Vánoční výzva křesťanům a lidem dobré vůle, nejen v ČR

23.12. 2018

Podstatou Vánoc je, že se Bůh stal člověkem a narodil se jako bezbranné dítě v chudém Betlémě. Přišel, aby nás zachránil z otroctví hříchu, jehož ložisko je v nás, a také od ďábla, který je lhář a vrah. Máme Spasitele, a to je ta veliká radost! Nejde jen o dosažení dobra zde na zemi, On nám daruje věčný život v Božím království! Ti, kteří Ježíše přijali, stali se Božími dětmi. Pokud Mu zůstanou věrni, přejdou přes most smrti do věčné slávy. Připravil ji těm, kteří Ho milují a zachovávají Jeho přikázání (J 14,23).

Dnes si uvědomujeme více než kdy jindy, že potřebujeme Spasitele. Dříve byla celá Evropa a všechny sféry veřejného života proniknuty duchem křesťanství. Společnost se řídila spravedlivými zákony, založenými na Desateru. To už bohužel Lisabonská smlouva zrušila. Byly zavedeny antizákony, které prosazují nespravedlnost, amorálnost a vedou k sebezničení Evropy i lidstva. Lidskou silou není možné se před mimořádným tlakem ďábelské lstivosti a manipulace zachránit. Demoralizační a psychologické mechanismy vedou k narušení psychiky až k zotročení, ba dokonce k démonizaci člověka, přinášejí peklo na zemi a peklo po smrti. Jediná záchrana pro jedince i pro lidstvo je přijmout Spasitele. Nestačí, že už přišel, aby nás spasil, jak si to připomínáme o Vánocích. Každý, kdo chce být spasen, Ho musí vírou přijmout do svého života. Pak platí: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) Pak také platí: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Ř 8,31)

Eutanázie – vyhlazování Čechů?

26. 6. 2018

V českém parlamentu vystoupila poslankyně Procházková s návrhem na prosazení eutanázie podle holandského modelu. Tvrdí, že holandský zákon je prý nezneužitelný. Dovolává se své autority, coby lékařky, která 30 let pracovala na ARU. Proto dnes pro celé Česko prosazuje zákon, který rychle odstraní utrpení – lékaři pacienty zabijí. Hippokrat se v hrobě obrací!

Světová lékařská asociace a Parlamentní shromáždění Rady Evropy se jasně vyslovily proti eutanázii: „Eutanázie jakožto úmyslné zabití, ať již skutkem nebo zanedbáním, závislé lidské osoby pro její údajné dobro musí být vždy zakázána“.

Tvrzení Procházkové, že nizozemský zákon o eutanázii, který si vzala za vzor, se nedá zneužít, popírají fakta:

2002: Nizozemský zákon stanovil jako podmínku k použití eutanázie „nesnesitelné a beznadějné utrpení“ a věk starší 12 let.

Slovo Polsku 2. část: Šokující postoj: zpověď před eutanázií?! (+ video)

V televizním pořadu polský kněz Kobylinski v rámci rozhovoru o tzv. decentralizaci církve hovořil i k otázce eutanazie spojené se zpovědí a svatým přijímáním.

Citace z TV pořadu: „V Kanadě vydali katoličtí biskupové dva dokumenty – část se postavila za to, že je možné udělit svaté svátosti (svatou zpověď, svaté přijímání) těm lidem, kteří se připravují na eutanázii. Část biskupů se vyjádřila, že lidem, kteří se připravují na eutanázii, se svaté svátosti udílet nesmějí a ani jím nesmí být odsloužen církevní pohřeb.“

Odpověď: Jak vůbec může dojít k tomu, že v otázce, jako je eutanázie, může část biskupů eutanazii – sebevraždu – schválit tím, že dovoluje kněžím udílet sebevrahům před vědomým spácháním sebevraždy svaté svátosti? Souhlas biskupů je znakem, že podstatu svátostí zcela ignorují. To není pouze otázka pastorační, to je otázka věroučná.

Papež František antikoncepcí proti viru zika

29.2.2016

Začátkem tohoto roku WHO vyvolala mediální hysterii kvůli tzv. ohrožení virem zika. K této hysterii se připojil i papež František.

BBC uvádí, že v Brazílii se v roce 2015 zavedlo povinné očkování Tdap (tetanus, záškrt, černý kašel) těhotných žen. Od té doby se začaly rodit děti s defektem mikrocefalie. Minimální procento postižených dětí má současně i virus zika, ale všechny matky postižených dětí dostaly během těhotenství vakcínu nového složení. Virus zika nemá ve své historii žádné vyvolávání vrozených vad.

Kvůli fiktivnímu následku viru zika Světová zdravotnická organizace vyhlásila mezinárodní krizový stav a virus zika za vážnou globální hrozbu!!!

Žaloba na UNICEF za pokus o masové zmrzačení ukrajinských dětí

14.10.2015,
svátek Pokrovu Přesvaté Bohorodičky

Mezinárodní trestní soud v Haagu

Byzantský katolický patriarchát se tímto obrací na Mezinárodní trestní soud v Haagu s žalobou na UNICEF za zločin proti lidskosti, kterým je pokus o masové zmrzačení ukrajinských dětí prostřednictvím škodlivých vakcín. Jde o projev genocidního neofašismu proti ukrajinskému národu.

Důvody žaloby:

1) Vakcinaci financuje nejprogresivnější ideolog redukce (postupné genocidy) lidstva, Bill Gates. Svými programy otevřeně sleduje redukci lidstva prostřednictvím vakcinace. V důsledku jeho vakcinačních programů dochází k trvalému zmrzačení dětí, k jejich sterilizaci (neplodnosti) nebo i k úmrtím (např. jen v Indii bylo 1600 dětí po vakcinaci trvale zparalyzováno).

Sterilizace Ukrajinců

Drazí Ukrajinci!

Z exilu se na vás obracejí biskupové, kteří vás, Ukrajince, milují a leží jim na srdci záchrana církve i národa.

Nyní nastal výbuch s vakcinací proti obrně. Kdo za tím stojí? Zednáři Římského klubu s programem redukce lidstva na „zlatou miliardu“, především multimiliardář Bill Gates, UNICEF, Rotary club i ukrajinský ministr zdravotnictví, Gruzínec Kvitašvili. Tyto vakcíny způsobují neplodnost (sterilizaci). (http://svobodnenoviny.eu/bill-gates-jak-zabranit-prelidneni-vakcinami/, http://photo.ukrinform.ua/eng/current/photo.php?id=726524)

Údajně našli na Zakarpatí dva případy dětské obrny. Místní lékaři to ale vyvrátili. Ministr zdravotnictví A.  Kvitašvili, však odmítl pravdu a nařídil skrze vakcinaci sterilizaci Ukrajinců. Jako první mají být tři oblasti Užhorod, Ivano-Frankivsk, Lvov.

Zastavte používání biologických zbraní v Africe!!!

Ukrajina, 27. listopadu 2014

Prezidentům a vládám BRICS:

Brazílie, Ruska, Indie, Číny, Jihoafrické republiky

 

Otázka Eboly, ničící obyvatele zemí západní Afriky, vyžaduje maximální pozornost všech států. Obzvláště, objevují-li se zprávy odborníků podezřívajících vládu USA z testování biologických zbraní v epicentru nákazy. Počet obětí na lidských životech je už kolem 5000.

Dne 9. září 2014 byl uveřejněn článek Dr. Cyrila Brodericka, bývalého profesora liberijské univerzity, (fakulta zemědělství a lesnictví, obor: rostlinná patologie): „Ebola, AIDS vyrobený západními farmaceutickými společnostmi, americkým Ministerstvem obrany?“ (http://www.liberianobserver.com/security/ebola-aids-manufactured-western-pharmaceuticals-us-dod). Tento článek vyvolal na internetových stránkách rezonanci s různorodými postoji.

Pastýřský list o eutanazii? /Biskupům Slovenska/

Ukrajina, 12. 10. 2014

Biskupům Slovenska

 

V slovenském tisku se objevila zpráva – citace: „Strana Sloboda a Solidarita dnes otvorila spoločenskú diskusiu na tému „eutanázia“. Do roka máme v pláne pripraviť návrh legislatívy, ktorá trpiacim ľuďom s nevyliečiteľnou chorobou umožní dôstojný odchod zo života.“

Ve skutečnosti nejde o „důstojný odchod ze života“, ale o sebevraždu a odchod z pozemského života do pekla. Pokud bude eutanazie uzákoněna, další změny v legislativě vnesou úpravy tak, že začne fungovat podobně, jak už je tomu v Holandsku a Belgii, kde může být provedena i dětem či lidem, kteří momentálně prožívají určitou depresi či psychickou krizi.

«Papež» František vyzývá lidstvo přijmout «znak šelmy»

Ukrajina, 30. 09. 2014

V květnu tohoto roku «papež» František učinil prohlášení, které šokovalo celý svět! Bergolio schválil a dal své požehnání «znaku šelmy», když RFID-čipy nazval Božím požehnáním pro lidstvo.

Citát Františka: «Pozorně jsme studovali Písmo svaté a mohu jednoznačně říct, že není nic, co by aspoň trochu naznačovalo, že RFIDčipy jsou z jakéhokoli pohledu satanistické. Naopak, tyto technologie jsou požehnáním od samotného Boha, dané lidstvu k vyřešení mnoha světových chorob (http://praisedc.com/1710415/pope-francis-gives-support-to-rfid-chip-implantation-shocking-video)

Prohlášení tohoto tzv. «papeže» je zradou Boha a vrcholem rouhání а lži. Jde o zjevný hřích proti Duchu svatému!

Bergolio je falešný prorok s duchem světa. Pravoslavní mniši z Atosu v síle Ducha Božího už před 20 lety pronesli jasné prorocké slovo, kterým naléhavě varovali před čipizací.

Čipizace

V tomto roce už bylo v EU naplánováno povinné čipování novorozeňat! V roce 2017 by pak mělo proběhnout i čipování dospělých! Plán byl zázrakem odročen na pozdější dobu.

Co říká Boží slovo k čipizaci?

„Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky, a všemožnou nepravostí bude svádět k nepravosti ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydal do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.“ (2Sol 2,9-12)

„Šelma nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy, nebo číslicí jejího jména… to číslo je 666.“ (Zj 13,16-18)

Eurostandard – eutanazie pro děti

Lvov, Ukrajina 19. 2. 2014

Belgie legalizovala tzv. právo dospělých na eutanazii v roce 2002. V současné době senát odhlasoval rozšíření tohoto dovolení na děti. Návrh zákona byl belgickým senátem schválen 50 hlasy proti 17. V sousedním Holandsku je povolena eutanazie pro děti od 12 let. Jestliže belgický zákon o eutanazii schválí ještě i dolní komora parlamentu, Belgie se stane první zemí na světě, která zruší jakákoliv věková omezení pro použití eutanazie.

Nejprve byl podán návrh zákona, který zahrnoval děti s narušenou psychikou, děti s anorexií a děti, které se prostě unavily životem.

Nový světový řád (NWO) a dědičný hřich /3. část/ (+ video)

Lvov, 25. 8. 2013

 

Člověk má nejen rozum a svobodnou vůli, ale i svědomí. To má být správně formováno, aby mohl rozlišovat dobro a zlo, pravdu a lež.
Člověk je ovlivňován jak dobrem, za kterým je Bůh, tak i zlem, za kterým je duch zla. S kým se spojí, tomu i slouží, buď Bohu, anebo ďáblu a jeho anti-řádu (NWO). Boží řád přináší život, ďáblův antiřád smrt.
Jaký je smysl lidského života? Smyslem života je hledat Boha a milovat Ho tím, že zachováváme Jeho přikázání – Jeho řád.

Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině a Bělorusku podal tuto aktuální varovnou informaci k odvrácení autogenocidy slovanských národů. Byzantský patriarchát vydává tuto publikaci u příležitosti 1025. jubilea křtu Kyjevské Rusi.

Pro tuto východní misii uděluje autoru Vicu Flamovi požehnání


+ Eliáš

patriarcha

+ Timotej OSBMr          + Metoděj OSBMr

biskupové-sekretáři

Lvov, 1.6.2013

9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

9. Závěr

 

Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě povzbudit, abys i ty informoval co nejvíce lidí o nebezpečí, které je už přede dveřmi a abys POVSTAL proti tomu, co proti nám už zosnovali některé světové organizace …

Zdá se ti realita příliš temná? Dobře, ale temnota není překážkou, abychom něco dělali. My jsme každého dne tvůrci osudu světa a zločinný systém, který je pro nás připraven, nebude moci uspět, pokud se lidé na celém světě vzepřou. Avšak musíme změnit své postoje a reagovat! Musíme mít odvahu zříci se svého pohodlíčka a projevit svůj nesouhlas. Navíc, musíme být informováni, ale zároveň musíme být prozíraví a podávané informace systematicky prověřovat (nezapomínejme, že masmédia jsou v područí vlády a součástí velkých nadnárodních organizací, které jsou kořenem problému, takže většinou podávají falešné nebo překroucené informace).

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle“.

Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)