Nostra aetate – misie a antimisie

29. 1. 2017

Jaká je situace v církvi po 50 letech po II. vatikánském koncilu? Místo pravdivé misie nastala expanze pohanství na křesťanská území. Spolu s jógou se začaly šířit různé sekty s hinduistickým pozadím, jako Transcendentální meditace, sekta Hare Krišna… Zároveň s cílevědomou popularizací čínské kultury nastala invaze pohanských buddhistických praktik jako bojové umění, zenové meditace, různé masáže, okultní akupunktura, akupresura spojená s magií jin-jang, feng-šuej (výzdoba bytu spojená s pověrami: zvonečky, sloni, želvy, žáby).

Na druhé straně křesťané – už otrávení herezemi a ustavičnou propagací falešné úcty k pohanství, a de facto k jeho démonům, – přestali rozlišovat rozdíl mezi křesťanstvím a pohanstvím. Nabyli klamného přesvědčení, jakoby všichni uctívali stejného Boha! Jenže pohané uctívají démony, ne Boha! (srov. 1Kor 10,20) Internáboženský dialog není formou misie, ale antimisie. Je to plod herezí II. vatikánského koncilu.

Další heretické vyhlášení II. Vaticana, že prý máme s muslimy stejného Boha, má na svědomí masovou islamizaci Evropy. Kolik bylo podle statistiky v letech II. Vaticana (1962-5) v Evropě muslimů? Kolik je jich zde nyní? Více než 50 milionů! František ale dále prosazuje masovou islamizaci – do každé farnosti, do každého kláštera i na každé poutní místo. Copak nevíme, jak skončily bývalé křesťanské země Severní Afriky, jak skončilo křesťanské území i s hlavním městem křesťanské říše – Cařihradem po okupaci islámem (1453)? V Turecku je 0,1 % křesťanů. Slyšíme o pumových atentátech, leteckých teroristických útocích, terorismu IS, islamisté řežou křesťanům krky a provokativně to natáčejí na kamery. Křesťanská hierarchie ale dále mantruje o povinnosti pomoci muslimským „uprchlíkům“. V Sýrii před Vánoci 2016 islamisté drasticky umučili v hnětacích strojích na těsto 250 křesťanských dětí do 4 let, starší děti upálili a jinak umučili. Křesťanský svět na toto mlčí, nevidí a neslyší! A co 1,5 milionová genocida Arménů v roce 1915? Na to také zapomněl?

Biskupská konference USA místo toho, aby se zastala křesťanských mučedníků, vydává dokumenty o tzv. dialogu, ve kterých prosazuje islamizaci USA, a to proti linii současného prezidenta.

Kdyby postoj Nostra aetate a Americké biskupské konference byl v církvi prosazován už před 400 lety, dodnes by Afrika i Amerika zůstaly pohanské, a navíc, křesťanská Evropa by už tehdy byla islamizována podobně jako území Turecka a Severní Afriky. A co kdyby dekret Nostra aetate byl vyhlášen už na prvním koncilu v Jeruzalémě? Křesťanství by tím bylo v zárodku pohřbeno!

Katolíci narážejí na dilema: na jedné straně je učení církve v podstatných pravdách bojkotováno a jsou oficiálně hlásány hereze, ale na druhé straně se argumentuje učením církve, že se papež ani koncil nemohou mýlit. Odpovědí na toto dilema je dogmatická bula papeže Pavla IV. Cum ex apostolatus officio (1559): je-li papež, kardinál či biskup heretik, všechno, co činí, je neplatné! Papež, který schválil heretické dokumenty II. Vaticana, tím nezměnil hereze na pravdu, ale dopadla za to na něj exkomunikace latae sententiae (1965).

Nostra aetate protiřečí Bibli, svaté Tradici i učení všech předcházejících koncilů i všech papežských dokumentů a není zde žádná kontinuita s učením církve.

Prvním krokem pokání je nazvat hereze herezemi. Druhým krokem pokání je napravení duchovních škod, které se projevily hlavně:

a) likvidací misie a otevřením antimisie pohanství na křesťanském území,

b) výukou herezí neomodernismu historicko-kritické metody, která popírá všechny podstatné pravdy víry,

c) legalizací hříchu a expanze homosexualismu (František líbá nohy transsexuálům…).

Musí být obnoveno pravověrné učení a nastat:

1) misie mezi katolíky, kteří kvůli herezím odpadli od spasitelné víry,

2) misie mezi pohany, to je buddhisty, hinduisty, animisty a rovněž misie mezi muslimy a také židy! Nezměnitelně platí Kristovo přikázání: „Jděte do celého světa, učte všechny národy a získávejte mi učedníky“. (Mt 28) „Kdo uvěří, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen“. (Mk 16)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

 

Kopie:

Katolickým a pravoslavným biskupům

Představitelům protestantských církví v USA

Masmédiím

 

Stáhnout: Nostra aetate – misie a antimisie (29.1.2017)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)