Huzar chce zbohatnout

(odpověď na článek Huzara „Jak zbohatnout“ http://www.kyrios.org/news/ugcc/17467-jak-buti-bagatim.html)

Huzar si už zvykl vystupovat jako ukrajinsko-siónský mudrc. S profesionálním patosem sype rady všeho druhu a systematicky mění křesťanské myšlení v takzvaně postkonfesionální, tedy v myšlení New Age. Nejraději však druhým radí, jak se mají pozbýt svých peněz: dát je jemu – Huzarovi. Jeho celoživotní krédo je koncentrováno do slova: peníze! Tvrdí: „Peníze jsou naše jediná záchrana“.

Církevní ornáty a církevní vysoké postavení působí na Ukrajině spolehlivě – na Huzarovo „štěstí“ – i na bohaté! Vždy stačí jen pár pobožných frází a psychologických triků a peníze se sypou. Hlas Huzara je přece hlasem Božím! Kdo by se odvážil pochybovat?

Mlčí se ale o tom, že Huzar zradil Krista a církev, podobně jako apoštol Jidáš. Mlčí se o tom, že hlásá hereze, které popírají podstatu křesťanství. Zesměšňuje Bohorodičku a přirovnává ji k pohanské bohyni Šakuntale, zesměšňuje Kristovo vtělení přirovnáním k pohanské atrakci „deus ex machina“.

Uvolnění z úřadu hlavy UHKC

Lvov, 30. 1. 2014

Prezidentu Ukrajiny

V. Janukovičovi

Vážený pane prezidente,

největší zodpovědnost za majdan a zločiny s ním spojené, nese hlava UHKC S. Ševčuk. Doposud vytváří tlaky k novému a novému rozvíjení puče proti vládě.

K dnešnímu dni je už více než 600 příslušníků vnitřních vojsk a „Berkutu“ v nemocnicích hospitalizováno na následky těžkých popálenin a traumat. Osm příslušníků „Berkutu“ a vnitřních vojsk, kteří hájili s holýma rukama Vás, zákonnou vládu i národ, zemřelo.

18letého příslušníka Berkutu ukřižovali na mříži u brány.

19letý příslušník Berkutu zemřel po týdnu v nemocnici na následek těžkého zranění hlavy na Bankové.

Odvolání amerického velvyslance

Lvov, 1. 1. 2014

Prezidentovi Ukrajiny

V. Janukovičovi

Vážený pane prezidente,

obrací se na Vás jménem biskupského synodu Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve arcibiskup Markian.

Euromajdan odmaskoval, že za organizovaným pučem proti zákonné vládě a národu stojí americké velvyslanectví. USA už několik let připravovaly převzetí politické moci nad Ukrajinou. USA tuto novodobou válku proti demokratickým národům realizovaly už ve 20 státech. K jejímu vedení využívají novodobé revoluční technologie. K okupaci státu mají posloužit zrádci vlastního národa získaní prostřednictvím korupce.

Na Ukrajině hraje v tomto puči největší roli Ukrajinská řeckokatolická církev (UHKC) pod vedením kardinála Huzara a jeho nástupce S. Ševčuka. Do jejich struktury spadá i Ukrajinská katolická univerzita (UKU), v jejímž čele je biskup Gudziak. Huzar i Gudziak jsou občany USA.

Do Svatého večera (6. 1. 2014) ať řecko-katolíci opustí majdan!

Lvov, Ukrajina, 2. 1. 2014

Mons. S. Ševčuk

Hlava UHKC

 

Vážený monsignore!

Je veřejně známo, že jste zmobilizoval řecko-katolíky Haličiny. Ve Lvově jste otevřel svou výzvou majdan. V Kyjevě poskytujete ubytování pro 600 mužů, přestože jde o iniciativu, která může zapříčinit krvavou občanskou válku. Vy jste se jako jeden z prvních setkal s novým velvyslancem USA a Váš podřízený Gudziak, na bázi amerických technologií, inicioval studenty Ukrajiny i širokou veřejnost k revoluci. Ukrajinská katolická univerzita (UKU) pod vedením Gudziaka vyhlásila občanskou neposlušnost ukrajinské vládě a vyzvala ostatní univerzity, aby ji následovaly. Jde o protizákonnou činnost, za níž dopadají nejtěžší tresty. Za to vše nesete zodpovědnost Vy, jako hlava UHKC.

Katoličtí leadeři UHKC jsou agenti euro-sodomy

Lvov, 28. 12. 2013

 

Američani Huzar a Gudziak a jejich spolupracovník, hlava UHKC S. Ševčuk mají zodpovědnost za organizování státního puče. Dle spravedlnosti musí být souzeni a spravedlivě potrestáni. Dodnes udržují oklamané katolíky Haličiny ve falešné euforii. Pokrytecky zamlčují cíl euromajdanu, kterým jsou tyto eurostandardy:

1) gender-homosexualismus spojený s kradením dětí,

2) likvidace křesťanství a všech morálních hodnot,

3) totální krach ekonomiky,

4) ztráta nezávislosti Ukrajiny.

Nejde jen o vlastizradu, ale i o zradu Boha a církve.

Euro-majdan – zrada Boha i národa

14. 12. 2013


Na Ukrajině se v těchto dnech rozhoduje, zda globalizační holocaust planety bude zastaven. Agenti Ameriky prosazují likvidaci křesťanství skrze amorální homosexualismus spojený s kradením a tyranií dětí. Na Ukrajině jsou to především církevní leadeři, kteří zradili Boha, církev i národ. V jejich čele stojí dva Američané – kardinál Huzar a Boris Gudziak. S nimi tvoří ideologickou jednotu zrady hlava uniatské církve Ševčuk. Tito leadeři iniciovali euro-majdan, aby prosadili autogenocidu Ukrajiny. Jsou to profesionální lháři, kteří vyzývají k nenásilí, ale ve skutečnosti skrytě prosazují krvavý převrat.

Euro-majdan a psychologické zabíjení

Lvov, 12. 12. 2013


Představitel Ukrajinské katolické univerzity (UKU) „biskup“ Gudzjak dne 9. 12. 2013 použil proti odpůrcům Majdanu psychologickou zbraň. Pomocí profesionální lži ze zraněných vojáků speciálních jednotek dělá nejkrutější zločince a vrahy, kterých se musí stranit a zřeknout i jejich nejbližší. Přestože byli zraněni při ochraně prezidentské vládní budovy a dodnes leží v nemocnici, zastrašuje, tyranizuje a rozbíjí jejich rodiny.

Výzva leaderům UHKC, kněžím, seminaristům i věřícím na euro-majdanu

Lvov, 13. 12. 2013

 

Dne 12. 12. 2013 Evropský soudní dvůr rozhodl, že homosexuální páry deviantů musí mít stejná práva jako normální rodina, kterou od počátku lidské existence tvořili jedině muž, žena a jejich děti. Nová protipřirozená a proti Božím zákonům postavená euro-norma dává zvrhlý životní styl na stejnou rovinu s institucí přirozeného manželství. Od tohoto dne se uzákonění antirodiny stalo závazným pro celou, ještě nedávno křesťanskou Evropu, bez ohledu na to, zda jednotlivé státy už pod tlakem uzákonily anebo neuzákonily protipřirozené sňatky dvou zvrácených mužů či žen.

Toto ale ještě není konec v zavádění takzvaných eurostandardů. Je připraveno uzákonění incestu, pedofilie, zoofilie. Normální rodina je systematicky likvidována, děti jsou kradeny s cílem morální i fyzické autogenocidy jednotlivých národů.

Zákaz činnosti iniciativní skupiny „1.prosince“

Lvov, 6. 12. 2013

Generální prokurátor Ukrajiny

Viktor Pšonka

 

Iniciativní skupinu „1. prosince“ založil v roce 2010 kard. Lubomír Huzar jako hlava UHKC. Tato skupina vyvíjí protistátní činnost s cílem svržení zákonné vlády (viz čl.109 TZ Ukrajiny).

Žádáme, aby diverzní činnost kard. Huzara byla prověřena, aby byl dle spravedlivých zákonů potrestán a tato protistátní skupina „1. prosince“ byla zrušena a jakákoliv její činnost zakázána.

Monsignore Ševčuku, odstupte z úřadu!

Lvov, 6. 12. 2013

Mons. S. Ševčuk

Kyjev

Vážený Monsignore,

Synod Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve (UP HKC) Vás vyzývá: odstupte z úřadu hlavy UHKC.

Odůvodnění:

1) Systematicky a veřejně nabádáte věřící, aby usilovali o vstup do euro-sodomy. Pokrytecky jste zamlčel, že ideologie EU prosazováním homosexualismu vtěluje antikřesťanský systém, který likviduje všechny morální i křesťanské hodnoty a vede k autogenocidě ukrajinského národa.

2) Inicioval a žehnal jste euro-majdany, ač dobře víte, že jde o technologii svržení vlády. Režiséři revoluce v Sýrii obětovali kvůli státnímu převratu stovky dětí. Je nebezpečí, že na euro-majdanech se najatí extrémisté, v souladu s americkými technologiemi, postarají o to, aby byly rovněž lidské oběti. Cílem je psychologicky ovlivnit národ k povstání a svržení vlády. Vy pokrytecky mluvíte proti krveprolití, ale zadržujete lidi na majdanu. Vaší povinností bylo a je, vyzvat lidi, aby z nebezpečného majdanu, kde jsou najatí zahraniční extrémisté, odešli. Vy naopak věřící na majdan posíláte, a to je zločin proti Bohu i lidem.

Euromajdan – zrada Boha i národa

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Veřejná výzva Vatikánu

Lvov, Ukrajina, 19. 10. 2013

Státní sekretariát Vatikánu

 

Byzantský katolický patriarchát se obrací na vedení Vatikánu, aby zastavil náboženskou diskriminaci věřících Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UP HKC). Věřící UP HKC se z důvodu herezí, které hlásá kardinál Huzar, oddělili od jeho heretické struktury. Huzar hlásá tyto hereze:

1) Zpochybňuje Božství Ježíše Krista. Srovnává vtělení Božího Slova s pohanskou atrakcí „deus ex machina“.

2) Zpochybňuje ustavičné Panenství Přesvaté Bohorodičky. Srovnává ji s pohanskou bohyní Šakontálií.

3) Zpochybňuje věčnost pekla.

4) Schvaluje okultismus a věští kyvadlem.

5) Schvaluje homosexualitu.

Kromě těchto herezí popírá primát slovy: „Cum Petro – ano, sub Petro – ne“.

Huzar a Haagská úmluva

Lvov, 22. 9. 2013

17. 9. 2013 bylo zveřejněno interview kard. Huzara s tiskovou službou aliance Ukrajina bez sirotků. Aliance je napojena na nadnárodní systém. Stojí za ní američtí pastoři. Pod záminkou, že zakládají tzv. náhradní rodiny a ruší sirotčince, ve skutečnosti budují strukturu juvenilní justice. Nejprve k tomu zneužijí upřímné křesťany pod záminkou milosrdenství vůči sirotkům. Ve skutečnosti ale jde o byznys s dětmi. Tyto náhradní rodiny totiž dostávají vysoké finanční příjmy od státu. Je třeba ale připomenout, že zde nejde o trvalou adopci dětí, ale jen o vybudování struktury pro dočasné umístění dětí. Když oklamaní křesťané vybudují tuto strukturu a zvyknou si na lehký zisk, pak, i když se dozví, v jak zločinné struktuře působí, nebudou se chtít vzdát lehkého obohacení. Toto je ďábelská past.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle“.

Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)