Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině a Bělorusku podal tuto aktuální varovnou informaci k odvrácení autogenocidy slovanských národů. Byzantský patriarchát vydává tuto publikaci u příležitosti 1025. jubilea křtu Kyjevské Rusi.

Pro tuto východní misii uděluje autoru Vicu Flamovi požehnání


+ Eliáš

patriarcha

+ Timotej OSBMr          + Metoděj OSBMr

biskupové-sekretáři

Lvov, 1.6.2013

9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

9. Závěr

 

Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě povzbudit, abys i ty informoval co nejvíce lidí o nebezpečí, které je už přede dveřmi a abys POVSTAL proti tomu, co proti nám už zosnovali některé světové organizace …

Zdá se ti realita příliš temná? Dobře, ale temnota není překážkou, abychom něco dělali. My jsme každého dne tvůrci osudu světa a zločinný systém, který je pro nás připraven, nebude moci uspět, pokud se lidé na celém světě vzepřou. Avšak musíme změnit své postoje a reagovat! Musíme mít odvahu zříci se svého pohodlíčka a projevit svůj nesouhlas. Navíc, musíme být informováni, ale zároveň musíme být prozíraví a podávané informace systematicky prověřovat (nezapomínejme, že masmédia jsou v područí vlády a součástí velkých nadnárodních organizací, které jsou kořenem problému, takže většinou podávají falešné nebo překroucené informace).

8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je „zdokonalily“ anebo zvýšily možnost manipulace a kontroly mysli, těla a chování.

Mějte na paměti, že všechno, co je řečeno v této části studie, již existuje. Jestli jste o tom neslyšeli z masmédií nebo jste o tom do této doby neslyšeli vůbec, neznamená to, že se jisté věci neplánují bez vašeho vědomí.

Kybernetika a transhumanismus

Tato část technologie je (oficiálně!) pouze v prvních stádiích vývoje. Nicméně některé články, jako například článek, který vyšel ve Washington Post 28. srpna 2001 (francouzská verze: http://www.lemonde.fr, vydání z 15. listopadu 2001), nás nemůže nechat lhostejnými.

7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná.

Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední části Bible, která se nazývá kniha Zjevení, její autor, sv. Jan, hovoří o tom, co mu bylo zjeveno ohledně posledních časů, které vedou k návratu Ježíše Krista.

Tato část Bible je velmi těžce srozumitelná v přesném slova smyslu, protože Jan užívá mnoho obrazů, skrze něž hovoří o posledních časech. Varuje nás před antikristem, falešným prorokem a „šelmou“ i „znamením šelmy“, která se bude snažit způsobit zavržení lidstva. Jan také popisuje soudný den a způsob, jak bude Bůh varovat a posílat pohromy na zem, čímž protříbí dobré a zlé.

Nejzvláštnější je, že tato část Bible, která se vždy zdála být tak záhadná, začíná být v poslední době po částech vykládána a je stále jasnější a jasnější. Mnoho křesťanů učinilo paralelu mezi znamením šlemy a podkožními mikročipy. Sám Dr. Sanders poté, co si uvědomil nebezpečí mikročipů, byl přesvědčen, že mikročipový implantát je skutečně tím prokletým znamením, o němž hovoří Bible.

6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto svinstvo implantovat do svého těla, bude konec vašemu svobodnému jednání, vašemu soukromí a svobodě.

Zde je pár podlých argumentů, které byly používány firmou ADS a její dceřinou společností Verichip Corporation, k jakým účelům budou používány čipové implantáty:

–       Zajištění bezpečnosti webových aplikací pro všechny platební transakce týkající se elektronických peněz.

–       Vyhledávání a záchrana osob včetně ztracených dětí nebo dětí držených jako rukojmí.

–       Lékařské sledování vysoce rizikových pacientů.

5. SKUTEČNÁ NEBEZPEČÍ PODKOŽNÍHO MIKROČIPU

Extrémní nebezpečí neurálních a mozkových čipů je očividné. Vraťme se teď k podkožním čipům.

Tato nová technika obnáší několikanásobné riziko:

 

A) Ohrožení soukromí

Jak jsme již viděli, mikročipové implantáty obsahují četná data a některá z nich jsou velmi osobní (rodinná genealogie, informace o daňovém přiznání, trestní rejstřík…). Použití takového mikročipu může být vážným porušením práva na soukromý život.

V současné době ani policisté nemají tolik detailních informací o jednotlivcích! Vlastně bychom museli posbírat informace od policie, bankovní informace, informace z ministerstva financí, ze soudů, magistrátů, od lékařů i orgánů sociálního zabezpečení, abychom měli tak precizní a komplexní informace, jako je tomu v případě jejich zkoncentrování na mikročipu!

4. NEURÁLNÍ ČIPY, MOZKOVÉ ČIPY A „BRAIN MACHINE INTERFACE PROGRAM“

Musíme se také zmínit o existenci NEURÁLNÍCH A MOZKOVÝCH ČIPŮ, které jsou implantovány přímo do nervů nebo do mozku. Můžeme zde hovořit o „brain machine interface program“ – zařízení umožňující přenos signálů z mozku do počítače. Jedná se o projekt, který byl vytvořen agenturou DARPA (agentura Ministerstva obrany USA). Můžeme sem zahrnout i „Activa Parkinson’s Control Therapy“ od společnosti Medtronic nebo systémy „Braingate“ a „NeuroPort“ od společnosti Cyberkinetics. Také můžeme vzpomenout velmi nebezpečný mozkový čip MMEA (Multiple Micro Electrodes Array). Samozřejmě, tyto čipy umožňují TOTÁLNÍ kontrolu myšlení, chování a emocí. Mohou také vyvolat v ubohém člověku, jemuž byly implantovány, pocity radosti nebo… BOLESTI podle vůle toho, kdo vysílá signály ze základny! Tyto čipy jsou nejen účinným prostředkem kontroly populace, ale také strašnou a nebezpečnou ZBRANÍ!

Tyto neurální a mozkové čipy již byly používány ve Francii a Belgii pro pacienty s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí, aby potlačily některé symptomy těchto nemocí (je potřeba si uvědomit, že tyto čipy V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neléčí, jen potlačují nežádoucí symptomy!).

3. SOUČASNÁ SITUACE (KVĚTEN 2013)

Čeho si můžeme povšimnout v současné době, kdy medicína používá mikrochirurgii a začíná používat malé „elektronické pilulky“, které snímají vnitřní prostřední našeho organismu (co se tohoto tématu týče, navštivte stránku http://www.givenimaging.com, kde dostanete informace o tzv. „pilulkové kameře“, „PillCam“), v době, kdy se stále více mluví o „nanotechnologii“ (technologie, která je miniaturizována na mikroskopickou anebo dokonce molekulární škálu), kdy jsou abortivní pilulky volně prodejné v lékárnách, kdy se používají antikoncepční implantáty a kdy se provádějí genetické experimenty na embryích, kdy se začaly provádět experimenty s klonováním, kdy se masově prodávají mobilní telefony (jejichž vlny a frekvence jsou pro zdraví nebezpečné)?

Především jsme postupně vedeni k tomu, abychom přijímali čárkové kódy, pak mikročipy na kartách (smart karty, bankovní karty, kreditní karty, karty sociálního zabezpečení, občanské průkazy), a nakonec i mikročipové implantáty, které jsou dávány pod kůži zvířat a nazývají se transpondéry. V některých zemích se čipové implantáty pro zvířata staly povinnými.

2. HISTORIE PODKOŽNÍCH MIKROČIPŮ

Podkožní mikročip není nějaký zbrusu nový vynález, pracovalo se na něm více než 40 let, jak ukazuje svědectví Dr. Carl W. Sanderse.

Dr. Carl W. Sanders je inženýr elektroniky a vynálezce. Pracoval pro mnoho vládních organizací a společností, jako je IBM, General Electric, Honeywell a Teledyn. Během 32 let, kdy pracoval na biomedicínském poli, se zaměřoval na mikročipy.

V roce 1968 se zúčastnil výzkumného projektu vztahujícího se k „míšnímu mostu“, jehož cílem bylo vyléčit ženu, která měla velmi poškozenou páteř. Cílem bylo najít řešení, jak propojit motorické nervy atd. Tento projekt vedl k vytvoření mikročipu, který se automaticky dobíjí díky teplotním výkyvům lidského těla, což mu dává téměř neomezenou životnost. Proto je mikročip vybaven termoelektrickým dobíjecím obvodem a malou, opakovaně použitelnou, lithiovou baterií. Je zajímavé, že v té době se lithium hodně používalo, a to hlavně v NASA.

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY – EXTRÉMNÍ NEBEZPEČÍ PRO LIDSTVO: PŘEDMLUVA

Podkožní čip RFID

Předmluva


První verze této studie vyšla v roce 2002. Od té doby trend směřující k odstranění svobod nikdy nezakolísal. Naopak, byl utvrzen a posílen a níže popsané technologie se nadále rozvíjely a šířily. Nyní, o 12 let později, tyto technologie začínají expandovat a používat se ve stále rostoucím počtu zemí.

Nebezpečí těchto implantátů jsou již velmi dobře známá a široce zdokumentovaná.

Následující aktualizace je vážným varováním celému lidstvu ohledně velmi nebezpečných čipových implantátů. Jejím cílem je opět lidi varovat a možná – kdo ví – vyvolat reakci, která zde dlouho zoufale chyběla…

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle“.

Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)