Očistěte Kyjev od démonické infekce Halloweenu!

24.10.2016

Ukrajinským duchovním

 

Zpráva z tisku: „Největší pochod zombie a ohavností Zombie walk projde 30. října Kyjevem v souvislosti s oslavami Halloweenu. Ve 13:30 se u pomníku Jaroslava Moudrého (‚Zlatá brána‘) shromáždí množství zombie, přízraků, zrůd a jiných příšer, které tyto dny ožívají…“

Halloween je zasvěcen satanovi, ohavnosti a absolutnímu zlu. Přinesla ho s sebou módní vlna neopohanství spojená s kulturou smrti. Svátek čarodějníků a čarodějnic se rozšířil z USA.

Z historie: 300 roků před Kristem skupina pohanských žreců – druidů – držela pod svou vládou keltský svět. Každý rok 31. 10., v den Halloweenu, oslavovali na počest svého pohanského božstva „Samhain“ festival smrti. Žreci chodili od domu k domu a žádali dary. V některých rodinách vybírali děti či dospělé jako rituální oběť démonu smrti. V případě odmítnutí vyslovovali nad domem zlořečení smrti. Odtud pochází výraz „Trick or treat“ (zlořečení nebo dar). Na cestu si žreci svítili vydlabanými řepami, vyřezanými do tvaru tváře. Uvnitř hořela svíčka vyrobená z lidského tuku z předcházejících obětí. Řepy představovaly ducha, který dělal jejich zlořečení účinnými. V 18. a 19. století se tento obnovený pohanský ritus dostal do USA, kde řepy nahradili tykvemi. Slovo Halloween pochází z „All Hallows’ Eve“ (v překladu: předvečer Všech svatých). Je známo, že v USA, Austrálii a jinde satanisti v tuto noc páchají rituální vraždy.

Uvědomte si, že během „slavení“ tohoto „zábavného svátku“ nabízíte sebe či své děti přímo satanovi. To je zrada Boha!!!

Věřili byste, že do světa okultizmu mohou vaše děti vklouznout tak nenápadně, „helovínskou čokoládou“, rozzářenými tykvemi či helovínskou maškarádou během halloweenu?

Tento pohanský a dnes hlavní svátek satanistů je oslavou smrti a je neslučitelný s vírou ve vzkříšeného Krista.

Pohanští Keltové věřili, že v noc tohoto pseudosvátku se otvírají dveře do pekla a démoni, obyvatelé pekla, přicházejí na zem.

Halloween je prostředkem k odlidštění a démonizaci dětského vědomí, zavedení módy oblečení s obrazem smrti, disharmonie, krutosti, bestiality. Už učitelky ve školce a ve škole děti učí výsměchu smrti a lidskému utrpení, když používají hravou formou krev obětí jako pochoutku. Hraní v démonickém přestrojení (napodobují lidské oběti, ďábelský úšklebek, lidské utrpení a smrt), to vše zapříčiňuje u malých dětí deformace psychiky, zdravého myšlení, poruchy osobnosti.

Halloween je i velký marketingový podvod. Je spojen se ziskem mnohých firem (výroba hraček, děsivých kostýmů…) V roce 2011 v USA utratili na Halloween více než 686 000 000 dolarů.

Církev je zpečetěná krví mučedníků, kteří odmítli přinášet oběti a sloužit modlám, za nimiž jsou andělé satana, i když jim hrozili krutými mučeními, a dokonce smrtí.

Účastníme-li se obřadů „trick or treat“, obdarováváme těmi dárky nikoliv nevinné děti, ale satana, jemuž děti přišly sloužit, napodobujíce svými kostýmy démony a duše mrtvých bloudících v noční tmě. Děti chodí po domech a žádají almužnu – de facto gesto spoluúčasti ostatních lidí v oslavě satana.

V dnešní době takzvaná „satanova církev“ oficiálně vyhlásila tento den za svůj největší svátek.

Závěr: Vybízíme katolické a pravoslavné kněze i protestantské pastory, aby provedli varující osvětu svým věřícím o satanském pseudosvátku Halloween. Především ukrajinské děti a mládež musí být varováni před jeho destruktivním démonickým vlivem, zanechávajícím následky na psychice i fyzickém zdraví.

Letos v Praze, týden po demoralizačním pochodu Prague pride, provedli čeští křesťané duchovní očistu Prahy. Šli po stejné trase s kadidelnicí, kropili svěcenou vodou a prováděli exorcismus – vyháněli démony z Prahy. Český zpěvák Pepa Nos na Václavském náměstí v tomto roce vysvětlil potřebu exorcismu. Řekl: „Démoni, kteří byli vyvoláni z pekla, se tam sami nevrátí, je třeba je skrze exorcismus poslat zpět, odkud přišli“. Kéž jsou jeho slova i očistný pochod křesťanů Prahou inspirací pro ukrajinské křesťany a jejich hlavní město Kyjev. Ani z Kyjeva démoni sami neodejdou, musí být vyhnáni modlitbou víry – exorcismem, kadidlem a svěcenou vodou!

 

+ Samuel OSBMr

mluvčí Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

 

Kopie:

Politickým představitelům Ukrajiny

Masmédiím

 

Stáhnout: Očistěte Kyjev od démonické infekce Halloweenu! (24.10.2016)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)