Zoslanie Ducha Svätého (15.5.2016) a homeopatia

6. 5. 2016

Kňazom a rehoľníkom na Slovensku

Duch Svätý osvecuje rozum pre prijatie pravdy. Homeopatia rozum zatemňuje. Kiež v deň Zoslania Ducha Svätého skrze odvážnych kňazov, ale aj lekárov nastane na Slovensku duchovný zlom!

Čo je v skutočnosti homeopatia?

Homeopatia je propagovaná ako nový, neškodný a lepší liečebný systém. V skutočnosti však ide o zamaskovanú mágiu. Čo o homeopatii hovoria vedci?

Predseda Akadémie vied Českej republiky, prof. Dr. R. Zahradník, DrSc., charakterizuje homeopatiu takto: Je to svet iracionálna, výmyslov a povier“. Podobná charakteristika je v knihe „Alternatívna medicína, možnosti a riziká“ od 12 profesorov a doktorov vied z Karlovej univerzity.

V roku 1995 Lekárska komora na Slovensku zakázala tzv. alternatívnu medicínu, predovšetkým homeopatiu. KBS ale na Cyrilometodskej púti v Nitre 5.7.1996 homeopatiu schválila s odvolaním sa na II. vatikánsky koncil a tzv. rozvoj vedy (pozri vyjadrenie v Katolíckych novinách). Tým KBS otvorila na Slovensku dvere bleskovému rozšíreniu homeo-podvodu, a tým aj mágie a korupcie. Len za minulý rok 2015 homeopati na Slovensku z tohto podvodného biznisu vyťažili 3 milióny eur.

Eucharistia a homeopatia

Kňaz vo svätej omši vyslovuje nad chlebom a vínom Kristove slová a vzýva Ducha Svätého. Podstata chleba a vína sa mení na Kristovo Telo a Krv. Ide tu o zmenu podstaty – konsekráciu. Homeopati tvrdia, že konajú podobne, že aj oni riedením a pretrepávaním menia podstatu hmoty. V homeopatii však ide o iné duchovno – o hriešnu mágiu. V Eucharistii je prítomný živý Ježiš Kristus, v homeopatii – démon. Ježiš lieči aj dnes, démon nikdy nelieči, len presúva chorobu.

Homeopati vyžadujú vieru – démon potom skrze nich vojde a pôsobí. Pokiaľ je táto pseudoliečba takzvane účinná, nejedná sa teda len o placebo efekt, ale tu už pôsobí sila, energia – démoni. Diabol je opica Božia. Homeopatia nikoho neuzdraví, pacientom sa takzvane uľaví, ale potom sa začnú prejavovať rôzne negatívne následky. Ide o systematické démonizovanie, doslova vydávanie duše pod vládu démona. Zároveň dochádza k otupeniu svedomia a strate spasiteľnej viery. Ľudia si sami platia za démonizáciu, cestu do pekla, stratu svedomia a rozumu a ešte na seba zvolávajú rôzne ďalšie choroby, ktoré sa, ako ukazuje skúsenosť, potom už ani nedajú liečiť normálnymi liekmi a nezaberajú na ne už žiadne antibiotiká.

V ČR, v meste Jeseník v roku 2002 zomrela dcéra lekárnika. Prečo? Dostala ekzém a „liečila“ sa výhradne homeopatikami. Choroba sa rozšírila na vnútorné orgány, ale ona aj tak kategoricky odmietala klasickú liečbu a prevoz do nemocnice. Vo svojich 27-mich rokoch táto žena, matka 4-ročnej dcéry, v dôsledku homeopatickej „liečby“ zomrela.

Dnes už dávajú homeopatiká novorodencom a matkám v pôrodniciach. Skrze to vchádzajú démoni a ďalšie choroby. A ako to potom riešia? Pomocou iných homeopatických démonov ich vyháňajú a takzvane liečia. Vedenie cirkvi na to všetko dodnes mlčí!

Dr. Maria Meyer z Univerzity v Hannoveri v prednáške na ATK, 28. 4. 1999, vyhlásila: „V akupunktúre a homeopatii sa nevyužívajú prírodné sily, ale duchovné bytosti. Kto sa podrobí takýmto terapiám, otvára dvere týmto bytostiam (démonom).“

Ten, kto sa nechá liečiť homeopatikami, má peklo na zemi a v hodine smrti sa ten ľstivý had odmaskuje, aby vtiahol svojho pacienta do večného utrpenia v pekle.

Prorok Eliáš v boji proti pohanstvu, ktoré uctieva démonov, varuje Boží ľud: „Dokedy budete kuľhať na dve strany?“ (1Kr 18,21) Dnes sa však už nekuľhá, v katolíckej cirkvi sa ide širokou cestou do záhuby s požehnaním slepých pastierov!

Homeopatia, za ktorou stojí duch lži a smrti, otvorila dvere aj amorálnej homosexualite. Aké ďalšie kroky k samovražde Slovenska budú nasledovať? Legalizácia narkotík, genderu, eutanázie a satanizmu? Bude Slovensko konať pokánie? Nazve pravdu pravdou a lož lžou? A bude za pravdu aj bojovať?

Čo má robiť kresťan? Vyhodiť homeopatiká, úprimne sa obrátiť ku Kristovi, dať Mu svoje hriechy a zrieknuť sa démonov, ktorým sa skrze homeopatiká otvoril.

Ježiš aj dnes oslobodzuje od démonov a uzdravuje. „On je ten istý včera, dnes aj naveky!“ (Hebr 13,8) On je tvoj Lekár. V Jeho ranách je i tvoje oslobodenie a uzdravenie (por. 1Pt 2,24).

V mene Ježiša Krista vyzývame všetkých kňazov a rehoľníkov, ale aj všetkých cirkevných predstaviteľov, aby sa zriekli homeopatie a démona, ktorý skrze túto „duchovnú liečbu“ pôsobí. Kiež k úprimnému pokániu vyzvú podriadených a zároveň sami nech v tom idú príkladom!

Poznámka pre kňazov: Kiež každý kňaz na Svätodušnú nedeľu, 15. 5. 2016, aspoň v oznamoch po svätej omši povie krátko ľuďom o tom, že homeopatia je podvod a má negatívny dopad aj na vieru a morálku. Nech veriaci v tento deň vyhodia homeopatiká a nech už žiadne nekupujú! Toto je konkrétne gesto pokánia pre celú farnosť. Boh potom dá ďalšie svetlo k duchovnej obnove cirkvi na Slovensku.

Veni Sancte Spiritus!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu

+ Metod OSBMr                   + Timotej OSBMr

biskupi sekretári

http://vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936

 

Kópie:

KBS

Premiérovi a vláde SR

Ministerstvu zdravotníctva SR

Masmédiám

 

Stáhnout: Zoslanie Ducha Svätého (15.5.2016) a homeopatia (6.5.2016)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)