Увага! Важлива інформація стосовно нових законопроектів

 

На офіційному web-сайті Конституційної Асамблеї розміщена інформація про необхідність змінити статтю 32 Конституції України, яка містить наступне формулювання «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.»

Задля усунення суперечностей між міжнародним та національним законодавством  пропонують термін «особисте життя» виключити із частини 1 статті 32 Конституції України та замінити його на термін «приватне життя». На перший погляд незначна та несуттєва зміна, однак насправді йдеться про кардинальну підміну понять.

В проекті Концепції внесення змін до Конституції України особлива увага приділяється обмеженню державної влади в інтересах людини (зокрема має бути гарантовано неприпустимість надмірного втручання держави, її органів у суспільне життя, у приватне життя людей).

Нагадуємо, що відповідно до європейського законодавства, судової практики право на приватне життя включає в себе права гомосексуалістів на їх збочений спосіб життя, а сімейне – зв’язки між родичами, наприклад, між батьком, матір’ю і дітьми усередині одного шлюбу, а також між бабусею, дідусем і онуками. (Наприклад, Рішення Європейського суду у справі «Marckx v. Belgium» (1976), підтвердженням того, що гомосексуальні стосунки відносяться до сфери  приватного життя є Рішення Європейської Комісії 1983 року (9369/81) і 1986 року (11716/85).

Таким чином проект Концепції обмежує право втручання держави лише у приватне життя гомосексуалістів, але не забороняє контролювати сімейне життя чоловіка і жінки, які перебувають у шлюбі і сповідують традиційні сімейні цінності.

Аналіз Європейської практики: У справах Даджон проти Сполученого Королівства (1981) і Норріс проти Ірландії (1988) Європейський Суд з прав людини ухвалив рішення про те, що заборона державою добровільних гомосексуальних зв’язків між дорослими є, відповідно до статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод невиправданим порушенням права на приватне життя.

У своїй доповіді стосовно справи Ван Оостервійк проти Бельгії (Доп. Ком. від 1979 р.) (у справі йдеться про транссексуала, який хотів змінити своє свідоцтво про народження) Європейська Комісія визначила право на повагу до приватного життя за статтею 8 Конвенції таким чином: «Право на повагу до «приватного життя» є правом на приватність, правом жити так, як кожен того бажає».

У двох справах – Різ проти Сполученого Королівства (1986) і Коссі проти Сполученого Королівства (1990) – Європейський Суд ухвалив, що держава зовсім не зобов’язана за статтею 8 Конвенції корегувати офіційні метричні записи у випадку зміни статі. Але в останній справі Суд зазначив, що в майбутньому держава має гарантувати транссексуалу право на одруження, незважаючи на «невірний» запис про стать у свідоцтві про народження.

(Коментар: «невірний запис» – це означає, що людина народилась у тій статі, яку їй дав Бог «помилково» і запис відповідно невірний, а насправді чоловік наприклад хоч і записаний чоловічої статті вважає себе жінкою і це тепер його офіційна стать.)

З такою ж швидкістю як збільшуються збочені права на приватне життя гомосексуалістів, з такою ж швидкістю зменшуються у євросодомі права традиційних сімей на сімейне життя. Тут не є виключенням і Україна. Спеціальні лобісти немилостиво працюють над тим, щоб не тільки звести права батьків до нуля, а зробити їх рабами гендер-гей системи.

Наприклад,

1. Проект Закону № 3205 «Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (щодо обмеження права на отримання державної допомоги сім’ям, що не забезпечують належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей)» передбачає, що для призначення допомоги  батькам  при  народженні  дитини  окрім  свідоцтва  про  народження дитини необхідна також і видана у встановленому порядку довідка про забезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання раніше народжених дітей.

Повноцінне утримання та виховання своїх дітей повинно включати в себе забезпечення необхідним житлом, одягом, харчуванням, регулярного відвідування середніх навчальних закладів, проведення регулярних медичних обстежень (лікування), тощо. Перевірка дотримання батьками умов щодо утримання та виховання своїх раніше народжених дітей  проводитиметься органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків в обов’язковому порядку.

Очевидно, що категорія оцінки утримання та виховання батьками дітей має завершення «тощо», тобто перелік відкритий і його можна продовжувати залежно від суб’єктивного бачення особи, яка здійснюватиме перевірку. Крім того, забезпечення необхідним житлом, одягом, харчуванням, регулярного відвідування середніх навчальних закладів – це теж категорії відносні. А тому все це є грунтом для зловживань, суттєвого порушення прав батьків та нічим іншим як втручанням власне у сімейне життя нормальних сімей і підставою для подальшого вилучення дитини з сім’ї.

Автор законопроекту в Пояснювальній записці зазначає, що необхідно розширити повноваження та обов’язки соціальних служб по постійному і регулярному моніторингу умов утримання та виховання не тільки дітей, на яких батьками отримується державна допомога, а й усіх інших.

Також, у цьому законопроекті пропонують рішення про призначення допомоги не приймати або виплату допомоги при народженні дитини припинити у разі відібрання в отримувача допомоги усіх його дітей або когось з них без позбавлення батьківських прав. Це між іншим, є порушенням статті 61 Конституції України, де зазначено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Виходить, що батьків двічі згідно цього законопроекту притягають до відповідальності. Перший раз – коли відібрали усіх дітей або когось з них, а другий раз – коли позбавляють допомоги при народженні наступної дитини. Крім того, народжена дитина, яка не вчинила жодного правопорушення, індивідуально позбавлена допомоги. Оскільки збільшується фінансове навантаження на батьків, то це теж буде підставою вилучення дитини з сім’ї через незадовільні матеріальні умови її утримання.

2. Куди направлятимуть відібраних дітей зазначено в Проекті Закону № 3651 від 20.11.2013 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми», де автор пропонує, що за договором про патронат орган опіки та піклування  може влаштувати до сімей патронатних вихователів дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У пояснювальній записці до проекту Закону України № 3651 вказується, що тільки протягом 9 місяців 2013 року дільничними фахівцями з соціальної роботи виявлено 358 тисяч сімей, які опинились в складних життєвих обставинах (втричі більше ніж за аналогічний період минулого року). Так звані причини: складні, застарілі проблеми цих сімей, серед яких: спадкова бідність, несформовані батьківські навички тощо. Виходить так, що людям, які бідні, бо їх родичі були бідні та тим, які народжують вперше, краще не народжувати, бо вони вже мають причини, щоб їх дітей вилучили.

До сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013р. № 896 відносять і сім’ї (особи), які не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив, зокрема, таких обставин: відсутність постійного місця роботи у працездатних членів сім’ї (особи);  відсутність житла, призначеного та придатного для проживання; насильство в сім’ї (у тому числі щодо дитини); тривала хвороба, встановлена інвалідність (у тому числі дітей), малозабезпеченість, безробіття одного з членів сім’ї (особи), що негативно впливає на виконання батьківських обов’язків, призводить до неналежного утримання дитини та догляду за нею; спосіб життя, внаслідок якого один із членів сім’ї (особа) частково або повністю не має здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте життя та брати участь у суспільному житті; стихійне лихо; дискримінація осіб та/або груп осіб тощо.

3. Проект Закону № 2806 «Про внесення змін до статті 196 Сімейного кодексу України (щодо застосування до особи, яка не сплачує аліменти, ніде не працює, та має заборгованість по сплаті аліментів, спеціальної форми відповідальності – примусових робіт на робочих місцях, які є вакантними та робота на яких не потребує фахової освіти і спеціальної підготовки, заробітну плату за таку роботу перераховувати на розрахунковий рахунок державного закладу, опікуна (піклувальника), законного представника дитини)». Автор пропонує – при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, та яка ніде не працює, застосування до неї спеціальної форми відповідальності – примусових робіт на робочих місцях, які є вакантними та робота на яких не потребує фахової освіти і спеціальної підготовки, заробітну плату за таку роботу перераховувати на розрахунковий рахунок державного закладу, опікуна (піклувальника), законного представника дитини.

Таким чином, особа працюватиме на роботах, які нікому не підійшли, навіть важких, а за виконану роботу заробітну плату не отримуватиме.

Ініціатор цього законопроекту мав би ознайомитися з положенням статті 43 діючої на цей час Конституції України, де зазначено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Практика ЄС в цій сфері така, що патронатним сім’ям нещасні батьки у яких вилучили дитину сплачують аліменти, а строк перебування дитини в патронатній сім’ї – до 6 місяців. Неважко усвідомити, як відіб’ється на психіці дитини таке кочування.

 

Завантажити: Важлива інформація стосовно нових законопроектів (10.2.2014)

 

Оберіть мову

Пошук

Gallery

xreshennja-na-pokajannja-pryjnjaly ua-whom-are-you-seeking ua-a-model-for-all-christians dlja-toho-shob-zhyty-novym-zhyttjam-z-isusom nove-zhyttja ua-voskreslyj-isuse_0

Календар

Червень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Слово життя

«Всі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса. Всі бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися»

Гал. 3,26-27 (від 17.06 до 01.07.2018)