Naše spoluvzkříšení

Ježíš Kristus byl při své smrti ztotožněn s naší přirozeností kromě hříchu a my jsme s Ním byli také pochováni a zároveň s Ním jsme byli také vzkříšeni. Prorok Ozeáš to předpověděl slovy: „Dne třetího vzkřísí nás a budeme živi před obličejem jeho.“ Naše účast na Kristově vzkříšení je nyní skrze víru duchovní. Při druhém příchodu i naše tělo bude vzkříšeno do slávy.

Duchovní realita spoluvzkříšení s Kristem je v Ježíšově a naší matce dokonalou. S toutéž vydaností Bohu a s toutéž vírou jako Maria nyní přijímám nejen vnitřní jednotu se vzkříšeným Spasitelem, ale plně přijímám i celé tajemství křtu. Teď si uvědomuji pravdu, že: „Nežiji již já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Nakolik vírou vejdeme do Kristovy smrti, natolik v nás působí síla Ježíšova vzkříšení. Do těchto dvou tajemství Kristovy smrti a Jeho vzkříšení jsme byli duchovně naroubováni ve křtu svatém (srov. Ř 6,3-5). V našem těle máme už teď nosit Kristovu smrt a také Jeho nový život (srov. 2Kor 4,10n).

 

b) 5 minut všichni opakujeme: „Kristus vstal z mrtvých! Spolu s Ním jsme vstali i my.“

c) 5 minut: Společně řekneme: „Ježíši“, a jeden dodá: „Spolu s Tebou jsem vstal z mrtvých!

d) 5 minut: Ježíš je ve mně (v tobě) a já jsem v Něm. On je vzkříšení a život. On je tu. Při zpěvu písně: „Toto je den“ prožívám tajemství spoluvzkříšení s Kristem.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.“

Ř 6,11 (4. 11. 2018 – 18. 11. 2018)