Přijme Česko fašistickou totalitu?

dne 17.4. 2016

Senátorům ČR

Vážený pane senátore, Vážená paní senátorko,

Parlament ČR schválil návrh novely trestního zákona. Senát má o tomto návrhu jednat na následující schůzi.

Novela zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům. Fakticky to znamená zákaz říkat pravdu o homosexualitě a dalších nezdravých jevech, které donedávna byly nebo dodnes jsou (pedofilie) klasifikovány jako choroby a patologické jevy. K žádnému pronásledování z důvodu tzv. sexuální orientace ani příslušnosti k třídě u nás zatím nedochází! Hrozí ale, že vinou novely k němu docházet začne! Zákon nutí obyvatelstvo zařadit sebe i druhé do virtuální skupiny a třídy a podle toho se pak k lidem ve svém okolí chovat. Právě tím se bude šířit třídní nenávist a rozbroje! Této strategie využili už komunisté!

Stejně jako v komunismu, v nové „roztříděné“ společnosti už není místo pro křesťany! Bude už zřejmě trestné citovat na veřejnosti např. tato slova Bible: muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost“ (Řím 1,27), nebo: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2 Petr 2,6)

Pastýřský list Synodu biskupů UP HKC křesťanům Ukrajiny /2.část/

Lvov, 18. 4. 2014

Mluvit o slavném Kristovu vzkříšení bez pokání, bez přiznání si své viny je pokrytectvím a výsměchem Bohu. Pro Ukrajinu, pokud má být zachráněna, je dnes jen jedna jediná cesta – pravdivé pokání! Musí nazvat homosexualismus hříchem! Musí odsoudit sebevražedný systém, který je postaven na ideologii homosexualismu. Amerika veřejně vyhlásila homosexualismus jako prioritu své zahraniční politiky. EU na první místo postavila rovněž homosexualismus pod magickým termínem „gender“. Tím ničí všechny morální, duchovní i křesťanské hodnoty. Homosexualismus je nerozdílně spojen s kradením dětí a jejich morální a duchovní devastací. Když tuto nejprimitivnější pravdu Ukrajina nechce přiznat a chce skočit do propasti, tak ať pak za to neobviňuje Boha.

Pastýřský list Synodu biskupů UP HKC křesťanům Ukrajiny /1.část/

Lvov, 18. 4. 2014

Drazí věřící!

Ukončujeme dobu postní vrcholící Velkým pátkem, kdy si připomínáme Kristovu smrt na kříži. Ježíš na Golgotě zemřel za nás za všechny, tedy za každého z nás osobně. Tvoříme společenství, tvoříme ukrajinský národ. Kristovu ukřižování předcházela Jidášova zrada. Následoval nespravedlivý soud, jak církevní, tak i světský. V pozadí stála tehdejší církevní hierarchie, která se postavila proti Bohu i Božímu slovu a nechala Božího Syna usmrtit na potupném kříži. Když byl Ježíš odsouzen, podstoupil kruté bičování a bolestné a ponižující korunování trním. Následovala křížová cesta, spojená s několika pády, až Ježíš dospěl na místo popravy. Na Golgotě byl Ježíš připoután ke kříži, byly Mu probity ruce i nohy a pak byl kříž postaven. Tři hodiny největších bolestí, fyzických, duševních i duchovních, Ježíš trpí a umírá. Jeho utrpení je provázeno sedmi posledními slovy na kříži. V prvním slově, když Mu vrážejí do rukou hřeby, se Ježíš modlí za své nepřátele: „Otče, odpusť jim, oni nevědí, co činí.“ I v tomto je nám Ježíš příkladem.

Pravdivá revoluce začíná od sebe (28.2.2014)

Lvov, 28. 2. 2014

Události, které se odehrály na Ukrajině, znepokojují každého Ukrajince. Co přispělo k takovém stavu zbídačení Ukrajiny? Je možné hledat množství odpovědí, ale pravdivou příčinou jsou hříchy národa. Bůh to na nás dopustil. My, Ukrajinci, jsme se odvrátili od živého Boha! To je naše společná vina. Kolik je ještě třeba Božích bičů a trestů, aby národ poklekl na kolena?

 

Za roky nezávislosti Ukrajiny došlo k více než 40 milionům potratů, k rozšíření alkoholismu, narkomanie, nemorálnosti, rozvodů, manželské nevěry, obchodu s dětmi, homosexualismu, byl dovolen gay pride, korupce ve státě i v církvi, pohanské praktiky a věštění, alternativní medicína, magie, rocková hudba, kult satana, bezpráví, nespravedlnost, neodpuštění a tak dále. Politici prodávali Ukrajinu už od samého počátku.

Gender ideologie

Lvov, 1. 3. 2014

Členům zastupitelstev oblastních rad

Vážení členové zastupitelstev,

krátce vás chceme informovat o podstatě gender ideologie. Termín „gender“, tak, jak byl prezentován lobbyisty i masmédii, se zdál být něčím neškodným, dokonce pozitivním, ba přímo nutným.

Když se před několika lety začalo veřejně mluvit o „genderu“, všichni jsme si mysleli, že jde jen o to, aby byla zachovávána rovnoprávnost mužů a žen, a to ať už na politické, tak na pracovní či právní úrovni. Jenže postupem času jsme zjistili, že o to vůbec nejde. Genderová ideologie chce zničit tzv. „stereotypy“, které vycházejí z přirozeného morálního zákona. Například to, že rodinu tvoří otec (muž), matka (žena) a jejich děti.

Další eurostandard – pedofilie

Lvov, Ukrajina 19. 2. 2014

Celosvětová zdravotnická organizace WHO oficiálně potvrdila takzvanou gender-teorii. Na bázi gender ideologie vydala brožuru „Standardy sexuální výchovy v Evropě“. Pod rouškou takzvaných sexuálních práv jde o tvrdou propagaci pedofilie, a to dokonce počínaje novorozeňaty. Tímto „novým“ přístupem se zneužívání bezbranných dětí, které bylo vždy trestáno jako nejtěžší a nejpodlejší zločin, nazvalo sexuálním právem a tento zločin se stal beztrestným. Naopak, dnes už jsou na Západě dáváni do vězení ti, kteří chrání děti před sexuálním zneužitím pedofily. Proč? Protože na nejvyšší místa ve vládě se lobováním homosexuálů dostali i pedofilové.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‘nebude nikdo ospravedlněn’.“

Gal 2,16 (14. 1. 2018– 28. 1. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]