Úvaha ke svátku sv. Cyrila a Metoděje

Byzantský katolický patriarchát se obrací s aktuální výzvou na všechny věrné Čechy, Moravany a Slováky, dědice apoštolů Cyrila a Metoděje: Vykonejte v den svátku našich věrozvěstů, 5. července, soukromou či společnou pouť na místo, kde jsou vykopávky základů několika chrámů z doby cyrilometodějské misie. Mnozí archeologové tvrdí, že právě zde byl historický Velehrad. Tato lokalita je mezi obcemi Mikulčice u Hodonína a Kopčany na Slovensku.

Letošní pouť má navíc charakter smírné oběti za bolestnou urážku našeho Pána Ježíše Krista v brněnském divadle. Při satanských orgiích na jevišti došlo k nevýslovně zrůdnému rouhání. Náš Spasitel byl hozen do amorální stoky a znevážen zvrácenými vyvrhely a satanisty. Už jen hovořit o tom a popisovat samotný zločin zamořuje čistou mysl a působí hluboké duševní trauma. To ze zkušenosti stovky lidí i své vlastní dosvědčil divadelní odborník z Janáčkovy akademie v televizním interview.

Reakce na tzv. homosexuální sňatky

23. 6. 2018

Ve dnech 21. a 22. června v Praze proběhla manifestace za ochranu národa před destruktivními vlivy, což následně souvisí i s ochranou rodiny a zdravých národních tradic.

Paradoxem, a přímo nožem do zad účastníkům manifestace, bylo vyhlášení české vlády, která v pátek odpoledne podpořila návrh zákona o tzv. homosexuálních manželstvích. Mainstreamová média masírují mozky národa frázemi, že to je „fér“, že nyní homosexuálové budou mít „plnohodnotné rodinné vztahy“ a že už konečně budou bez překážek adoptovat děti. Média jásají, že Česko je první z postkomunistických zemí, která tento zákon prosazuje, a nesmí prý tuto šanci propást.

Je to asi, jako když deset bláznů skáče do propasti a jedenáctý se bojí, aby tuto šanci nepropásl.

Když Anton Špelec, ostrostřelec, v putyce pronesl: „Císař pán je korunovaný vůl,“ co by asi řekl o těch, kteří prosazují tyto protipřirozené zákony, jejichž ovocem bude zničení instituce rodiny a sebevražda národa?

List kněžím Moravy

20. 6. 2018

Vážení moravští kněží,

v Brně proběhly už tři kající pochody. Jsou v pravdě i ekumenické, protože kromě věřících katolíků se jich zúčastňují i pravoslavní a rovněž protestantští pastoři se svými věřícími.

Znovu vás prosíme, abyste si před Bohem a svým svědomím uvědomili, k jak hrozné urážce našeho Pána a Spasitele došlo v brněnském divadle. V dané situaci je mlčení k tomuto zločinu spoluúčastí na něm.

V neděli 24. 6. v 15.00 vyjde z náměstí Svobody v Brně už poslední kající pochod. Prosíme vás, abyste ještě před nedělí oznámili aspoň některým farníkům možnost zúčastnit se kajícího pochodu. Budou pak reprezentovat celou vaši farnost, a to má nesmírný význam v duchovní oblasti a jednou před Božím soudem.

List kňazom Západného Slovenska

20. 6. 2018

Vážený pán farár,

v Brne prebehli už tri kajúce pochody. Sú naozaj ekumenické, pretože okrem veriacich katolíkov sa ich zúčastňujú aj pravoslávni a tiež protestantskí pastori so svojimi veriacimi.

Prosím Ťa, drahý brat v Kristovi, aby si si pred Bohom a svojím svedomím uvedomil, k akej hroznej urážke nášho Pána a Spasiteľa došlo v brnenskom divadle. V danej situácii je mlčanie k tomuto zločinu spoluúčasťou na ňom.

V nedeľu 24. júna o 15.00 h z námestia Slobody v Brne vyjde už posledný kajúci pochod. Prosím Ťa, aby si ešte pred nedeľou upozornil aspoň niektorých svojich farníkov na možnosť zúčastniť sa kajúceho pochodu na odčinenie hroznej urážky nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Tí, ktorí pôjdu, budú reprezentovať celú Tvoju farnosť, a to má nesmierny význam ako v duchovnej oblasti, tak raz aj pred Božím súdom.

Úpěnlivá prosba moravským kněžím

16.6.2018

Vážení Kristovi služebníci,

proti našemu Pánu Ježíši Kristu byl v brněnském divadle spáchán nepromlčitelný zločin. Zde faktor času nehraje roli a toto hanobení nelze nijak ututlat. Mlčení je souhlasem s tímto satanským rouháním. Je jen jedno řešení, a to pokání. Tato strašná urážka našeho Spasitele musí být odčiněna nejen soukromě! Veřejný zločin musí být odčiněn veřejně!

Muslimové za sebemenší urážku jejich zakladatele vyvolají sérii krvavých teroristických akcí. Vraždění a zabíjení si náš Pán Ježíš Kristus na odčinění urážky nepřeje. Jsme ale povinni se rozhodně a veřejně zastat Jeho cti!

Biskupové Polska, čiňte pokání!

12.6.2018

Vážení biskupové Polska,

věříme, že si uvědomujete svou zodpovědnost před Bohem a zároveň i mimořádnou závažnost současné situace.

Krátce řečeno, polský národ má jedinou cestu k záchraně, a tou je pokání. Začít s pokáním ale musíte vy.

Nad Polskem v tomto roce visí Damoklův meč islamizace a gender amoralizace diktované z EU.

Co dělal polský primas Glemp a polští biskupové, když se rozhodovalo, zda má Polsko vstoupit do EU? Biskupové agitovali a lživě slibovali, že Polsko prokvasí křesťanstvím celou Evropu. A výsledek? Ve Varšavě byl už osmnáctý pochod gay pride. Ptáme se, kdo koho prokvasil?!

Výkřik patriarchátu k rouhání v Brně

V chorém mozku režiséra, posedlého nečistým a zvráceným démonem, za spolupachatelství nahých herců, explodoval v Brně morální hnus. Už jen suché konstatování tohoto šíleného rouhání a zločinu proti Bohu způsobuje duchovní a morální zamoření. Hnůj a oplzlost! A toto hodily satanské zrůdy v divadle na Božského Spasitele a Pána! Tak absurdní a drásající zneuctění ještě křesťanský svět nezažil! Znevážení Ukřižovaného! Degradace bolestných momentů umírání na kříži! Tam Boží Syn vzal na sebe všechnu špínu zla a hříchu, aby nás spasil. V hrozných fyzických i duševních bolestech se obětoval v nejčistší lásce za nás svému Otci!

V kříži je odpuštění našeho hříchu a naší viny. Naše jediná spása je v kříži! A kříž, tento projev vrcholné lásky spojené s největším utrpením, byl i s naším milujícím Spasitelem hozen do morální stoky a utopen v obludné oplzlosti lidmi posedlými démony. Taková absurdní, stupidní a cynická arogance přesahuje i největší kalibry zločinnosti. V Brně se otevřel jícen pekla se vší špínou a satanskou zlobou.

Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle (+ video)

30. 5. 2018

Drazí křesťané,

Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Tady faktor času nehraje roli!

Uvědom si, že letos nad českým národem visí Damoklův meč bezbřehé islamizace a zvrácené genderové ideologie spojené s kradením dětí.

Vina lhostejnosti křesťanů má ale hlubší kořeny. Nevěnuje se čas rozhovoru s Bohem ani četbě Božího slova, a proto se nevnímají ani největší reality, jako je smrt, Boží soud a věčná sláva v nebi či věčné zavržení v pekle. Proto je taková lhostejnost ke hříchu i ke svému Spasiteli, který i za tebe prolil svou krev na kříži! Navíc z hříchu lhostejnosti už nikdo ani nekoná pokání. Lhostejnost se stala jakýmsi pseudokřesťanským životním stylem.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.“

Gal 5,16-17 (15. 7 – 29. 7. 2018)