Jaký je skutečný cíl biskupského synodu?

7. 10. 2018

Od 3. do 28. 10. 2018 probíhá v Římě Synod biskupů o mládeži. Synod ve skutečnosti sleduje vtělení i realizaci herezí a ducha Amoris laetitia, která otvírá dveře legalizaci homosexualismu v církvi. Hlavním iniciátorem je František. Prosadil na Synod svých 39 legátů, kteří s ním mají jednotu smýšlení a synod monitorují. Mezi ně patří kard. Marx, člen Rady C 9, prosazující církevní sňatky homosexuálů, kard. Cupich z Chicaga, zastánce homosexualismu a migrace, kard. J.W. Tobin, který dodnes kryje McCarricka, a další podobní legáti. Povedou synod k závěrům, které František předem určil.

Má František ducha antikrista?

6.10.2018

František navštívil v září 2018 Pobaltské země. V současnosti je však pod tlakem světové veřejnosti kvůli nezodpovězené otázce týkající se homosexuálních zločinů na nejvyšších místech v církvi. On mlčí a tyto zločiny nejen chrání, ale navíc i prosazuje a nepřímo útočí na ty, kteří žádají, aby se od nich církev očistila.

František používá k prosazení homosexualismu a autogenocidy církve antikristovskou metodu pozitivních pojmů. Zneužívá dokonce Písmo svaté, a to i nejcitlivější moment – Kristův testament z kříže, odevzdání matky učedníkovi.

Hned zpočátku si získal posluchače slovy: „Ukaž nám, žes matkou“. Ukaž, … kde je tvůj ukřižovaný Syn, abychom u jeho nohou nalezli tebe, neochvějně stojící.“

Tato působivá slova pronesl v Lotyšsku. Posluchači vůbec nepředpokládali, že jsou cílevědomě manipulováni, aby se otevřeli… a pak, v další fázi, nepozorovaně – pod textem – přijali ducha homosexualismu, kterého František nese a prosazuje.

Odpověď na výhružky kněze Halíka ohledně tzv. sirotků

24. 9. 2018

Parlamentní listy otiskly článek, kde se Tomáš Halík veřejně pustil do kard. D. Duky a dokonce mu vyhrožuje Božím soudem za to, že nechce posloužit k prolomení islamizace do českého národa. Tentokrát má islamizaci posloužit průhledná kauza pod záminkou péče o „sirotky“. Pan kardinál moudře pověděl, že je třeba sirotkům pomáhat, ale v jejich vlastní zemi. To byla velmi moudrá odpověď, neboť na Východě, pokud jde o sirotka, širší rodina pokládá za svou svatou povinnost mít ho za vlastního. Vytrhávat sirotka z jeho rodinného a etnického zázemí zvětšuje jeho trauma. A navíc toto zneužívat k prolomení islamizace do ČR, je zločinný manévr pátra Halíka.

Halík dále vytýká kardinálovi, že se zastal našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, když byl hrozným, hulvátským a hanebným způsobem zneuctěn v brněnském divadle. Nejenom každý katolík, ale každý upřímný křesťan, ba dokonce i každý upřímný ateista, musí být za tento krok kardinálovi vděčný.

Arcib. Viganò, diagnóza, koncil

21.9.2018

Arcib. Viganò, bývalý papežský nuncius v USA, učinil odvážný krok. Ukázal na šokující skutečnost – homosexuální zločiny na nejvyšších místech v církvi. Kde mají kořeny?

Písmo svaté ukazuje, že kořenem homosexuality je: 1) nevěra v pravého Boha, 2) božská úcta k tvorstvu místo ke Stvořiteli:

Ad 1) „Poznali Boha, ale nevzdali Mu čest jako Bohu.“ (Ř 1,21) Jedná se o heretické teology, kteří po koncilu na všech teologických fakultách zaměnili apoštolské učení za heretické. Jde o ateistickou historicko-kritickou metodu a její otrávené ovoce.

Ad 2) „Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli do bláznovství… Vyměnili pravdu Boží za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli.“ (Ř 1,22-25) Tento proces koncil započal dokumentem Nostra aetate o tzv. úctě k pohanským kultům, de facto k jejich démonům.

Odstoupí František, či mu pomůže silná ruka?

3. 9. 2018

Arcibiskup Viganò vyzval Františka a hierarchy k abdikaci za krytí homosexuálních a pedofilních zločinů. Silná ruka nadnárodních elit rozhodně nepomůže k Františkovu odstoupení, ale naopak k jeho upevnění.

Při své návštěvě v Irsku František veřejně prosazoval homosexualitu už u dětí. Rodičům zakazoval výchovu dle Božích přikázání. Tím se jako veřejný heretik postavil proti Bohu a Jeho zákonům. 

Jaká je prvořadá povinnost toho, kdo zastává nejvyšší úřad v církvi? Chránit pravověrné učení a mravy!

Viganò – Papa subito

31. 8. 2018

Dne 25. 8. 2018 bývalý papežský nuncius v USA (2011-2016), arcib. Carlo Maria Viganò (77) vyzval papeže Františka k rezignaci. Důvodem je spoluvina na morálních zločinech kard. McCarricka proti mladým lidem. Arcibiskup Viganò učinil tuto odvážnou výzvu k dobru církve. Riskoval tím i život. V 11stránkovém dokumentu odhalil homosexuální lobby na nejvyšších místech v církvi. K rezignaci vyzval veřejně nejen Františka, ale i všechny církevní preláty, kteří se dopouštěli morálních zločinů, anebo je kryli.

„Problém zneužívání kléru nemůže být vyřešen pouhým propuštěním některých biskupů, a tím méně nějakými byrokratickými předpisy. Centrum problému je v homosexuálních sítích, které musejí být vykořeněny. … Je třeba vyhlásit období obrácení a kajícnosti,“ napsal Vigano.

Je třeba vědět, že za tento hrdinský krok k dobru církve bude arcibiskup vystaven mimořádně velkému psychologickému tlaku. Jeho život může být ohrožen podobně, jako jeho dvou odvážných předchůdců, apoštolských nunciů v USA.

Impeachment papeži Františkovi

28. 8. 2018

Bývalý papežský nuncius v USA (2011-2016), arcibiskup Carlo Maria Vigano, zveřejnil 11stránkový dokument o spoluvině papeže Františka na krytí pedofilie a homosexualismu a vyzval Františka k rezignaci.

Citace arcibiskupa: „V této mimořádně dramatické chvíli pro církev musí (František) uznat své chyby a v souladu s proklamovaným principem nulové tolerance musí být papež František tím prvním, kdo rezignuje a půjde příkladem kardinálům a biskupům, kteří spolu s ním kryli McCarrickovo zneužívání.“

Nuncius C. M. Vigano už v červnu 2013 informoval papeže Františka o pedofilních zločinech washingtonského kardinála. František kardinála nejenže nepotrestal, ale sňal z něho i dřívější sankce a rehabilitoval ho. Tím se František dopustil zločinu pošlapání Petrova úřadu a zneužil ho proti Bohu i proti církvi.

Odpoveď na článok propagujúci gay pride v KN pod názvom: „Na námestiach bolo veselo, aj keď vážne“

29.7.2018

Je šokujúcim, že taký článok mohol vyjsť v Katolíckych novinách! Arcibiskup Beran pri nástupe komunizmu a následnom ovplyvňovaní Katolíckych novín povedal: „Dnes už Katolícke noviny nie sú katolícke,“ a kresťanov dôrazne varoval, aby už tieto noviny nečítali. Slovenské Katolícke noviny sú dnes na tom horšie, ako v čase nástupu komunizmu po tzv. Víťaznom februári.

Meniť ľstivým a rafinovaným článkom propagujúcim gay pride a homosexualitu verejnú mienku všetkých kresťanov na Slovensku je zločin proti Kristovej Cirkvi a proti Bohu! Katolícke noviny musia činiť adekvátne pokánie! Predovšetkým ale musí činiť pokánie KBS, ktorá za ne nesie zodpovednosť!

Křesťanská modlitba – opak manter a meditací (+ video)

3.7. 2018

Když budeš umírat, nejdůležitější je vzbudit dokonalou lítost. To znamená přiznat si hřích i hříšnost a vzývat Boží jméno. „Kdo by vzýval Boží jméno, bude spasen.“ (Ř 10,13)

V hodině smrti se rozhodne o tvé věčnosti. Proto se na ni připravuj vnitřní modlitbou.

Jak nám Duch svatý při této modlitbě pomáhá? 

Apoštol odpovídá: „přimlouvá se za nás vzdechy nevyslovitelnými.“ (Ř 8,26)

Jak se má správně modlit ten, kdo má dar modlitby v neznámém jazyku?

Apoštol Pavel odpovídá: „Modlím-li se neznámým jazykem, duch můj se modlí, ale má mysl je bez užitku“ (1Kor 14,14) a dodává, že je třeba se modlit i myslí (v. 15). To znamená uvědomovat si a prožívat pravdu, která mě sjednocuje s Ježíšem.

Elity a historicko-kritická metoda

1. 7. 2018

Dnes je v teologii používána historicko-kritická metoda. Má kořeny v modernismu a v osvícenství. Je třeba přiznat, že z hlediska historie, archeologie či geografie přinesla pro studium Bible určité obohacení. Nese ale velmi negativní ovoce, co se týká spasitelné víry. Narušuje samu její podstatu!

Jak k narušení víry došlo?

V kořenu historicko-kritické metody je ateistická filosofie. Prof. Linnemannová, žákyně R. Bultmanna, čelního představitele této metody, doslova říká: „Boží děti, jednu generaci za druhou, které byly ochotné a horlivé Bohu sloužit, jsme obětovali Molochu ateistické teologie.“

Úvaha k svátku mučedníka Jana Husa

Dne 6. července 2018 si český národ připomene šest set a tři léta od upálení pravověrného, svatého kněze Jana Husa.

Žijeme v historické době. Je třeba, abychom se my, biskupové a kněží, ale i celý náš národ vrátili k zdravým křesťanským kořenům. Jsou jimi Boží zákony a osobní vztah ke Spasiteli, který nás na kříži vykoupil svou vlastní krví. V Něm je naše záchrana a spása. Příkladem pravdivého křesťanství jsou nám svatí Cyril a Metoděj, a z našeho národa svatý Prokop, vítězný bojovník nad démonskými silami a pohanstvím, a mučedníci za Krista, svatý Václav, svatý Vojtěch a rovněž mučedník Jan Hus.

Úvaha ke svátku sv. Cyrila a Metoděje

Byzantský katolický patriarchát se obrací s aktuální výzvou na všechny věrné Čechy, Moravany a Slováky, dědice apoštolů Cyrila a Metoděje: Vykonejte v den svátku našich věrozvěstů, 5. července, soukromou či společnou pouť na místo, kde jsou vykopávky základů několika chrámů z doby cyrilometodějské misie. Mnozí archeologové tvrdí, že právě zde byl historický Velehrad. Tato lokalita je mezi obcemi Mikulčice u Hodonína a Kopčany na Slovensku.

Letošní pouť má navíc charakter smírné oběti za bolestnou urážku našeho Pána Ježíše Krista v brněnském divadle. Při satanských orgiích na jevišti došlo k nevýslovně zrůdnému rouhání. Náš Spasitel byl hozen do amorální stoky a znevážen zvrácenými vyvrhely a satanisty. Už jen hovořit o tom a popisovat samotný zločin zamořuje čistou mysl a působí hluboké duševní trauma. To ze zkušenosti stovky lidí i své vlastní dosvědčil divadelní odborník z Janáčkovy akademie v televizním interview.

Manželství gayů a leseb je sebevražda národa

25. 6. 2018

Homo-lobbyisté v České republice usilují o zničení základní buňky společnosti, kterou byla a je rodina. Je reálné podezření, že si 70 000 petičních podpisů nafingovali, aby následně mohli prosadit do české společnosti autogenocidní zákon. Je nutno všechny podpisy prověřit. Kromě zfalšovaných podpisů jsou zde i podpisy lidí, kteří nebyli informováni a vůbec netuší, jak zhoubný důsledek jejich podpis přinese pro národ a budoucí pokolení. Bez pravdivého poučení každého podepsaného a ukázání na tragické následky jsou podpisy jen podvodem a manipulací.

Výkřik patriarchátu k rouhání v Brně

V chorém mozku režiséra, posedlého nečistým a zvráceným démonem, za spolupachatelství nahých herců, explodoval v Brně morální hnus. Už jen suché konstatování tohoto šíleného rouhání a zločinu proti Bohu způsobuje duchovní a morální zamoření. Hnůj a oplzlost! A toto hodily satanské zrůdy v divadle na Božského Spasitele a Pána! Tak absurdní a drásající zneuctění ještě křesťanský svět nezažil! Znevážení Ukřižovaného! Degradace bolestných momentů umírání na kříži! Tam Boží Syn vzal na sebe všechnu špínu zla a hříchu, aby nás spasil. V hrozných fyzických i duševních bolestech se obětoval v nejčistší lásce za nás svému Otci!

V kříži je odpuštění našeho hříchu a naší viny. Naše jediná spása je v kříži! A kříž, tento projev vrcholné lásky spojené s největším utrpením, byl i s naším milujícím Spasitelem hozen do morální stoky a utopen v obludné oplzlosti lidmi posedlými démony. Taková absurdní, stupidní a cynická arogance přesahuje i největší kalibry zločinnosti. V Brně se otevřel jícen pekla se vší špínou a satanskou zlobou.

Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle (+ video)

30. 5. 2018

Drazí křesťané,

Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Tady faktor času nehraje roli!

Uvědom si, že letos nad českým národem visí Damoklův meč bezbřehé islamizace a zvrácené genderové ideologie spojené s kradením dětí.

Vina lhostejnosti křesťanů má ale hlubší kořeny. Nevěnuje se čas rozhovoru s Bohem ani četbě Božího slova, a proto se nevnímají ani největší reality, jako je smrt, Boží soud a věčná sláva v nebi či věčné zavržení v pekle. Proto je taková lhostejnost ke hříchu i ke svému Spasiteli, který i za tebe prolil svou krev na kříži! Navíc z hříchu lhostejnosti už nikdo ani nekoná pokání. Lhostejnost se stala jakýmsi pseudokřesťanským životním stylem.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)