ZBORNÍK MODLITIEB (v slovenskom jazyku)

Ježišova cesta na smrť
Golgota ‒ sedem slov z kríža
Prorocká modlitba za vzkriesenie národa
Kristovo vzkriesenie ‒ svätenie nedele
Anamnéza a epikléza
Pravdy vzkriesenia ‒ Emauzy a Zjavenie v Galilei päťsto bratom
Modlitba jednoty a moci
Pravdy vzkriesenia ‒ Zjavenie apoštolom a Zjavenie Tomášovi

 

K MODLITBÁM ŽEHNAJÚ

+ ELIÁŠ
PATRIARCHA BYZANTSKÉHO KATOLÍCKEHO PATRIARCHÁTU
A OSTATNÍ BISKUPI BKP

 

Stiahnuť: ZBORNÍK MODLITIEB          formát doc,       formát pdf (verzia pre tlač)

MODLITEBNÍ ŘÁD

Ježíšova cesta na smrt
Golgota – sedm slov z kříže
Prorocká modlitba za vzkříšení národa
Kristovo vzkříšení – svěcení neděle
Anamnéze a epikléze
Pravdy vzkříšení – Emauzy a Zjevení v Galileji pěti stům bratří
Modlitba jednoty a moci
Pravdy vzkříšení – Zjevení apoštolům a Zjevení Tomášovi

 

K MODLITBÁM ŽEHNAJÍ

+ ELIÁŠ
PATRIARCHA BYZANTSKÉHO KATOLICKÉHO PATRIARCHÁTU
A OSTATNÍ BISKUPOVÉ BKP

 

Stáhnout: MODLITEBNÍ ŘÁD: formát doc , formát pdf (verze pro tisk)

M. Jan Hus – antiklerikál a katolický mučedník

Stáhnout: M. Jan Hus – antiklerikál a katolický mučedník:

1. varianta

2. varianta (kniha)

 

autor: o. Václav S. Cigánek

ČTYŘI SLOVA Z UKRAJINY (2., revidované vydání)

 

Kniha se skládá ze čtyř témat, která jsou mimořádně aktuální pro dnešní dobu a vedou k pokání a k uvědomění si své křesťanské identity.


Stáhnout: ČTYŘI SLOVA Z UKRAJINY (2., revidované vydání) (celá knížka)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)