Reakce na rozhovor

Na naši mailovou adresu se obrátilo více rozhorčených věřících s reakcí na uveřejněný rozhovor hlavy Ukrajinské řeckokatolické církve, Svjatoslava Ševčuka. Ostré odezvy nepublikujeme, uveřejňujeme pouze dva dopisy, které nám byly zaslány jako kopie osobních listů ČBK a arcib.S. Zvolenskému.

Kopie dopisu paní A.S. sekretáři ČBK

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Vážený pane sekretáři ČBK,

obracím se na Vás tímto dopisem a prosím, abyste informoval biskupy a papeže o provokaci ukrajinského biskupa, který chce vyvolat světovou válku. Jako matka čtyř dětí k tomu nemohu mlčet, a proto se obracím na Vás. Nevím, kam jinam bych se měla obrátit. Byl zveřejněn rozhovor s Mons. S. Ševčukem, který je podle zprávy arcibiskupem na Ukrajině

(https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_society/70765/).

ČBK je povinna podat trestní oznámení ohledně rouhačského filmu a divadla

2.4.2018

 ČT zařadila na Zelený čtvrtek do programu film hrubě urážející Krista. Na žádosti o zrušení jeho vysílání cynicky prohlásila, že film vysílat bude. Upozorňujeme, že jde o trestný čin dle § 355 Trestního zákoníku.

Provokace ČT byla zřejmě lakmusovým papírkem, testujícím, jak se zachová církevní hierarchie. Totiž za necelé dva měsíce se plánuje ještě daleko vulgárnější akce, a to v brněnském divadle. Dokonce i bulvární časopis Blesk je tím pohoršen a opublikoval reakci polské veřejnosti: „Je to hnus a provokace křesťanů! … To může vymyslet jenom psychopat! Radní z Bydhoště už hru nahlásili na prokuraturu.“

Reagují i upřímní ateisté: „Je to něco tak odporného, co se neslučuje s normální slušností lidí. … veřejné provozování takovýchto paskvilů je už nad mé chápání.“ (Marie K., Plzeň)

Velikonoční procesí – manifestace (kněžím ČR a SR)

30.3.2018

Letošní jubilejní rok je jak pro český, tak slovenský národ rokem mimořádně vážného rozhodnutí. Jde o bytí a nebytí obou národů. V tomto roce je na premiéra a vládu vyvíjen mimořádně silný nátlak k podepsání dvojnásobné sebevraždy. Jde o dokumenty Dublin IV a Istanbulskou úmluvu. Jejich cílem je zničení křesťanství i národa. Dokumentem Dublin IV Sorosovy neziskovky dostanou moc k realizaci nepřetržité a neomezené islamizace obou národů. Istanbulská úmluva mimo jiné spouští mechanismus kradení dětí z jakékoliv rodiny pod rouškou domácího násilí (tím je i křesťanská výchova). Příkladem je Norsko, Francie, Německo, Holandsko, Anglie…

V této situaci neučinit ani minimální projev pokání a víry před Bohem i lásky k rodině a národu by byl vrcholný zločin!

Velikonoční manifestace – stráž

Co konkrétně udělat pro národ?

Během velikonočního pondělka 2. 4. 2018 postavme každý ve své vesnici a městě velikonoční stráž za vzkříšení národa. Nejlépe by bylo, aby na náměstí či na jiném viditelném místě stáli dva lidé s transparentem:

 

 

 

 

S.O.S.: Ježíši, zachraň nás!

Kéž stráž stojí aspoň hodinu! Bylo by ideální, aby se stráže střídaly po jedné či dvou hodinách po celý den. Dobré je mít k rozdání letáčky (viz http://vkpatriarhat.org/cz/wp-content/uploads/2018/03/Vzor-letacku-A4.pdf ) a informační dopis (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38439).

Pro věrnost těchto hrdinných strážců národa Bůh ustráží národ před naprogramovanou sebevraždou.  

Pražané, povstaňte!

Pražané, 2. 4. 2018 vás čekáme na Václaváku! Od 13.00 do 15.00 je pod sochou sv. Václava manifestace za záchranu národa. Nemůžeš chybět! Hrozí nám Istanbul a Dublin IV! Když přijdeš, ubráníme se! Je to boj Davida s Goliášem. Jde skutečně o život či smrt. Nemůžeš zůstat stranou! Kamínek tvé účasti rozhodne o vítězství!

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=38439

BK patriarchát

Hrubá dehonestace křesťanství na velikonoční svátky Českou televizí

27.3.2018
Rada České televize
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Věc: Porušení Trestního zákoníku § 355 i Doporučení PS RE č. 1805 (2007) Českou televizí

Na Zelený čtvrtek 29. 3. 2018 na 20:20 byl do programu kanálu „ČT art“ České televize zařazen film hrubě dehonestující křesťanství a urážející náboženské cítění. ČT porušila Trestní zákoník § 355 (odst. 1 písm. b – hanobení vyznání) a Doporučení PS RE č. 1805 (2007) ze dne 29. 6. 2007 o rouhání, náboženských útocích a nenávistných projevech proti osobám na základě jejich náboženství.

Církevníci udržují emocionální oheň majdanu

20. 3. 2018

Arcibiskup Zvolenský a pomocný biskup Forgáč hodili jiskru k emocionálnímu požáru s cílem svržení zákonné vlády R. Fica. Premiér se postavil proti Istanbulské úmluvě, prosazující gender a kradení dětí, i proti islamizačním kvótám. Arcib. Zvolenský i biskup Forgáč zneužívají církev k jejímu sebezničení i sebezničení národa. To je zločin a zrada!

Jiskru rozdmýchaly v požár Sorosovy neziskovky a masmédia. Cílem je svržení vlády, vytvoření chaosu a nakonec podepsání jak Dublinu IV., tak Istanbulské úmluvy, tedy sebevraždy národa. O tom se ale zarytě mlčí, a jen se mantrují fráze o svobodě, slušnosti a spravedlnosti. Nyní, po skončení dvou pátečních manifestací, se ujímají udržení sebevražedného ohně různé církevní organizace, a to 21. 3., 23. 3., 24. 3. a 25. 3. Jde tu o čtyři dny manifestačních akcí, za které nese zodpovědnost arcibiskup Zvolenský. Jsou spojeny i se mší u kapucínů a v katedrále. Tyto čtyři akční dny začnou zneužitím hnutí Prolife – za život. V tomto systému a atmosféře nebude Prolife organizace za život, ale za smrt křesťanství i národa!

Pozor! 15. 3. 2018 – útok na demokracii!

14. 3. 2018

Na 15. 3. 2018 byla zorganizována akce zneužívající studenty středních a vysokých škol. Tato akce je útokem na demokracii, proto je nezákonná, protistátní a podléhá zákonnému stíhání.

1) Kdo akci organizuje?

Prof. Halíkem formováni vlastizrádci, zneužívající demokracii k její likvidaci! Co místo ní chystají nastolit? Islámskou a genderovou totalitu!

2) Jakým způsobem?

Svržením demokraticky zvoleného prezidenta, demokraticky zvoleného premiéra a následným podřízením vlády globálnímu systému sebevraždy národů.

Reakce na článek: „Zjevil mi to Bůh“

Kéž by Bůh pastoru Drápalovi zjevil, že spolu s budho-katolíkem Halíkem v jednom spřežení ořou dnes čertovu brázdu smrti pro české křesťanství a národ.

O Danu Drápalovi jsem slyšel už dávno. Očitý svědek mi s obdivem vyprávěl, jak v minulosti natahoval (prodlužoval) nohy lidem, kteří měli jednu kratší. Po náhodném přečtení Drápalova článku z 19. 2. 2018 pod názvem „Zjevil mi to Bůh“ nemohu nereagovat.

Sekretář ČBK Přibyl diskriminuje Okamuru

10. 3. 2018

Úvod:

Na DVTV vedla moderátorka Drtinová interview s generálním sekretářem ČBK P. Přibylem. Je třeba přiznat, že na dotěrné otázky moderátorky, která sledovala určité cíle, především kompromitaci kard. Duky, sekretář ČBK mnohdy odpověděl diplomaticky. V některých tématech však bohužel posluchačům prezentoval nesprávné postoje. Chtěl bych zde na ně poukázat. Cituji:

Drtinová: „Vy byste takové dopisy (blahopřání k vítězství ve volbách) posílal, třeba Tomio Okamurovi?

Přibyl: „…Tomio Okamura je člověk, který vyvolá strach a pak chce zachránit lidi od té fámy strachu, a to je velmi nebezpečné, to je naprosto proti křesťanství a evangeliu.“

Komentář: Ptám se: V čem konkrétně T. Okamura vyvolává strach? Pokud Přibyl míří na otázku islamizace, pak nejde o fámy, ale o reálné nebezpečí, a to mimořádně velké.

Odpověď na „Reakciu členov evanjelickej cirkvi a.v. na vraždu J.K. a M.K.“

6. 3. 2018

Vážený Pavle Trúsiku, dozorce Povážského seniorátu,

vážení dozorci Jáne Brozmane a Vladimíre Daniši,

vážená farářko Zuzano a ostatní podepsaní faráři,

Byzantský katolický patriarchát si dovoluje odpovědět na váš veřejný dopis, který je pro masmédia jako voda na mlýn. Chtěli bychom zdůraznit, že vražda byla skutečně brutální a účelová. Neziskovky, masmédia a někteří nečestní politici spolu s vámi nepřímo poukazují na to, že vraždu má na svědomí premiér a jeho vláda. V dopise to naznačujete: „Tragédiu zároveň považujeme za dôsledok zlého fungovania štátu…“ Dále pokračujete: „Dovolujeme si vysloviť nekompromisnú požiadavku vyšetriť a potrestať všetky osoby zodpovedné za tento ohavný čin…“ Tedy zodpovědnost přisuzujete zlému fungování státu. A co z toho vyvozujete?

Státní převrat na Slovensku? A co potom?

6. 3. 2018

Podle analytiků Slovensku hrozí státní převrat. Pokud by po sérii „sorosových“ manifestací došlo k svržení vlády, prezident by jmenoval vládu novou. Pokud by ta ale nedostala důvěru parlamentu, všechny pravomoci by přešly na prezidenta. Nastal by prezidentský model státu. Je známo, že Kiska plní zájmy ne Slovenska, ale Bruselu. Tolik analytik.

Premiér a jeho vláda se přes mnohé nedostatky v dané situaci postavili ve dvou strategických věcech za národ, a to odmítnutím:

1) Istanbulské úmluvy,

2) kvót na islámské imigranty.

Tím chrání Slovensko před nastolením systému autogenocidy národa. To je v tyto dny podstatné a to je třeba zdůrazňovat a nenechat se zmanipulovat masmédii a sorosovskými neziskovkami, které sledují sebevraždu Slovenska.

Katoličtí biskupové hrubě očernili premiéra SR

4.3.2018

Jaké události předcházely vraždě novináře?

Před několika dny se slovenský premiér Fico jasně postavil proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Připomínáme, že smlouva nezavádí jen gender-schizofrenii, ale i nadnárodní „kontrolní“ mechanismus, tzv. GREVIO.

Co to znamená v praxi? Děti budou preventivně, tedy bez důvodu, kradeny kvůli tzv. domácí násilí z jakékoliv rodiny, a to nenávratně. Tak už je tomu například v Norsku, Finsku, Francii, Anglii, Německu… Informace jsou ale přísně utajovány, takže veřejnost o zločinech tohoto neofašistického systému většinou vůbec neví. Podepsat ratifikaci Istanbulské úmluvy je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad statisíci bezbrannými dětmi!

Odpověď na vystoupení Váchy na DVTV

15. 2. 2018

 Na obrazovce DVTV se objeví tajuplný muž jako ze záhrobí – člověk ani hned nepozná, že je to vlastně Halíkův kaplan Vácha.

Citace: Volby skončily a my se ptáme: Jak je možné, že tak velké množství lidí dalo hlas Miloši Zemanovi?

Odpověď: A my se ptáme: Jak je možné, že ještě poměrně velké množství lidí hlas Miloši Zemanovi nedalo? On ve volbách představoval záchranu národa před islamizací a globalizací. Jak velké to byly tlaky ze zahraničí a kolik zrádců se proti národu sjednotilo! Byl to Boží zázrak, že jim to nevyšlo.

Citace: Jak je vlastně vůbec možné, že tolik lidí dalo přednost lži před pravdou, Rusku před Evropou, vulgaritě před zdvořilostí?

Odpověď: Jak je vlastně vůbec možné, že tolik lidí nerozlišilo, že ve volbách nešlo o osoby, ale o volbu mezi systémem života a systémem smrti.

Odpověď redaktorovi Českého rozhlasu panu O.G. ohledně zednářů a různých klubů

5. 2. 2018

Vážený pane Ondřeji Golisi,

opětovně se domáháte, abychom s Vámi vešli do dialogu ohledně zednářství v ČR a různých klubů, jakým je například Římský klub v souvislosti s panem Drahošem.

Poněvadž Vy jste na rozdíl od nás znám jako odborník v odhalování kriminálních kauz, proto posluchači Českého rozhlasu jistě uvítají, když jim tuto závažnou problematiku vysvětlíte i bez nás.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.“

1Kor 15,3-5 (8. 4 – 22. 4. 2018)