Tajemství z Fatimy po 100 letech – 2. část: nejen pro politiky (+ video)

13.10.2017

Křesťanské národy se dostaly do stádia, kdy ani ve sféře politické ani vzdělávací, a vůbec ve veřejném životě se věci nesmí nazývat pravými jmény. Byla zavedená tzv. korektnost, kterou jsou přikrývány i největší zločiny proti lidstvu.

Tato duchovní atmosféra nedovoluje nazvat zlo zlem. Zlo musí být přijímáno jako dobro, proto se proti němu nedá bránit. Kdo si v dnešní době dovolí nazvat zlo zlem, je trestaný jako největší zločinec. (V Německu za zveřejnění zločinů migrantů hrozí 5 let vězení.)

Je nepsaným zákonem, že sebelikvidace jedince i národa musí být prosazována pod pozitivními pojmy. Všichni musí hrát komedii diktovanou skrytými elitami.

Tajemství z Fatimy po 100 letech – 1. část: Apostaze v církvi (+ video)

13.10.2017

Letos je 100 let od zjevení z Fatimy. Co mu předcházelo a co následovalo?

V 18. století vzniklo osvícenství. V 19. století navazuje na osvícenství modernismus. Ve skutečnosti šlo o likvidaci podstatných pravd křesťanství – o apostazi v církvi.

Sv. Pius X. vydal encykliku a antimodernistickou přísahu. Část biskupů, kněží i teologů, kteří byli modernisty, tato opatření vědomě nepřijala.

Po smrti Pia X. bylo prvním úspěchem zednářů prosazení na papežský stolec Benedikta XV. (G. della Chiesa, 1914-1922). Ten dával v církvi prostor pro rozvoj modernismu. V roce 1917 se několikrát zjevila Bohorodička dětem v portugalské Fatimě. Šlo o výzvu k pokání. Po Benediktu nastoupil papež Pius XI. (1922-1939) a po něm Pius XII. (1939-1958), pak Jan XXIII. (A.G.Roncalli, 1958-1963).

2017 – S.O.S. k Bohu

19.10.2017

Ukrajinci!

Nečekejte záchranu ani od Východu ani od Západu! Vaše záchrana je od Hospodina!

Bůh ale chce od každého pokání!

Ti, kteří v pravdě milují sebe, svou rodinu i svůj národ, ať se modlí růženec anebo čotky a konají křížová procesí!

„Bude-li Ukrajina a Rusko činit pokání, nebude světová katastrofa.“ (Bohorodička ve Fatimě 1917)

Modlí se za vás ti, jejichž srdce je stále s vámi!

Záchrana Německa – nepřetržitá modlitba a pokání

27.9.2017

V posledních letech nastala v Německu masová islamizace, proti které se občané nesmí bránit! Je trestné zločiny migrantů zveřejňovat! Přesto ve volbách (2017) opět vyhrála politická strana Merkelové. Ztratil německý národ rozum, anebo došlo k falsifikaci?

Tento proces duchovní i fyzické sebevraždy má své hlubší kořeny. Jsou to hereze, které vnesly prokletí do celého křesťanství. Odsouzené hereze modernismu (1907) znovu zásluhou německých teologů ožily na II. Vatikánu. Jejich plodem je věroučný i morální rozklad završený Lisabonskou smlouvou s prioritou homosexualismu. Na koncilu byla vyhlášena hereze, že křesťanství má s muslimy stejného Boha (Lumen Gentium 16, Nostra aetate). Je jeden Bůh, ale muslimové mají svého jednoho boha, který je nejvyšší z 360 bůžků Mekky. V koránu se tvrdí: „A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72). A dále: „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete … zabijte je – taková je odměna nevěřících.“ (2:191) „A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.“ (33:62)

II.Vatikánum má na svědomí islamizaci Evropy. Jeho hereze popírají podstatu celého křesťanství, a přesto se učí ve všech křesťanských školách. Prosazují je biskupové, kněží a pastoři. Arcibiskup Zollitsch vyhlásil herezi, že Kristus nezemřel za naše hříchy. Bultmann takzvaně demytologizoval Bibli. Heretici stáhli prokletí na Německo.

Vatikán nese zodpovědnost za nejtěžší zločiny proti lidstvu

7.6.2017

Státnímu sekretariátu Vatikánu

Vatikán má usilovat o spásu věřících skrze pokání a o obrácení nevěřících skrze misie. Vatikán má bojovat za pravověrné učení proti herezím „pekelných bran“ (Mt 16,18). Pokud se ještě dnes odvolává na autoritu apoštola Petra, je povinen ho následovat v pokání!

K čemu dnes Vatikán mlčí a co podporuje?  

Celosvětově probíhá proces skryté a cílevědomé změny myšlení – antimetanoia. Zasahuje de facto všechny oblasti života.

Vatikán, pokání, Letnice

27.5.2017

Katolíci, modleme se před Letnicemi, aby Duch svatý v den Letnic (4. 6. 2017) zavanul a slepý a odpadlický Vatikán prohlédnul! Kéž nastane vzkříšení katolické církve skrze pravdivé pokání!

Islamizaci Evropy otevřely dveře už hereze II. vatikánského koncilu (1965) tvrzením, že máme stejného Boha s muslimy. Je pravdou, že je jen jeden Bůh, ale islám tohoto pravého a jediného Boha neuznává! Islám uznává krvežíznivého Alláha, nejvyššího z 360 pohanských bůžků Mekky. Důkazem toho, že křesťané a muslimové nemají stejného Boha, jsou nepřetržité teroristické útoky na křesťany a rituální odřezávání hlav za víru v křesťanského Boha. Rovněž včera došlo k masovému atentátu na křesťany v Egyptě (28 mrtvých, z toho 2 děti, 22 zraněných).

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“

Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]