Advent 2018, metanoia – ortodoxie

5. 12. 2018

Proč je církev v současné době v tak hluboké krizi? Velkou vinu na tom má aggiornamento Jana XXIII. a postkoncilní duch.

Co by proto v této době adventní, v době pokání, měli konat biskupové, kněží a řeholníci? Měli by se oddělit od duchovní otravy aggiornamenta i pokoncilního ducha, prosazujícího hereze, ničící podstatu křesťanství.

Aktuální obnova křestních slibů se vztahuje k těmto oblastem:

1. Současné hereze

V oblasti víry je třeba se rozejít s herezemi, které popírají nejzákladnější pravdy. Je třeba vytvořit takové podmínky, aby bylo možno hereze identifikovat a oddělit se od nich. Tím znovu jasně zazáří pravdy víry. Dále je třeba hlásat v plnosti a živě Boží slovo a vést Boží lid k obrácení a na cestu následování Krista!

Modlitební iniciativa za poslance

6. 9. 2018

Biskupům, kněžím a pastorům ČR

Vážení biskupové, kněží a pastoři,

v úterý 11. 9. 2018 má začít hlasování o prosazení zákona o tzv. homosexuálním manželství. Zákon souvisí s prosazením mechanismu kradení dětí pod rouškou prevence domácího násilí. I řádná křesťanská výchova je podle této ideologie kvitována jako domácí násilí a důvod k odebrání dětí, které pak budou dány k tzv. adopci novým pseudorodinám. Uvědomujete si to? Tu už nemůžete mlčet! Vynahraďte teď mlčení k hroznému zločinu potupení našeho Pána a Spasitele, který byl spáchán 26. 5. 2018 v brněnském divadle. Pasivita na vás stáhne zodpovědnost za satanizaci a programovanou autogenocidu národa.

Co se dá ještě dělat?

Biskupové by měli vybídnout kněze pastýřským slovem k zodpovědnosti, aby oslovili svěřené duše a vyzvali k modlitbě za poslance.

Nový světový řád (NWO) a současnost

28. 6. 2018

Tímto bych chtěl vyjádřit několik kritických pohledů na Nový světový řád – NWO. Je třeba si uvědomit, že zanikla právní nezávislost jednotlivých států. Všechny státy jsou navzájem propojeny tzv. mezinárodním právem.

Jak je to s mezinárodními zákony, které měly sloužit mírovému soužití?

Dnes jsou mezinárodní zákony zneužity k likvidaci národní identity, svobody, křesťanství, rodiny i identity jedinců.

List kněžím Moravy

20. 6. 2018

Vážení moravští kněží,

v Brně proběhly už tři kající pochody. Jsou v pravdě i ekumenické, protože kromě věřících katolíků se jich zúčastňují i pravoslavní a rovněž protestantští pastoři se svými věřícími.

Znovu vás prosíme, abyste si před Bohem a svým svědomím uvědomili, k jak hrozné urážce našeho Pána a Spasitele došlo v brněnském divadle. V dané situaci je mlčení k tomuto zločinu spoluúčastí na něm.

V neděli 24. 6. v 15.00 vyjde z náměstí Svobody v Brně už poslední kající pochod. Prosíme vás, abyste ještě před nedělí oznámili aspoň některým farníkům možnost zúčastnit se kajícího pochodu. Budou pak reprezentovat celou vaši farnost, a to má nesmírný význam v duchovní oblasti a jednou před Božím soudem.

List kňazom Západného Slovenska

20. 6. 2018

Vážený pán farár,

v Brne prebehli už tri kajúce pochody. Sú naozaj ekumenické, pretože okrem veriacich katolíkov sa ich zúčastňujú aj pravoslávni a tiež protestantskí pastori so svojimi veriacimi.

Prosím Ťa, drahý brat v Kristovi, aby si si pred Bohom a svojím svedomím uvedomil, k akej hroznej urážke nášho Pána a Spasiteľa došlo v brnenskom divadle. V danej situácii je mlčanie k tomuto zločinu spoluúčasťou na ňom.

V nedeľu 24. júna o 15.00 h z námestia Slobody v Brne vyjde už posledný kajúci pochod. Prosím Ťa, aby si ešte pred nedeľou upozornil aspoň niektorých svojich farníkov na možnosť zúčastniť sa kajúceho pochodu na odčinenie hroznej urážky nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Tí, ktorí pôjdu, budú reprezentovať celú Tvoju farnosť, a to má nesmierny význam ako v duchovnej oblasti, tak raz aj pred Božím súdom.

Bude v jubilejním roce republiky ponižující gay pride?

Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo kultury ČR
9.6.2018

Vážení představitelé magistrátu a ministerstva kultury,

obracíme se na vás, abyste v tomto jubilejním roce nedovolili v Praze degradující pochod Prague pride. Tyto akce jsou podporovány zahraničními mecenáši, například:

  • Sorosova nadace Open Society Foundations
  • S. Embassy (ta nesmí chybět na žádné akci českých neziskovek a think tanků)
  • Mossier Foundation (nadace podporující homosexuální adopce)
  • Izraelská ambasáda
  • Švédská ambasáda
  • Ministerstvo kultury ČR

Žádáme vás, aby se gay pride z důvodu morálního znečištění nekonal v hlavním městě. Pokud už zahraniční mecenáši předběžně uhradili všechny náklady, navrhujeme, aby místem konání bylo vojenské cvičiště Mimoň. Tam se mohou prohánět i předjíždět na alegorických vozech ve velkém prostoru za doprovodu vrtulníků, a pokud třeba i tanků a těžkooděnců. Dá se čekat velký počet sexuálních exhibicionistů různého druhu ze zahraničí, takže cvičiště Mimoň by jim k jejich vyžití v rámci současné demokracie posloužilo. Kdyby ale záleželo na nás, my bychom gay pride úplně zakázali.

Slovensko, na kolena!

11. 3. 2018

Byzantský katolický patriarchát v tomto kritickém čase tlumočí slovenskému národu vůli Boží: Bůh chce pokoj a dobro pro Slovensko a ne jeho sebezničení. Žádá proto, aby k Němu národ v zkroušenosti srdce a s úpěnlivou modlitbou volal o pomoc.

Současné problémy se nevyřeší emocemi a manifestacemi v desítkách měst. Tím méně se nevyřeší svržením vlády. Pokud by k němu došlo, nastane daleko horší situace, než je nyní. Jediné východisko je jít na kolena a volat k Bohu. Bůh osvítí náš rozum a dá sílu k pravdivé reformě, která musí začít od každého z nás. Pak se splní slova hymny: „Slováci ožijú!“ Podmínkou je: „Zastavme sa bratia“, démoni sa stratia. Tedy je třeba se zastavit na modlitbě. To je základ. Stále jsme někým či něčím štváni, neschopni se před Bohem zastavit, ztišit. Stále komunikujeme jen v horizontále – mobily, internetem, díváme se na televizi, posloucháme rozhlas a různé názory lidí, čteme komentáře, ale zapomínáme na vertikálu – na vztah k Bohu. S Ním nekomunikujeme, Jeho neposloucháme a Jeho Tvář nehledáme. Proto musíme právě z tohoto konat pokání. Jde o živý vztah lásky, ne o nějakou rutinu, obřadnictví či mrtvou nauku. Musíme se zastavit, abychom slyšeli hlas našeho nebeského Otce, kterého důvěrně oslovujeme: Otče náš!

Odpověď na „Reakciu členov evanjelickej cirkvi a.v. na vraždu J.K. a M.K.“

6. 3. 2018

Vážený Pavle Trúsiku, dozorce Povážského seniorátu,

vážení dozorci Jáne Brozmane a Vladimíre Daniši,

vážená farářko Zuzano a ostatní podepsaní faráři,

Byzantský katolický patriarchát si dovoluje odpovědět na váš veřejný dopis, který je pro masmédia jako voda na mlýn. Chtěli bychom zdůraznit, že vražda byla skutečně brutální a účelová. Neziskovky, masmédia a někteří nečestní politici spolu s vámi nepřímo poukazují na to, že vraždu má na svědomí premiér a jeho vláda. V dopise to naznačujete: „Tragédiu zároveň považujeme za dôsledok zlého fungovania štátu…“ Dále pokračujete: „Dovolujeme si vysloviť nekompromisnú požiadavku vyšetriť a potrestať všetky osoby zodpovedné za tento ohavný čin…“ Tedy zodpovědnost přisuzujete zlému fungování státu. A co z toho vyvozujete?

Státní převrat na Slovensku? A co potom?

6. 3. 2018

Podle analytiků Slovensku hrozí státní převrat. Pokud by po sérii „sorosových“ manifestací došlo k svržení vlády, prezident by jmenoval vládu novou. Pokud by ta ale nedostala důvěru parlamentu, všechny pravomoci by přešly na prezidenta. Nastal by prezidentský model státu. Je známo, že Kiska plní zájmy ne Slovenska, ale Bruselu. Tolik analytik.

Premiér a jeho vláda se přes mnohé nedostatky v dané situaci postavili ve dvou strategických věcech za národ, a to odmítnutím:

1) Istanbulské úmluvy,

2) kvót na islámské imigranty.

Tím chrání Slovensko před nastolením systému autogenocidy národa. To je v tyto dny podstatné a to je třeba zdůrazňovat a nenechat se zmanipulovat masmédii a sorosovskými neziskovkami, které sledují sebevraždu Slovenska.

Otevřený dopis Danu Drápalovi

27.2.2018

Chvála Kristu!

Drahý Dane,

v roce 1989, tři roky po svém obrácení a křtu Duchem Svatým, jsem odešel z VŠ a vstoupil do 1. ročníku kněžského semináře v Litoměřicích. Bylo mi tehdy 21 let. Vůbec ne všichni v semináři milovali Pána Ježíše, a proto mi tam nebylo lehko. Při vycházce jsem si ve městě přečetl plakát, který zval na Tvou evangelizaci do místního sboru. Mnoho dobrého jsem o Tobě slyšel, především od P. Antonína (dnes Patriarcha Eliáš). Byl jsem tím povzbuzen a s radostí jsem na evangelizaci přišel. Velmi pěkně jsi tehdy mluvil o Pánu Ježíši a potom ses s živou a upřímnou vírou modlil za uzdravení. A zázrak se opravdu stal. Podstatné však bylo Tvoje svědectví prosté víry v Boží slovo. Dodnes si vzpomínám na náš společný rozhovor, který potom následoval.

K projevu Trumpa z 30. 1. 2018

5. 2. 2018

Ve svém projevu 30. ledna 2018 prezident Trump jasně vyhranil svůj postoj návratu k základům amerického národa, to je ke křesťanským hodnotám. Řekl: „Společně znovu objevujeme americkou cestu. My v Americe víme, že víra a rodina, nikoli vláda a byrokracie, jsou centrem života Američanů. Naším heslem je ‚In God we trust‘ – ‚Věříme v Boha‘.“

Bylo povzbudivé, že po těchto slovech předseda Sněmovny reprezentantů Kongresu USA, který seděl za zády Trumpa, Paul Ryan, zvedl pravou ruku i oči k nebi a hlasitě řekl: „Amen!“

Americký komentátor dodává: Už toho bylo dost, že jsme se styděli a klopili zrak, když se někdo zmínil, že naši zemi založili křesťané. Západní hodnoty, to už nesmí být jakási tolerantnost, kde se toleruje amorálnost a zločiny proti lidstvu, kde je do centra postaven nějaký gender nadčlověk

Je teologická fakulta v Českých Budějovicích katolickou?

5. 2. 2018

Vážení představitelé teologické fakulty v Českých Budějovicích,

masově jste rozšířili, že vztyčíte nad vaší fakultou vlajku Tibetu.

Víte, co na ní je a co symbolizuje? Na tibetské vlajce je pohanská symbolika jinu a jangu a dva draci, kteří symbolizují démony.

Ptáme se: Bylo by možné, aby nad Tibetem vztyčili vlajku s Pánem Ježíšem na kříži ze solidarity s trpícími křesťany například u příležitosti 100. výročí genocidy arménských křesťanů v Osmanské říši? To by dalajláma ani lámové nikdy nedovolili!

Asi také nevíte, že se dalajláma pokládá za převtěleného boha a že pohanští bohové jsou démoni (srov. 1Kor 10,20). Oni nad sebou nikdy vlajku s Kristovým křížem nevztyčí.

7 herezí Františka /dodatek ke Korekci/

1.10.2017

Signatáři „Korekce“ poukázali na 7 herezí. Položme základní otázky:

1) Jaký duch je za Františkem a co sleduje?

Je to duch antikrista a sleduje zavedení pekla na zemi i pekla po smrti.

2) Jsou uvedené hereze Františka v „Korekci“ opravdu herezemi?

Ano! Jsou to jasné hereze popírající podstatu křesťanské víry, která je postavena na Písmu svatém a Tradici.

3) Jaký je správný postoj katolické církve vůči heretikům?

Každý heretik musí být napomenut, a pokud nekoná pokání, musí být vyloučen z církve.

4) Jak se staví katolická církev k papežům – heretikům?

Veřejný dopis patriarchu Kirillovi ohledně sodomie v RF

4.3.2017

Kirill, Patriarcha Moskevský a celé Rusi

 

Tímto se na Vás obrací Byzantský katolický patriarchát jménem všech pravdivých pravoslavných i ostatních křesťanů v RF i za hranicemi.

Masmédia zveřejnila informaci, že stoupenci LGBT z řad feministek se snaží prosadit v RF uzákonění zvrácené sodomie, nejprve krycím manévrem nazvaným „Národní strategie“.

Premiér Dmitrij Medveděv slíbil předsedkyni Rady federace Valentině Matvienko, že do 8. března podepíše „Národní strategii aktivit v zájmu žen pro rok 2017-2022“ – tutéž, která byla rozpracovaná na Ministerstvu práce (a zakázaná) a vyžaduje úplné přebudování státní politiky v oblasti rodiny a dětí, konkrétně překonáním tzv. stereotypů ohledně role ženy ve společnosti jako matky (genderová ideologie).

Premiér se vyjádřil: „Připravím a podepíši, nemusíte mít žádné pochybnosti, a kvůli ženám může být tato strategie vydaná přímo 8. března.“ (likvidační dárek)

3. část: Duchovní mobilizace za Trumpa

15. 2. 2017

Byzantský katolický patriarchát vyzval k modlitební mobilizaci. Tyto dny a hodiny probíhá nejen psychologický, ale především duchovní boj! Má-li Prezident prosazovat skutečné dobro pro USA a svět, je v tomto boji, i když dobře začal, de facto bezmocný. Je před ním mnoho pastí a nebezpečí, které připravují nejen zlí či oklamaní lidé, ale za nimiž jsou kosmokratores v ovzduší (Ef 6,12). Proto vítězství nad silami lži a smrti nezávisí jen na něm, ale na každém z vás, kdo se zapojí do modlitební mobilizace.

Předkládáme další variantu modlitby: Tajemství Božího jména.

Ježíš zaslíbil večer před svou smrtí: „Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu Mém, dá vám to.“ (J 16,23).

Na jiném místě Ježíš říká: „Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“ (Mk 16,17)

Tajemství Božího jména

Pomalu s vírou pronášej svaté Ježíšovo jméno, a to přímo v hebrejském originále: „JE-HO-ŠU-A“.

Bůh Mojžíšovi v hořícím keři částečně zjevil tajemství svého jména.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)