Neomarxismus neboli cesta do propasti

Veřejná pozice čelního ukrajinského politika O. V. Turčinova proti genderu a Istanbulské úmluvě

Na počátku chci veřejně podpořit pozici zastupitelů Ivano-Frankivské oblastní rady, kteří vystoupili na ochranu rodinných hodnot a na ochranu ukrajinských dětí před propagací zvrácenosti. Analogické žádosti podpořila většina poslanců z jedenácti oblastních a více než padesáti městských a regionálních úřadů. Jsem přesvědčen, že s tímto jejich postojem solidarizují všechny státní orgány místních samospráv naší země.

Současně mě, jemně řečeno, udivila pozice vládní zplnomocněnkyně v otázkách genderové politiky, jaká se obrátila na Státní bezpečnost Ukrajiny s požadavkem vypátrat a potrestat iniciátory žádostí zastupitelských rad o ochranu rodinných hodnot. Věřím, že neadekvátní agresivní postoj vládní zplnomocněnkyně členové Kabinetu ministrů Ukrajiny nesdílejí.

Má Česko přijmout 50 uprchlíků ze Sýrie?

Novinář z aktuálně.cz dal kard. Dukovi otázku, zda podporuje či nepodporuje přísun 50 uprchlíků, prý sirotků, ze Sýrie do ČR. Kardinál odpověděl, že je třeba jim pomoci tam, kde jsou.

To byla velmi moudrá odpověď, neboť na Východě, pokud jde o sirotka, širší rodina pokládá za svou svatou povinnost mít ho za vlastního. Vytrhávat sirotka z jeho rodinného a etnického zázemí zvětšuje jeho trauma. A navíc toto zneužívat k prolomení islamizace do ČR, je zločinný manévr.

Jak pokračuje vlna reakcí na Viganův dokument?

Polarizace v Americe roste. K tématu se vyjádřili i další preláti.

V Evropě ve všeobecnosti přetrvává mlčení včetně Polska. Přerušil ho švýcarský biskup Marian Eleganti, cituji: v otázce biskupů, kteří kryli sexuální skandály „je těžké si představit, že by zůstali ve svých úřadech“. Německojazyčný svět však téma řeší legitimitou homosexuality, resp. snahou o změnu tradičního učení v této oblasti!!!

Arcib. Vigano je ohrožen na životě

Vatikán 12. září 2018

Portál Church Militant přinesl informaci, že Vigano zanechal testament, v němž jsou dopodrobna sepsaná i jiná odhalení vůči pápeži a jiným prelátům a mají být okamžitě publikována v případě, že by měl přijít náhlým způsobem o život.

Komentář: Kdo má zájem arcib. Vigana morálně zkompromitovat, očernit, a dokonce ho fyzicky odstranit? On hrdinsky, s nasazením života, s upřímnou touhou po očistě církve odhalil konkrétní preláty a konkrétní zločiny na nejvyšších církevních postech i s požadavkem rezignace samotného Františka. František tyto dny ve svých promluvách nejmenovaně staví arcib. Vigana do role služebníka satanova, žalobníka bratří. Toto je ze strany Františka hřích proti Duchu svatému.

Jakou taktiku zvolil František po výzvě k rezignaci?

Zintenzivnil úsilí o islamizaci Evropy.

František Bergoglio v těchto dech podal dlouhé interview pro „Il Sole 24 Ore“. Byly mu kladeny otázky ohledně tisíců pedofilních skandálů v katolické církvi po celém světě i ohledně homosexuální mafie v kurii. Papež, jak dokazuje nuncius Viganò, kryl amerického sexpredátora kardinála McCarricka. V církvi sílí přesvědčení, že by měl odstoupit.

Papež vyrazil k útoku a štítem jsou mu uprchlíci. „Nechte je vstoupit do vašich příbytků a nechte vstoupit do svého srdce jejich kulturu“ – nechte islámskou vlnou obydlit váš svět a konvertujte svá srdce k jejich náboženství, to je logický překlad papežovy zvěsti.

Byly zveřejněny konkrétní důkazy o Bergogliově vině

Německý televizní kanál ZDF opakovaně vysílal dokumentární film „Mlčení pastýřů“, který byl natočen v minulém roce a získal ocenění „Prix Evropa 2017“ jako nejlepší evropský dokumentární film.

Ve filmu je potvrzeno, že když byl Jorge Mario Bergoglio arcibiskupem v Buenos Aires, ignoroval výzvy k spravedlnosti, s nimiž se na něj obracely oběti sexuálního násilí ze strany kněží jeho diecéze. Šest z nich podalo ve filmu interview a vyjádřili se, že nikdy nedostali odpověď na své žaloby adresované Bergogliovi.

Krátká rekapitulace pohybu, který v Americe nastal v důsledku dokumentu arcib. Vigana

1) 44000 amerických žen – profesorek, řeholnic a jiných žen aktivních v různých katolických spolcích požadují přešetření homosexuálních a pedofilních zločinů a vyvození důsledků.

2) Američtí muži žádají totéž a od 7. 9. vyhlásili každý pátek půst na tento úmysl až do konce roku.

3) Americký prezident se k tomu vyjádřil: „Je tak smutné toto pozorovat. Myslím, že to bude mít skutečně negativní následky pro katolickou církev. Pro mne je to smutná událost, protože církev skutečně respektuji.“

Odpověď na dalajlámův výrok „Evropa patří Evropanům“

Dalajláma ve švédském městě Malmö pověděl: „Evropa patří Evropanům“. Mnozí v Česku se nad tím radují a alternativní média i sociální sítě to s nadšením rozesílají. Samozřejmě ne ze zlé vůle. Logicky z toho vyvozují, že tento výrok je proti masovému přísunu imigrantů do Evropy. Dalajlámovi byl světovými masmédii vytvořen mimořádný image.

Jenže připomínáme: dalajláma rovněž ve svém projevu řekl: „Přijměte je, pomozte jim, vzdělávejte je… Ale tito lidé by nakonec měli zvelebovat svou vlastní zemi.“

Pokud poví „Evropa patří Evropanům“, tak logicky by každý myslel, že bude pokračovat: „nepřijímejte imigranty“ a dodal by: „Je třeba jim pomáhat na svém vlastním území, aby tam zvelebovali svou vlastní zemi.“ Merkelová také přiznala, že multikulturalismus, tedy přísun islámských imigrantů se neosvědčil, protože se neasimilují, ale zároveň podepisuje nové a nové smlouvy o jejich masovém přísunu.

Starší biskup církví sjednocených v Ukrajinskou misionářskou církev, pastor církve Křesťanská naděje, Valerij Rešetinský

Ptají se mě: Za co jsme prolévali krev? Ohledně té krve chci dnes říct pravdu: Ten pride byl na krvi! Po krvi patriotů, po krvi lidí, se prošli tamti kohouti! 

Už jsme slyšeli právní a administrativní hodnocení událostí 17. června. Chtěl bych, abyste teď věnovali pozornost duchovní stránce. Je vytvořen dojem, jako by se to parlamentu vůbec netýkalo, jako by se to ani prezidenta vůbec netýkalo. Prostě nějací mimozemšťané přišli a udělali nám tu takový „prajd“. Ve skutečnosti duchovní stránka spočívá v tom, že 17. června v přítomnosti policie a některých politických sil, za přítomnosti zahraničních hostů, před očima mládeže Ukrajiny i Kyjevanů, Ukrajinu prostě znásilnili. Naštěstí se našli někteří lidé dobré vůle a křesťané, kteří prostě křičeli. Prostě křičeli! Byla prolita čerstvá, nová krev.

Petr Husák z Ukrajinské katolické univerzity se obrací ke kněžím UHKC: Jak se tak dívám, vy už brzy úplně ztratíte autoritu (Nikdo z vás se nepostavil proti gay pride)

Když se retrospektivně ohlédnu na události 16.-17. června 2018 v Kyjevě, a především na „Mezikonfesní modlitbu a protest svědomí proti politickému homosexualismu“ (právě toto heslo bylo na hlavním plakátě mezikonfesní noční modlitební stráže) na náměstí Nezávislosti a rovněž na zbití a zatčení účastníků mírné manifestace vedle památníku Michaila Hruševského, chtěl bych vyslovit několik vlastních postřehů a myšlenek.

Já a moje manželka Lesja jsme se zúčastnili mezikonfesní noční modlitební stráže, kterou organizoval a v jejímž čele stál Kněz (ano, s velkým písmenem) UHKC, otec Konstantin Pantelej. Zvečera byl chvíli přítomný ještě jeden kněz UHKC, kterého znám od vidění. Ostatní byli převážně protestantští pastoři, a dokonce tam byli i mesiánští židé. Zdá se mi, že tam byl i jeden římskokatolický kněz…

Radikální odpor proti gay pride v Kyjevě

Na neděli 17. 6. 2018 byl na 9.00 vyhlášen v Kyjevě gay pride. Ze zahraničí, především z Německa, navezli asi 2-3 tisíce různých druhů deviantů.

Na noc předtím bylo oficiálně nahlášeno noční modlitební bdění do centra Kyjeva, a to od 21:00 do 9.00 hodin ráno. Lidé se modlili, zpívali písně, ale ráno už v 6.00 mezi ně vtrhla policie a násilně modlitby přerušila. Policie zbila i pravoslavného kněze i protestantské pastory. Muže bili a na ženy stříkali slzný plyn. Množství lidí zadrželi. Toto násilí vyvolalo pobouření v celém ukrajinském národě.

Pochod gayů trval celkem 20 minut a byl sedmkrát přerušen protestujícími křesťany. I zde je policie krutě bila a zatýkala a rovněž na ně stříkala slzný plyn. (viz FOTO)

Svědectví protestantského pastora: https://youtu.be/eTpj_EQg6Fw  http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39237

Provolání Konference biskupů římskokatolické církve na Ukrajině k vládě na všech stupních a k věřícím ohledně „pochodu rovnosti“ v Kyjevě

Na základě biblického zjevení i přirozeného zákona zapsaného v lidském srdci od samého počátku lidské existence církev vždy chránila a rozvíjela institut rodiny jako svazek mezi mužem a ženou. Právě takové Bohem posvěcené vztahy jsou základem zdravé lidské společnosti. Podobná intuice vedla státníky, kteří takto definovali rodinu v Ústavě státu – v Konstituci.

Sňatek je založen na svobodném souhlasu ženy a muže. Každý z manželů má rovná práva i povinnosti jak v manželství, tak v rodině. Rodiče mají povinnost pečovat o děti, dokud nedosáhnou plnoletosti. V dospělosti jsou děti povinny starat se o své nepráceschopné rodiče. Rodina, dětství, mateřství i rodičovství je chráněno státem (viz čl. 51 Konstituce Ukrajiny).

Hlava pravoslavné církve vznesl požadavek na vládu zakázat pochod LGBT v Kyjevě

11. června se hlava UPC, metropolita Onufrij, obrátil na věřící a představitele kyjevské městské správy ve věci „Pochodu rovnosti“ v Kyjevě, naplánovaného na 17. června, oznámila agentura „Religie na Ukrajině“.

„Už poněkolikáté naše církev zdůrazňuje, že podobné akce jsou veřejnou a otevřenou propagací hříchu, a především sexuálních úchylek. To může způsobit nenapravitelnou škodu čistým srdcím a duším našich dětí, a co více – svolat na ukrajinskou zem Boží hněv, k němuž i bez toho přispívá, že několik let je prolévána nevinná krev Ukrajinců. Písmo svaté kategoricky odsuzuje sodomský hřích i jakékoliv jiné protipřirozené úchylky,“ uvádí se v žádosti.

Zprávy 11. 4. 2018

V centru Kyjeva probíhají manifestace proti gay-diktatuře

4.dubna 2018

Dva dny po manifestacích v Česku proběhla rovněž manifestace za rodinu a proti gay-diktatuře v Kyjevě. Více než 3000 manifestantů kráčeli centrem Kyjeva za rodinné hodnoty a manifestovali před úřadem vlády.

Nesli transparenty s nápisy, např: „Ukrajinští rodiče proti demoralizaci dětí“, „Ne propagandě homosexualismu“, „Škola není místo pro sexuální experimenty“. Skandovali: „Prezidente, ochraň institut rodiny! Postav se za rodinu – zachraň Ukrajinu! Stejnopohlavní svazky, to není rodina!“

Zkušenost po volbách v ČR

Pravdivé křesťanství je pravda a život!

Falešné křesťanství je opium a smrt!

Kdo je kdo?

 

Arci Graubner sundal masku

Arcibiskup Graubner má stejnou krevní skupinu jako emerita Radkovský (oba fokoláre) a jako neslavně známý páter Halík. Tedy jde o jednotu a lásku k zednářskému programu globalizace, genderizace, islamizace a likvidace pravdivého křesťanství. Bohužel, tento program má i neplatný papež František. Kdo chce být spasen a zachránit se od pekla, uteč z jidášského spolku!

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)