Slovo Polsku 2. část: Šokující postoj: zpověď před eutanázií?! (+ video)

V televizním pořadu polský kněz Kobylinski v rámci rozhovoru o tzv. decentralizaci církve hovořil i k otázce eutanazie spojené se zpovědí a svatým přijímáním.

Citace z TV pořadu: „V Kanadě vydali katoličtí biskupové dva dokumenty – část se postavila za to, že je možné udělit svaté svátosti (svatou zpověď, svaté přijímání) těm lidem, kteří se připravují na eutanázii. Část biskupů se vyjádřila, že lidem, kteří se připravují na eutanázii, se svaté svátosti udílet nesmějí a ani jím nesmí být odsloužen církevní pohřeb.“

Odpověď: Jak vůbec může dojít k tomu, že v otázce, jako je eutanázie, může část biskupů eutanazii – sebevraždu – schválit tím, že dovoluje kněžím udílet sebevrahům před vědomým spácháním sebevraždy svaté svátosti? Souhlas biskupů je znakem, že podstatu svátostí zcela ignorují. To není pouze otázka pastorační, to je otázka věroučná.

Papež František antikoncepcí proti viru zika

29.2.2016

Začátkem tohoto roku WHO vyvolala mediální hysterii kvůli tzv. ohrožení virem zika. K této hysterii se připojil i papež František.

BBC uvádí, že v Brazílii se v roce 2015 zavedlo povinné očkování Tdap (tetanus, záškrt, černý kašel) těhotných žen. Od té doby se začaly rodit děti s defektem mikrocefalie. Minimální procento postižených dětí má současně i virus zika, ale všechny matky postižených dětí dostaly během těhotenství vakcínu nového složení. Virus zika nemá ve své historii žádné vyvolávání vrozených vad.

Kvůli fiktivnímu následku viru zika Světová zdravotnická organizace vyhlásila mezinárodní krizový stav a virus zika za vážnou globální hrozbu!!!

Žaloba na UNICEF za pokus o masové zmrzačení ukrajinských dětí

14.10.2015,
svátek Pokrovu Přesvaté Bohorodičky

Mezinárodní trestní soud v Haagu

Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na Mezinárodní trestní soud v Haagu s žalobou na UNICEF za zločin proti lidskosti, kterým je pokus o masové zmrzačení ukrajinských dětí prostřednictvím škodlivých vakcín. Jde o projev genocidního neofašismu proti ukrajinskému národu.

Důvody žaloby:

1) Vakcinaci financuje nejprogresivnější ideolog redukce (postupné genocidy) lidstva, Bill Gates. Svými programy otevřeně sleduje redukci lidstva prostřednictvím vakcinace. V důsledku jeho vakcinačních programů dochází k trvalému zmrzačení dětí, k jejich sterilizaci (neplodnosti) nebo i k úmrtím (např. jen v Indii bylo 1600 dětí po vakcinaci trvale zparalyzováno).

Sterilizace Ukrajinců

Drazí Ukrajinci!

Z exilu se na vás obracejí biskupové, kteří vás, Ukrajince, milují a leží jim na srdci záchrana církve i národa.

Nyní nastal výbuch s vakcinací proti obrně. Kdo za tím stojí? Zednáři Římského klubu s programem redukce lidstva na „zlatou miliardu“, především multimiliardář Bill Gates, UNICEF, Rotary club i ukrajinský ministr zdravotnictví, Gruzínec Kvitašvili. Tyto vakcíny způsobují neplodnost (sterilizaci). (http://svobodnenoviny.eu/bill-gates-jak-zabranit-prelidneni-vakcinami/, http://photo.ukrinform.ua/eng/current/photo.php?id=726524)

Údajně našli na Zakarpatí dva případy dětské obrny. Místní lékaři to ale vyvrátili. Ministr zdravotnictví A.  Kvitašvili, však odmítl pravdu a nařídil skrze vakcinaci sterilizaci Ukrajinců. Jako první mají být tři oblasti Užhorod, Ivano-Frankivsk, Lvov.

Zastavte používání biologických zbraní v Africe!!!

Ukrajina, 27. listopadu 2014

Prezidentům a vládám BRICS:

Brazílie, Ruska, Indie, Číny, Jihoafrické republiky

 

Otázka Eboly, ničící obyvatele zemí západní Afriky, vyžaduje maximální pozornost všech států. Obzvláště, objevují-li se zprávy odborníků podezřívajících vládu USA z testování biologických zbraní v epicentru nákazy. Počet obětí na lidských životech je už kolem 5000.

Dne 9. září 2014 byl uveřejněn článek Dr. Cyrila Brodericka, bývalého profesora liberijské univerzity, (fakulta zemědělství a lesnictví, obor: rostlinná patologie): „Ebola, AIDS vyrobený západními farmaceutickými společnostmi, americkým Ministerstvem obrany?“ (http://www.liberianobserver.com/security/ebola-aids-manufactured-western-pharmaceuticals-us-dod). Tento článek vyvolal na internetových stránkách rezonanci s různorodými postoji.

Pastýřský list o eutanazii? /Biskupům Slovenska/

Ukrajina, 12. 10. 2014

Biskupům Slovenska

 

V slovenském tisku se objevila zpráva – citace: „Strana Sloboda a Solidarita dnes otvorila spoločenskú diskusiu na tému „eutanázia“. Do roka máme v pláne pripraviť návrh legislatívy, ktorá trpiacim ľuďom s nevyliečiteľnou chorobou umožní dôstojný odchod zo života.“

Ve skutečnosti nejde o „důstojný odchod ze života“, ale o sebevraždu a odchod z pozemského života do pekla. Pokud bude eutanazie uzákoněna, další změny v legislativě vnesou úpravy tak, že začne fungovat podobně, jak už je tomu v Holandsku a Belgii, kde může být provedena i dětem či lidem, kteří momentálně prožívají určitou depresi či psychickou krizi.

«Papež» František vyzývá lidstvo přijmout «znak šelmy»

Ukrajina, 30. 09. 2014

V květnu tohoto roku «papež» František učinil prohlášení, které šokovalo celý svět! Bergolio schválil a dal své požehnání «znaku šelmy», když RFID-čipy nazval Božím požehnáním pro lidstvo.

Citát Františka: «Pozorně jsme studovali Písmo svaté a mohu jednoznačně říct, že není nic, co by aspoň trochu naznačovalo, že RFIDčipy jsou z jakéhokoli pohledu satanistické. Naopak, tyto technologie jsou požehnáním od samotného Boha, dané lidstvu k vyřešení mnoha světových chorob (http://praisedc.com/1710415/pope-francis-gives-support-to-rfid-chip-implantation-shocking-video)

Prohlášení tohoto tzv. «papeže» je zradou Boha a vrcholem rouhání а lži. Jde o zjevný hřích proti Duchu svatému!

Bergolio je falešný prorok s duchem světa. Pravoslavní mniši z Atosu v síle Ducha Božího už před 20 lety pronesli jasné prorocké slovo, kterým naléhavě varovali před čipizací.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‘nebude nikdo ospravedlněn’.“

Gal 2,16 (14. 1. 2018– 28. 1. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]