Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině a Bělorusku podal tuto aktuální varovnou informaci k odvrácení autogenocidy slovanských národů. Byzantský patriarchát vydává tuto publikaci u příležitosti 1025. jubilea křtu Kyjevské Rusi.

Pro tuto východní misii uděluje autoru Vicu Flamovi požehnání


+ Eliáš

patriarcha

+ Timotej OSBMr          + Metoděj OSBMr

biskupové-sekretáři

Lvov, 1.6.2013

9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

9. Závěr

 

Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě povzbudit, abys i ty informoval co nejvíce lidí o nebezpečí, které je už přede dveřmi a abys POVSTAL proti tomu, co proti nám už zosnovali některé světové organizace …

Zdá se ti realita příliš temná? Dobře, ale temnota není překážkou, abychom něco dělali. My jsme každého dne tvůrci osudu světa a zločinný systém, který je pro nás připraven, nebude moci uspět, pokud se lidé na celém světě vzepřou. Avšak musíme změnit své postoje a reagovat! Musíme mít odvahu zříci se svého pohodlíčka a projevit svůj nesouhlas. Navíc, musíme být informováni, ale zároveň musíme být prozíraví a podávané informace systematicky prověřovat (nezapomínejme, že masmédia jsou v područí vlády a součástí velkých nadnárodních organizací, které jsou kořenem problému, takže většinou podávají falešné nebo překroucené informace).

8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je „zdokonalily“ anebo zvýšily možnost manipulace a kontroly mysli, těla a chování.

Mějte na paměti, že všechno, co je řečeno v této části studie, již existuje. Jestli jste o tom neslyšeli z masmédií nebo jste o tom do této doby neslyšeli vůbec, neznamená to, že se jisté věci neplánují bez vašeho vědomí.

Kybernetika a transhumanismus

Tato část technologie je (oficiálně!) pouze v prvních stádiích vývoje. Nicméně některé články, jako například článek, který vyšel ve Washington Post 28. srpna 2001 (francouzská verze: http://www.lemonde.fr, vydání z 15. listopadu 2001), nás nemůže nechat lhostejnými.

7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná.

Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední části Bible, která se nazývá kniha Zjevení, její autor, sv. Jan, hovoří o tom, co mu bylo zjeveno ohledně posledních časů, které vedou k návratu Ježíše Krista.

Tato část Bible je velmi těžce srozumitelná v přesném slova smyslu, protože Jan užívá mnoho obrazů, skrze něž hovoří o posledních časech. Varuje nás před antikristem, falešným prorokem a „šelmou“ i „znamením šelmy“, která se bude snažit způsobit zavržení lidstva. Jan také popisuje soudný den a způsob, jak bude Bůh varovat a posílat pohromy na zem, čímž protříbí dobré a zlé.

Nejzvláštnější je, že tato část Bible, která se vždy zdála být tak záhadná, začíná být v poslední době po částech vykládána a je stále jasnější a jasnější. Mnoho křesťanů učinilo paralelu mezi znamením šlemy a podkožními mikročipy. Sám Dr. Sanders poté, co si uvědomil nebezpečí mikročipů, byl přesvědčen, že mikročipový implantát je skutečně tím prokletým znamením, o němž hovoří Bible.

6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto svinstvo implantovat do svého těla, bude konec vašemu svobodnému jednání, vašemu soukromí a svobodě.

Zde je pár podlých argumentů, které byly používány firmou ADS a její dceřinou společností Verichip Corporation, k jakým účelům budou používány čipové implantáty:

–       Zajištění bezpečnosti webových aplikací pro všechny platební transakce týkající se elektronických peněz.

–       Vyhledávání a záchrana osob včetně ztracených dětí nebo dětí držených jako rukojmí.

–       Lékařské sledování vysoce rizikových pacientů.

5. SKUTEČNÁ NEBEZPEČÍ PODKOŽNÍHO MIKROČIPU

Extrémní nebezpečí neurálních a mozkových čipů je očividné. Vraťme se teď k podkožním čipům.

Tato nová technika obnáší několikanásobné riziko:

 

A) Ohrožení soukromí

Jak jsme již viděli, mikročipové implantáty obsahují četná data a některá z nich jsou velmi osobní (rodinná genealogie, informace o daňovém přiznání, trestní rejstřík…). Použití takového mikročipu může být vážným porušením práva na soukromý život.

V současné době ani policisté nemají tolik detailních informací o jednotlivcích! Vlastně bychom museli posbírat informace od policie, bankovní informace, informace z ministerstva financí, ze soudů, magistrátů, od lékařů i orgánů sociálního zabezpečení, abychom měli tak precizní a komplexní informace, jako je tomu v případě jejich zkoncentrování na mikročipu!

4. NEURÁLNÍ ČIPY, MOZKOVÉ ČIPY A „BRAIN MACHINE INTERFACE PROGRAM“

Musíme se také zmínit o existenci NEURÁLNÍCH A MOZKOVÝCH ČIPŮ, které jsou implantovány přímo do nervů nebo do mozku. Můžeme zde hovořit o „brain machine interface program“ – zařízení umožňující přenos signálů z mozku do počítače. Jedná se o projekt, který byl vytvořen agenturou DARPA (agentura Ministerstva obrany USA). Můžeme sem zahrnout i „Activa Parkinson’s Control Therapy“ od společnosti Medtronic nebo systémy „Braingate“ a „NeuroPort“ od společnosti Cyberkinetics. Také můžeme vzpomenout velmi nebezpečný mozkový čip MMEA (Multiple Micro Electrodes Array). Samozřejmě, tyto čipy umožňují TOTÁLNÍ kontrolu myšlení, chování a emocí. Mohou také vyvolat v ubohém člověku, jemuž byly implantovány, pocity radosti nebo… BOLESTI podle vůle toho, kdo vysílá signály ze základny! Tyto čipy jsou nejen účinným prostředkem kontroly populace, ale také strašnou a nebezpečnou ZBRANÍ!

Tyto neurální a mozkové čipy již byly používány ve Francii a Belgii pro pacienty s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí, aby potlačily některé symptomy těchto nemocí (je potřeba si uvědomit, že tyto čipy V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neléčí, jen potlačují nežádoucí symptomy!).

3. SOUČASNÁ SITUACE (KVĚTEN 2013)

Čeho si můžeme povšimnout v současné době, kdy medicína používá mikrochirurgii a začíná používat malé „elektronické pilulky“, které snímají vnitřní prostřední našeho organismu (co se tohoto tématu týče, navštivte stránku http://www.givenimaging.com, kde dostanete informace o tzv. „pilulkové kameře“, „PillCam“), v době, kdy se stále více mluví o „nanotechnologii“ (technologie, která je miniaturizována na mikroskopickou anebo dokonce molekulární škálu), kdy jsou abortivní pilulky volně prodejné v lékárnách, kdy se používají antikoncepční implantáty a kdy se provádějí genetické experimenty na embryích, kdy se začaly provádět experimenty s klonováním, kdy se masově prodávají mobilní telefony (jejichž vlny a frekvence jsou pro zdraví nebezpečné)?

Především jsme postupně vedeni k tomu, abychom přijímali čárkové kódy, pak mikročipy na kartách (smart karty, bankovní karty, kreditní karty, karty sociálního zabezpečení, občanské průkazy), a nakonec i mikročipové implantáty, které jsou dávány pod kůži zvířat a nazývají se transpondéry. V některých zemích se čipové implantáty pro zvířata staly povinnými.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‘nebude nikdo ospravedlněn’.“

Gal 2,16 (14. 1. 2018– 28. 1. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]