9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

9. Závěr

 

Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě povzbudit, abys i ty informoval co nejvíce lidí o nebezpečí, které je už přede dveřmi a abys POVSTAL proti tomu, co proti nám už zosnovali některé světové organizace …

Zdá se ti realita příliš temná? Dobře, ale temnota není překážkou, abychom něco dělali. My jsme každého dne tvůrci osudu světa a zločinný systém, který je pro nás připraven, nebude moci uspět, pokud se lidé na celém světě vzepřou. Avšak musíme změnit své postoje a reagovat! Musíme mít odvahu zříci se svého pohodlíčka a projevit svůj nesouhlas. Navíc, musíme být informováni, ale zároveň musíme být prozíraví a podávané informace systematicky prověřovat (nezapomínejme, že masmédia jsou v područí vlády a součástí velkých nadnárodních organizací, které jsou kořenem problému, takže většinou podávají falešné nebo překroucené informace).

Jestliže se tvé srdce a mysl zachvěly či procitly při čtení této studie, pak prosím pokračuj v tomto misijním úkolu a informuj své přátele, svou rodinu a své kolegy nebo rozšiřuj tyto informace v největší možné míře skrze masmédia (v angličtině nebo jiném jazyce, neboť to musí slyšet všichni, celý svět to musí vědět a reagovat).

Světové katastrofě se můžeme vyhnout pouze tehdy, když všichni povstaneme proti plánům určité skupiny choromyslných lidí. Na druhé straně je mnoho dobrých knih a webových stránek (některé z nich jsou uvedeny v následujícím seznamu odkazů), které podávají doplňující informace. V případě pochybností ohledně faktů uvedených v této studii, ti tyto prameny pomohou přesvědčit se o pravdě.

Nezapomeň: Během II. světové války se těch pár lidí, kteří věděli o existenci táborů smrti nebo kterým se podařilo z těchto táborů uprchnout, snažilo upozornit veřejnost. Avšak jen málo lidí jim věřilo. Většina nemohla uvěřit, že lidé mohou být až tak krutí, že by se mohli dopouštět tak strašných věcí. A když tábory byly na konci války otevřeny, lidé byli zhrozeni.

Také nezapomeň: Nacisté a jejich nelidský systém se mohli ujmout vlády díky TICHÉMU SOUHLASU německých obyvatel! Pokud lidstvo zůstane lhostejné a bude jen krčit rameny nebo se nechá zmanipulovat propagandou sdělovacích prostředků, které nabízejí mikročip jako „zázračný výrobek“, můžeme si být JISTI, že mikročipový implantát se rozšíří a stane se univerzálním se všemi smutnými důsledky, které to s sebou nese, a že nastoupí světová diktatura!

Tato studie byla napsána s jediným cílem: varovat tě, abychom mohli uniknout strašné budoucnosti, a abys odmítl ten ďábelský mikročipový implantát!

MUSÍME POVSTAT A ŽÁDAT, ABY ČIPOVÉ (A NANOČIPOVÉ) IMPLANTÁTY BYLY DEFINITIVNĚ ZAKÁZÁNY A PROHLÁŠENY ZA NEZÁKONNÉ!

A prosím, nezakrývejte oči před pravdou: Naše země NEJSOU zaštítěny před touto pohromou. Některá setkání, kterých se Dr. Sanders účastnil a která se týkala „celosvětové vlády a měny“, se konala v Bruselu a Lucemburku, v samém srdci kdysi tak „čisté a čestné“ Evropy, kterou už zasáhla tato pohroma čipového implantátu!

Ať se stane cokoli, jestliže vám nebo vašim dětem bude někdo nabízet nebo vnucovat, abyste přijali mikročipový implantát, víte, co máte odpovědět! I KDYBY VÁS TO MĚLO STÁT COKOLIV, řekněte NE vašemu zotročení a zotročení budoucích generací, NE jednotnému myšlení a záhubě vaší nesmrtelné duše, NE znamení šelmy! ODMÍTNĚTE TUTO OHAVNOST MIKROČIPOVÉHO IMPLANTÁTU!

Řekni NE podkožním mikročipům!

Řekni NE mikročipovým implantátům!

 

10. Prameny a odkazy

 

1) V angličtině:

A) Webové stránky:

http://trumpetministries.net/ (webová stránka Carla W. Sanderse, kde jsou vysvětlena nebezpečí čipových implantátů, včetně ovládání a kontroly mysli)

http://www.angelfire.com/d20/philadelphians/MMEA.html (křesťanská webová stránka, která popisuje děsivá nebezpečí mozkového čipu M.M.E.A. – Multiple Micro Electrode Array – včetně nebezpečí ovládání těla a mysli)

http://www.antichips.com/ (webová stránka aktivistů, kteří bojují proti podkožním čipům – obsahuje 52stránkový článek s důkazy o tom, že podkožní čipy mohou vyvolat rakovinu)

http://vkpatriarhat.org/en/ (webová stránka Byzantského katolického patriarchátu, který označil RFID čipy a čipové implantáty za znamení šelmy)

http://www.nocards.org/ (webová stránka amerického sdružení ochrany spotřebitelů CASPIAN)

http://www.spychips.com/ (webová stránka proti RFID, autorkami jsou Katherine Albrecht a Liz Mc Intyre)

http://www.veriteqcorp.com/index.html (webová stránka nechvalně známé společnosti VeriTeQ, která obchoduje s podkožními čipovými implantáty)

http://www.trovan.com (webová stránka evropské společnosti Trovan, která se rovněž zabývá obchodem s podkožními čipy)

http://www.prisonplanet.com (známá webová stránka Alexe Jonese; tvrdě odmítá program nového světového řádu a totalitní a znesvobodňující technologie)

http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-bold-0111/msg00237.html

 

B) Knihy:

– Katherine Albrecht & Liz Mc Intyre, Spychips, How major corporations and government plan to track your every purchase and watch your every move (Špionské čipy: Jak velké firmy a vláda plánují sledovat každou vaši koupi a každý váš pohyb), Thomas Nelson, 2005, 288 stran, ISBN-10: 1595550208 ; ISBN-13: 978-1595550200.  (Jedna z nejlepších informačních příruček o čipech, oceněna «Lysander Spooner Award» za přínos do literatury svobody. To si musíte přečíst!).

– Katherine Albrecht & Liz Mc Intyre, The Spychips Threat: Why Christians Should Resist RFID and Electronic Surveillance (Hrozba špionských čipů: Proč by se křesťané měli vzepřít RFID a elektronickému dohledu), Thomas Nelson, 2006, 288 stran, ISBN-10: 1595550216 ; ISBN-13: 978-1595550217. (Nejnovější verze knihy Spychips, varující zejména křesťany před strašným nebezpečím RFID a podkožních čipů).

– Jose M. R. Delgado, Physical Control of the Mind – Toward a Psychocivilized Society (Fyzická kontrola mysli – Směrem ke psychocivilizované společnosti), Harper & Row, 1969, 281 stran, ISBN-10: 0060110163 ; ISBN-13: 978-0060110161 (srov. http://www.freedomfchs.com/pcofthemindbydrjosed.pdf a http://www.mediafire.com/view/?phq9v7qp1cadkdc ).

 

2) Ve francouzštině:

A) Webové stránky:

http://www.piecesetmaindoeuvre.com/ (webová stránka francouzské kooperativy z Grenoble, Pièces et Main-d’œuvre, organizace bojující proti čipovým implantátům, RFID, nanotechnologiím, NBIC a jiným „nekrotechnologiím“ – tj. technologiím smrti!)

http://contrelepucage.free.fr/ (francouzská webová stránka proti čipování zvířat: prohlédněte si informace o tom, co se připravuje, i nejnovější zprávy!)

https://secure.gn.apc.org/members/www.bilderberg.org/phpBB2/viewforum.php?f=7 (francouzské fórum na Bilderberg.org shromažďuje informace proti čipům, novému světovému řádu, znesvobodňujícím technologiím… nepřehlédněte!)

http://catholiquedu.free.fr/revelation/paroissiales/MARQUE.htm (částečný francouzský překlad svědectví Carla W. Sanderse).

 

B) Knihy:

– Collectif Pièces et Main-d’œuvre, Terreur et Possession, Enquête sur la police des populations à l’ère technologique, Editions l’Echappée, 280 stran ; ISBN-13: 978-2915830-16-3. Viz:  http://www.lechappee.org/ . Kniha, kterou si určitě musíte přečíst – pomáhá porozumět, k čemu spěje nelidská totalitní technologie.

– Collectif Pièces et Main-d’œuvre, RFID : la police totale – Puces intelligentes et mouchardage électronique, Editions l’Echappée, 80 stran ; ISBN-13: 978-2-91583026-2. Viz: http://www.lechappee.org/ .

– Collectif Pièces et Main-d’œuvre, Nanotechnologies/Maxiservitudes, éditions L’Esprit Frappeur, 2006, 137 stran; ISBN-10: 2-84405-226-6. (Vynikající kniha, kterou si musíte přečíst, jen za 5 euro! Většinu textů je možné najít na stránkách francouzské kooperativy “Pièces et Main-d’œuvre”. Pro více informací o knize, viz: http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=53 . Tato kniha mluví o nebezpečích podkožních čipů, RFID a nanotechnologií.)

– Serge MONAST, Agence Internationale « Presse Libre Nord-Américaine », numéro spécial, volume 2, n° 4-8, avril-août 1994, 153 stran. (srov. http://fr.scribd.com/doc/32667260/Vaccins-Cristaux-Liquide-Serge-Monast a http://www.mediafire.com/view/?zyfton4cjmo). Toto speciální vydání obsahuje informace o čipových implantátech a vakcínách z tekutých krystalů.

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE/LAST UPDATE: KVĚTEN 2013.

Vic Flame.

 

 

Stáhnout: 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“

Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)