Sedm slov z kříže – VI. slovo z kříže: „Dokonáno jest!“ (J 19,30)

a) Zamyšlení nad Božím slovem

„Když Ježíš okusil octa, řekl: ‚Dokonáno jest.‘“

Ježíšovy ruce umdlévají, ztrácejí sílu. Silné záchvaty křečí stahují svaly v neúprosných záchvěvech bolesti. Přichází cykly dušení a prudkých bolestí. Svaly hrudníku jsou ochromeny a neschopny činnosti. Ježíš zápasí, aby se mohl alespoň trochu nadechnout. Vnímá hlubokou svíravou bolest v hrudníku. Perikard se pomalu naplňuje sérem a tlačí na srdce, čímž omezuje jeho pohyby. Srdce nepravidelně bije. Ztráta krve a nesnesitelná žízeň způsobují, že stlačené srdce se namáhá pumpovat těžkou, hustou krev do tkání a zmučené plíce se zoufale snaží vdechnout alespoň malé množství vzduchu. Ježíš cítí, jak se mu chlad smrti vkrádá do údů. S posledním vypětím sil vzpírá svá rozedraná chodidla na hřeby, napřimuje nohy, nadechuje se. Je slyšet Jeho slovo: „Dokonáno jest!“

Od okamžiku, kdy umírající Ježíš na kříži zvolal: „Dokonáno jest!“ zachvěla se nejen země (srov. Mt 27,51), nýbrž zachvělo se i peklo ve svých základech, neboť obětí Beránka bylo nepříteli lidského pokolení odňato právo na lidské duše a odňat dlužní úpis (srov. Kol 2,14). Zároveň byla odňata moc smrti (srov. 2Tim 1,10).

Svou smrtí zničil toho, který má moc nad smrtí, totiž satana. Jakmile je vzýváno jméno Ježíš proti pekelným mocnostem, jsou poraženy. Proto musí vyklidit pole, jakmile se setkají s plnou mocí jména Ježíš.

Ježíš dokonal své dílo! Není třeba už nic dodávat. Stačí jen brát a realizovat toto Ježíšovo dokonalé dílo ve svém životě. Síla zla a hříchu byla zlomena! Kde? Jen na jednom místě, a to v Kristově smrti. Pokud do ní vcházím, pak tato smrt ve mně působí (srov. 2Kor 4,11).

Každý z nás projde fyzickým umíráním a fyzickou smrtí, proto máme každý den vírou vcházet do Kristovy smrti a to obzvlášť tehdy, když nějakým způsobem vybočíme z linie Boží vůle či Božích přikázání.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Vnímám utrpení Kristovo: ztrátu krve, nesnesitelnou žízeň, bolestné křeče, s jakým vypětím se nadechl a všichni opakujeme: „Ježíš řekl: ‚Dokonáno jest!‘“ (J 19,30)

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Otče“ a jeden dodá: „Dokonáno jest! Ďábel a hřích byl přemožen!

 

d) Modlitba srdcem (5 minut):

Všichni vzýváme: „Je-ho-šu-á-á-á [*] a v tomto volání svědčím celému světu: „Mé spasení je v Ježíši dokonáno!“

 

_________________________________________________________________________________________________________________

[*] Jak s živou vírou vzývat Boží jméno? Při výdechu vyslov slabiku „Je“ a uvědomím si přítomnost Boha Otce, při druhém výdechu – „ho“ si uvědomím přítomnost Boha Syna, při třetím – „šu“ přítomnost Boha Ducha svatého, a při – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“, a pak ještě potřetí prožij danou pravdu.

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)

 

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“

Gal 5, 13-14 (16. 6. – 30. 6. 2019)