je disponován pro duchovní a mnohdy i fyzickou sebevraždu.

Na zločinnou výzvu věštkyň a mágů k útoku na prezidenta musí být dána adekvátní odpověď, a to státní zákaz činnosti těchto podvodnic a služebníků temnoty. Pokud není ještě v USA takový zákon, který by okultní činnost věštkyň a mágů zakazoval, je třeba, aby byl co nejdříve vyhlášen, a to k ochraně nejen poctivých občanů, ale i hlavy státu!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

 

Stáhnout: Vědmy a okultisté proti Trumpovi – Odpověď! (25.2.2017)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)