Starší biskup církví sjednocených v Ukrajinskou misionářskou církev, pastor církve Křesťanská naděje, Valerij Rešetinský

Ptají se mě: Za co jsme prolévali krev? Ohledně té krve chci dnes říct pravdu: Ten pride byl na krvi! Po krvi patriotů, po krvi lidí, se prošli tamti kohouti! 

Už jsme slyšeli právní a administrativní hodnocení událostí 17. června. Chtěl bych, abyste teď věnovali pozornost duchovní stránce. Je vytvořen dojem, jako by se to parlamentu vůbec netýkalo, jako by se to ani prezidenta vůbec netýkalo. Prostě nějací mimozemšťané přišli a udělali nám tu takový „prajd“. Ve skutečnosti duchovní stránka spočívá v tom, že 17. června v přítomnosti policie a některých politických sil, za přítomnosti zahraničních hostů, před očima mládeže Ukrajiny i Kyjevanů, Ukrajinu prostě znásilnili. Naštěstí se našli někteří lidé dobré vůle a křesťané, kteří prostě křičeli. Prostě křičeli! Byla prolita čerstvá, nová krev.

Petr Husák z Ukrajinské katolické univerzity se obrací ke kněžím UHKC: Jak se tak dívám, vy už brzy úplně ztratíte autoritu (Nikdo z vás se nepostavil proti gay pride)

Když se retrospektivně ohlédnu na události 16.-17. června 2018 v Kyjevě, a především na „Mezikonfesní modlitbu a protest svědomí proti politickému homosexualismu“ (právě toto heslo bylo na hlavním plakátě mezikonfesní noční modlitební stráže) na náměstí Nezávislosti a rovněž na zbití a zatčení účastníků mírné manifestace vedle památníku Michaila Hruševského, chtěl bych vyslovit několik vlastních postřehů a myšlenek.

Já a moje manželka Lesja jsme se zúčastnili mezikonfesní noční modlitební stráže, kterou organizoval a v jejímž čele stál Kněz (ano, s velkým písmenem) UHKC, otec Konstantin Pantelej. Zvečera byl chvíli přítomný ještě jeden kněz UHKC, kterého znám od vidění. Ostatní byli převážně protestantští pastoři, a dokonce tam byli i mesiánští židé. Zdá se mi, že tam byl i jeden římskokatolický kněz…

Radikální odpor proti gay pride v Kyjevě

Na neděli 17. 6. 2018 byl na 9.00 vyhlášen v Kyjevě gay pride. Ze zahraničí, především z Německa, navezli asi 2-3 tisíce různých druhů deviantů.

Na noc předtím bylo oficiálně nahlášeno noční modlitební bdění do centra Kyjeva, a to od 21:00 do 9.00 hodin ráno. Lidé se modlili, zpívali písně, ale ráno už v 6.00 mezi ně vtrhla policie a násilně modlitby přerušila. Policie zbila i pravoslavného kněze i protestantské pastory. Muže bili a na ženy stříkali slzný plyn. Množství lidí zadrželi. Toto násilí vyvolalo pobouření v celém ukrajinském národě.

Pochod gayů trval celkem 20 minut a byl sedmkrát přerušen protestujícími křesťany. I zde je policie krutě bila a zatýkala a rovněž na ně stříkala slzný plyn. (viz FOTO)

Svědectví protestantského pastora: https://youtu.be/eTpj_EQg6Fw  http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39237

Provolání Konference biskupů římskokatolické církve na Ukrajině k vládě na všech stupních a k věřícím ohledně „pochodu rovnosti“ v Kyjevě

Na základě biblického zjevení i přirozeného zákona zapsaného v lidském srdci od samého počátku lidské existence církev vždy chránila a rozvíjela institut rodiny jako svazek mezi mužem a ženou. Právě takové Bohem posvěcené vztahy jsou základem zdravé lidské společnosti. Podobná intuice vedla státníky, kteří takto definovali rodinu v Ústavě státu – v Konstituci.

Sňatek je založen na svobodném souhlasu ženy a muže. Každý z manželů má rovná práva i povinnosti jak v manželství, tak v rodině. Rodiče mají povinnost pečovat o děti, dokud nedosáhnou plnoletosti. V dospělosti jsou děti povinny starat se o své nepráceschopné rodiče. Rodina, dětství, mateřství i rodičovství je chráněno státem (viz čl. 51 Konstituce Ukrajiny).

Hlava pravoslavné církve vznesl požadavek na vládu zakázat pochod LGBT v Kyjevě

11. června se hlava UPC, metropolita Onufrij, obrátil na věřící a představitele kyjevské městské správy ve věci „Pochodu rovnosti“ v Kyjevě, naplánovaného na 17. června, oznámila agentura „Religie na Ukrajině“.

„Už poněkolikáté naše církev zdůrazňuje, že podobné akce jsou veřejnou a otevřenou propagací hříchu, a především sexuálních úchylek. To může způsobit nenapravitelnou škodu čistým srdcím a duším našich dětí, a co více – svolat na ukrajinskou zem Boží hněv, k němuž i bez toho přispívá, že několik let je prolévána nevinná krev Ukrajinců. Písmo svaté kategoricky odsuzuje sodomský hřích i jakékoliv jiné protipřirozené úchylky,“ uvádí se v žádosti.

Zprávy 11. 4. 2018

V centru Kyjeva probíhají manifestace proti gay-diktatuře

4.dubna 2018

Dva dny po manifestacích v Česku proběhla rovněž manifestace za rodinu a proti gay-diktatuře v Kyjevě. Více než 3000 manifestantů kráčeli centrem Kyjeva za rodinné hodnoty a manifestovali před úřadem vlády.

Nesli transparenty s nápisy, např: „Ukrajinští rodiče proti demoralizaci dětí“, „Ne propagandě homosexualismu“, „Škola není místo pro sexuální experimenty“. Skandovali: „Prezidente, ochraň institut rodiny! Postav se za rodinu – zachraň Ukrajinu! Stejnopohlavní svazky, to není rodina!“

Zkušenost po volbách v ČR

Pravdivé křesťanství je pravda a život!

Falešné křesťanství je opium a smrt!

Kdo je kdo?

 

Arci Graubner sundal masku

Arcibiskup Graubner má stejnou krevní skupinu jako emerita Radkovský (oba fokoláre) a jako neslavně známý páter Halík. Tedy jde o jednotu a lásku k zednářskému programu globalizace, genderizace, islamizace a likvidace pravdivého křesťanství. Bohužel, tento program má i neplatný papež František. Kdo chce být spasen a zachránit se od pekla, uteč z jidášského spolku!

Zprávy 7. 2. 2017

► Švédové se stávají menšinou ve vlastní zemi
► Homofašizmus v praxi: křesťané kteří nechtějí upéci dort, jsou vinni
► Křesťana téměř vyhodili z práce, protože se odmítl dívat na propagandistické video o LGBT

Zprávy 6. 2. 2017

► Finská vláda odebrala tři děti Rusce Viktorie Medveděvové ve městě Seinäjoki
► Paradox: představitelé ruské pravoslavné církve přes protesty místních křesťanů podpořili představení rockové opery „Ježíš Kristus superstar“
► Maďarsko spálilo pole s GMO kukuřicí

Zprávy 30.11.2016

► Rusko odmítlo dávat své děti na Island a do Finska kvůli LGBT


► Řecký metropolita Alexandr bude postaven před soud za kritiku zákona legalizujícího sňatky homosexuálů

Zprávy 10.10.2016

► Kolumbie: bývalí bandité vyměnili své zbraně za Bible
► Velká Británie: anglikánský biskup oznámil svou homosexuální orientaci
► Evropské soudnictví: dívka zaplatí pokutu za to, že zabránila běženci, aby ji znásilnil

Zprávy 8.10.2016

► Eutanazie se stala povinnou
► Ve školách v Ohiu bude zrušena výuka náboženských názorů na vznik světa
Kambodža je jedním z hlavních dodavatelů dětí pro homosexuální páry z Evropy

Zprávy 6.10.2016

► V řeckých školách zrušili ranní modlitbu před začátkem vyučování
► Fastfood zapříčiňuje „psychická onemocnění“: deprese, úzkostné stavy, poruchy koncentrace
► Studie ukázaly, že lidé se nerodí jako homosexuálové

Zprávy 5.10.2016

► Americké noviny považují slovo „křesťanský“ za urážlivé
► Většina občanů USA považuje změnu pohlaví za morálně přípustnou
► Anglikánští homosexuální duchovní se obrátili na synod biskupů s požadavkem legalizovat „sňatky“ osob stejného pohlaví

Zprávy 12.9.2016

Británie přestává být křesťanským národem
Zástupci sexuálních menšin žádají zavést do skotských škol předmět „Základy LGBT“
Kanadské ženy zveřejnily petici proti diskriminaci křesťanů

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.“

Ř 5,18 (12. 8 – 26. 8. 2018)