Sedm slov z kříže – V. slovo z kříže: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ (Мk 15,34)

V. slovo z kříže: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ (Мk 15,34),

což znamená „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil“

a) Zamyšlení nad Božím slovem

Mk 15,34: „O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: ‚Eloi, Eloi, lema sabachtani?‘, což přeloženo znamená: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?‘“

Ježíš umírá na kříži. Jeho tělo je plné ran, pohmožděnin, kůže je pokryta studeným, lepkavým potem. Není možné najít žádnou polohu, která by poskytovala alespoň chvilkovou úlevu. Hřeby v zápěstí tlačí na velký pažní nerv a těžce poškozený nerv způsobuje nesnesitelnou trýzeň. Když se tlačí vzhůru, aby se těmto mukám vyhnul, plnou vahou se opírá o hřeby v chodidlech. Opět trýznivé bolesti, když hřeby protrhávají nervy mezi kostmi chodidel. Při každém pohybu se obnovuje krvácení. Ruce umdlévají, silné záchvaty křečí začínají probíhat svaly, které se stahují v prudkých neúprosných záchvěvech bolesti. Křeče svírají citlivá nervová zakončení ve svalech. Vzduch stěží může být do plic vdechnut a nemůže být vydechnut. Ježíš zápasí, aby se mohl pozvednout a ještě aspoň trochu se nadechnout. Nakonec se do plic dostává vzduch, částečně se obohacuje krev a křeče trochu polevují. Je schopen se křečovitě pozvednout, aby vydechl a znovu nabral životodárný kyslík. Prožívá nesmírně bolestivé stupňující se cykly křečí. Při každém posunutí se Jeho rozdrásaná záda odírají o sukovité dřevo kříže. Horečka stoupá, každý náraz temena hlavy na břevno zarývá trny hlouběji a natrhává dřívější rány.

Rostoucí tma na Golgotě je slabým obrazem vnitřní temnoty a bezútěšnosti, kterou teď prožívá Ježíš. V této chvíli bere na sebe a prožívá samu podstatu hříchu i s jeho důsledky. On, Boží Beránek, zakouší hloubku opuštěnosti duše od Boha, podstatu věčného zavržení v pekle. Démonické síly dostaly vládu fyzicky i psychicky mučit Božího Syna a také Ho nakonec i usmrtit.

Jsou hříchy těla, jsou hříchy duše, které jsou namířené proti prvnímu Božímu přikázání. Je to v podstatě nevěra v Boha a modlářství. Skrze různé formy magie, věštění a pohanské filosofie se člověk obrací na falešné duchovno. Je to falešná úcta k jiným religiím a jejich bohům – démonům. Příklad: víra v reinkarnaci, víra v pověry, v uřknutí, věštění, kyvadlo, slévání vosku, horoskopy, snáře, okultní medicína: homeopatie, akupunktura, hypnóza, reiki, jóga, transcendentální meditace a orientální meditace spojené s bojovým uměním, s relaxacacemi, psychologiemi a masážemi. Ovocem je duchovní pýcha, která odmítá pravého Boha Spasitele a je příčinou věčného zavržení. Ďábel skrze nevěru a modlářství vrhá duše do zavržení. V modlitbě Otčenáš proto prosíme Boha Otce: Zbav nás od Zlého – ďábla.

 

b) Citování Božího slova (5 minut):

Uvědomuji si prudké neúprosné bolesti křečí a dušení ukřižovaného Ježíše a všichni opakujeme: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?”

 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

Společně řekneme: „Eloi, Eloi“ a jeden dodá: „Zbav nás od zlého.

 

 d) Modlitba srdcem (5 minut):

V jednotě s Ježíšem všichni vzýváme: „Éé-ló-íí“, a v duchu prosím: „Vysvoboď mě z prokletí modlářství“.

 

Stáhnout: Modlitební brožurka ke svěcení neděle

formát doc ,         formát pdf (verze pro tisk)

 

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“

Gal 5, 13-14 (16. 6. – 30. 6. 2019)