Zjevení ženám

 

a) úvod – Rozjímání nad Božím slovem

Ženy, které nesli drahé masti, byly svědky toho, že hrob je prázdný. Poté viděly dva svědky Ježíšova vzkříšení. Ti jim řekli, že Ježíš vstal z mrtvých, aby to zvěstovali apoštolům. Jejich slova jim však připadala jako blouznění (srov. Lk 24,9-11).

Znovu se vrátili ke hrobu a když odtud odcházely, sám Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny!“ Ženy se vrhly k Jeho nohám, objímaly je a klaněly se mu. Ježíš jim řekl: „Nebojte se!“ (Mt 28,9-10)

Ďábel i jeho lidé užívají celou řadu psychologických metod k zastrašování těch, kdo chtějí žít s Ježíšem a svědčit o Něm.

Ježíš je pravý Bůh. On přemohl hřích i smrt. Ženy se mu klaní – jedinému pravému Bohu. Ježíš je povzbuzuje: „Nebojte se!“

Komu a čemu se klaním já? Penězům? Hmotným věcem? Kariéře? Falešným filosofiím? Moderním psychologiím? Veřejnému mínění? Duchu nečistému? Hříchu či pohanským praktikám? Koho, anebo čeho se bojím? Zesměšňování? Psychologických tlaků? Lidí? Ježíš i tobě nyní říká: „Neboj se!

 

b) 5 minut všichni opakujeme: „Ježíš se zjevil ženám a řekl: ‚Nebojte se!‘“ Prožívám setkání žen s Ježíšem, a nyní i své setkání s Ním.

c) 5 minut: Společně řekneme: „Ježíši”, а jeden dodá: „Nebojím se, důvěřuji Ti.“ Uvědomuji si, že musím změnit myšlení: Čeho se konkrétně bojím? Teď dávám tento strach Ježíšovi a vyznávám, že právě v tomto Mu důvěřuji.

d) 5 minut osobně prožívám, že vzkříšený Ježíš je teď tady. Při zpěvu „Adoramus te Domine“, což znamená „Klaníme se Ti, Pane“, se klaníme. Děkuji Ježíši za to, kdy mi pomohl.

 

Stáhnout: Kristova smrt a vzkříšení (kontemplativní modlitba)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.“

Ř 3,25 (19. 11. – 3. 12. 2017)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]